Історія України. Всесвітня історія. 6 клас. Бандровський

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 4. Давній Рим і його сусіди

§ 41. Природа і населення Апеннінського півострова

Міркуємо

Роздивіться краєвиди та прочитайте коментарі до них. Які природні умови характерні для Апеннінського півострова, де виникла і розквітла давньоримська цивілізація? Поділіться припущеннями, як природні умови вплинули на життя та заняття мешканців.

Корно-Гранде - найвища вершина Апеннінських гір

Виноградники в П’ємонті

Краєвиди Неаполя, на горизонті - вулкан Везувій

1. Які особливості визначають географічне положення Давньої Італії?

Римська держава була розташована на території Апеннінського півострова. Ще в давнину греки стали називати його Італією. Спочатку цю назву вживали щодо південної частини Апеннінського півострова, багатої на пасовиська для худоби.

Італія перекладається як країна телят. У III ст. до н. е. так почали називати весь півострів.

Природним північним кордоном Італії є високі Альпійські гори. На південь від Альп відгалужуються Апенніни, що тягнуться вздовж усього півострова. Це досить молоді гори, тому й досі там є діючі вулкани. Найбільша річка Італії - По. На захід і схід з гір збігали річки Рубікон, Арно, Тибр. Земля тут неоднакова: і вулканічний ґрунт, і родючі червоноземи. Покладів корисних копалин небагато: золото та мідь, у середній частині півострова - залізо, мідь, олово, срібло. У дельті Тибру видобували сіль.

Клімат за тих часів був вологішим і холоднішим за теперішній, особливо в північних районах. Як і Греція, Італія поділялася на історичні області, пов’язані з розселенням племен. Найпривабливіші за природними умовами були Етрурія, Лацій, Кампанія та Апулія.

Віками в Італії осідали племена італіків, етрусків, греків, галлів, іллірійців. На острові Сицилія жили переселенці з Карфагена. Італіки прийшли з півночі в II - на початку І тис. до н. е. й оселилися в центральній частині півострова. Вони виготовляли залізо, займалися землеробством та тваринництвом. Разом з італіками з Балкан переселилася й невелика частина іллірійських племен.

Приблизно в X ст. до н. е. північніше від річки Тибр оселилися етруски. Геродот уважав, що вони - вихідці з Малої Азії. Інші автори доводять, що етруски прийшли з Греції або жили в Італії завжди. Етруски вирощували пшеницю, ячмінь, овес, виноград. З льону виготовляли одяг, вітрила для кораблів. Осушували болота й перетворювали їх на родючі поля. Успішно торгували: вивозили морем сировину, кераміку, мідні, бронзові, залізні речі, ювелірні вироби, дорогі тканини.

До початку нашої ери етруски розчинилися серед інших племен Італії, проте залишили в історії помітний слід. Вони були засновниками першого державного утворення на землі Італії, яке об’єднувало 12 незалежних міст, кожне з яких засновувало колонії. Суперниками етрусків були греки та карфагеняни. Греки у VIII-VII ст. до н. е. заснували багато колоній в Італії та на Сицилії. Найбільшими з них були Тарент, Куми та Сиракузи. Саме в греків етруски та римляни запозичили абетку.

У IV ст. до н. е. з півночі в Італію прийшли галли - кельтські племена, які оселилися в північній частині півострова.

Як географічне положення вплинуло на виникнення цивілізації в давній Італії та заняття її мешканців? Які народи заселяли Давню Італію? Хто такі етруски, у чому загадковість їхньої цивілізації?

Досліджуємо

Попрацюйте з історичною картою. Знайдіть Апенінський півострів. Що він нагадує за формою? Які моря його омивають? Знайдіть річки По та Тибр. Покажіть історичні області Давньої Італії, схарактеризуйте їхнє розташування.

Давня Італія. Римська республіка в V-III ст. до н. е.

2. Кого вважають першовідкривачем давньоримської цивілізації?

Кожна цивілізація, як ви переконалися, має своїх першовідкривачів. В історії давньоримської цивілізації цю роль відіграв німецький дослідник Теодор Моммзен. Як фахівець із давньоримського права, він занурився в історію після подорожі в Італію в 1844-1847 рр., коли збирав латинські написи з давніх періодів історії Риму. Учений опублікував півтори тисячі наукових праць, найґрунтовнішою з яких стала чотиритомна «Історія Риму», відзначена 1902 р. Нобелівською премією з літератури. Моммзен був натхненником та автором видання творів античних авторів і багатотомної збірки латинських написів.

Історією Давнього Риму завершується історія стародавнього світу. З невеличкого міста на березі Тибру Рим розвинувся до велетенської імперії: спочатку підкорив Апеннінський півострів, згодом, ведучи постійні завойовницькі війни, Північну Африку, більшу частину Європи та країни Передньої Азії.

Ґрунтовні дослідження кількох поколінь учених дали підстави виокремити в багатовіковій історії Риму три основні періоди. Найдавніший період усталено називати царським (753-509 рр. до н. е.). У цей період зберігалися родові відносини, а Римом керували цар, рада старійшин (сенат) і народні збори. За наступної доби - республіки (509-27 рр. до н. е.) - Римом правили консули, яких обирали на один рік, та римський сенат. Найвищим органом республіки були народні збори римських громадян. Після падіння республіки розпочався новий період - Римська імперія (27 р. до н. е. - 476 р. н. е.), період одноосібної влади римських імператорів. 476 роком - роком загибелі Західної Римської імперії - завершується історія стародавнього світу.

Сформулюйте за текстом запитання для обговорення в загальному колі, які починаються словами Хто? Що? Де? Коли? Чим? Як? Чому? На які періоди поділяють історію Давнього Риму?

Обговорюємо

Прочитайте уривок з праці Теодора Моммзена «Історія Риму». У чому вчений убачав основну причину піднесення і величі давньоримської держави? Яка самобутня риса, на думку дослідника, визначала життя римського суспільства? Як указані особливості сприяли великим територіальним надбанням Риму?

Історія Риму доводить якнайкраще, що сила і держави, і приватних осіб найбільше ґрунтується на володінні землею. ...За нововведеним порядком жителі Риму були зобов’язані служити у війську вже не за походженням, а за володінням землею.

Подальший розвиток внутрішнього устрою громади неминуче мав іти шляхом рівняння станів, і в той же час чітко позначилося прагнення захистити римське громадянство від нових прибульців: римлянин мав докорінно відрізнятися від чужинців, у серце народу глибоко проникло усвідомлення могутності, що зароджувалася, і національної єдності - і ніколи вона не притлумлювалася в римлян до кінця їхньої історії... Усі зусилля були спрямовані лише на обмеження свавілля вищих представників влади в державі. ...Найбільш оригінальною рисою внутрішнього устрою римської громади був своєрідний моральний контроль, якому постійно підлягав кожен громадянин.

Пізнайкам

Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/S8OEspg або кодом, ознайомтеся з відеооглядом руїн Помпеї - давньоримського міста, яке загинуло внаслідок виверження вулкану Везувій у 79 р. Що найбільше вразило у відеоекскурсії? Чим пам’ятки Помпеї нагадують давньогрецькі, а чим відрізняються від них?

Що спільного та відмінного між природно-географічними умовами Італії та Греції?

  • 1. Дайте відповіді на запитання, винесені як назви пунктів.
  • 2. Укладіть перелік понять, назв, імен, важливих для теми уроку.
  • 3. Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/SVgKBv1 або кодом та виконайте завдання онлайн.

Позначте на лінії часу основні періоди історії давньоримської цивілізації. Порівняйте їхні часові межі з іншими цивілізаціями стародавнього світу. Доберіть приклади відомих вам подій з історії інших держав, що відбувалися в той самий час, у який розгорталися періоди історії Риму.