Історія України. Всесвітня історія. 6 клас. Бандровський

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 40. Узагальнення з теми «Давня Греція та її сусіди»

Повторіть матеріал з теми, перевірте, як засвоїли матеріал, чого навчилися та що зрозуміли, виконавши завдання.

1-2. Дайте відповіді на запитання до картосхеми про те, якими цифрами чи буквами позначено:

 • 1) Македонську державу часів Філіппа II;
 • 2) місце вирішальної битви Східного походу Александра Македонського, що призвела до падіння Перської держави;
 • 3) найбільші елліністичні держави.

3-4. Розподіліть твердження про історичних діячів, уписавши в таблицю відповідні літери.

Арістотель

Геродот

Сократ

Леонід

Філіпп II

 • А Історик, якого називають «батьком» історичної науки
 • Б Мислитель, засновник філософської школи - Лікею
 • В Філософ, який вважав, що істинне знання попри обмежені можливості існує. «Я знаю, що я нічого не знаю», «Істина народжується в суперечці», - казав він
 • Г Цар, який очолював військо спартанців у Фермопільській битві
 • Д Цар, який перетворив Македонію на велику й потужну державу, його вважають творцем бойової фаланги

5. Про які історичні події йдеться в уривкові з джерела?

«Чотири дні Ксеркс звелів перечекати, усе ще сподіваючись, що спартанці кинуться навтьоки... Під час цих сутичок цар, як розповідають, спостерігав за ходом бою й, охоплений страхом за своє військо, тричі підхоплювався зі свого трону. Так вони билися в той день, але й наступний день не приніс персам удачі. Більшість спартанців уже зламала свої списи й потім заходилася вражати персів мечами...».

6. Про якого історичного діяча йдеться в уривкові з джерела?

«Як стратег він славився найбільше своєю обережністю: ніколи не рвався непродумано до битви, якщо вона була пов’язана з великим ризиком і результату її не можна було передбачити... ».

7-8. Упишіть у кросворд слова, яких бракує, а до поданих доберіть визначення.

 • 1. Державний заклад, де юнаки не тільки займаються спортом, а й ознайомлюються з філософією.
 • 2. ...
 • 3. ...
 • 4. Тісно зімкнутий лінійний бойовий порядок грецької піхоти.
 • 5. ...
 • 6. Позбавлені прав люди, які є власністю своїх господарів.

9-10. Установіть хронологічну послідовність подій, розставивши букви на лінії часу.

 • А Початок правління в Македонії Александра III, сина Філіппа II
 • Б Марафонська битва греко-перських воєн
 • В Перебування Перікла на чолі Афінської держави

11-12. Скориставшись пам’ятками, сформулюйте кілька тверджень про розвиток господарства в античних полісах на території України. Свою відповідь почніть словами: Зображені пам’ятки свідчать про розвиток у греків, мешканців античних полісів Північного Причорномор’я та Криму...

Прорисовування монет міст Північного Причорномор’я

Посуд із зображенням торговельних і військових кораблів давніх греків; праці ремісників

Руїни будинку грецького винороба, далі - заготівельника риби з давнього Херсонеса Таврійського