Історія України. Всесвітня історія. 6 клас. Бандровський

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 25. Становлення Афінської держави. Реформи Солона

Міркуємо

Роздивіться ілюстрацію та прочитайте коментар до неї. Про яке явище з життя давньогрецьких громад довідалися? Про що свідчать остракони як історичні пам’ятки? Поміркуйте, чи можна вважати остракізм проявом демократії. Чому?

Афінські остракони

Одним зі способів збереження демократії в Афінах наприкінці VI ст. до н. е. був остракізм (голосування черепками розбитого посуду). Раз на рік народні збори вирішували питання: чи є в державі людина, яка загрожує демократії? Громадяни видряпували на черепках ім’я, і, якщо на 6 тис. черепків було написане те саме ім’я, цю людину виганяли з Афін на 10 років.

1. Що визначало суспільне життя Афінського поліса?

Ви вже дізналися, що вся Греція складалася з багатьох полісів - великих та малих. Проте два поліси були найпотужніші. Давні греки казали, що їхня країна Еллада ніби стоїть на двох ногах - однією були Афіни, іншою - Спарта.

Територія Афінського поліса займала весь півострів Аттика в Центральній Греції. Самі Афіни розташовано в центрі родючої рівнини за 5 км від моря. Панівне становище в державі належало родовій знаті. Вищі урядові посади обіймали аристократи. Найвища влада належала ареопагу, що складався з представників родової знаті, і 9 архонтам - державним чиновникам (голові, верховному жерцю, головнокомандувачу, шістьом громадським суддям).

Поступово бідніші члени громади розорювалися, через що змушені були брати позики в багатіїв. На землі позичальників ставили борговий камінь. Коли ж вони не могли повернути борг з відсотками, то втрачали землю. Ті, хто брав землю в оренду, віддавали власникові шосту частину врожаю.

Близько 621 р. до н. е. було ухвалено надзвичайно суворі закони. Автором цих законів був архонт Драконт.

Які території належали до Афінського поліса? (Порівняйте опис у тексті із зображенням на карті на с. 88.) Поясніть значення слів «ареопаг», «архонти». Які владні повноваження в Афінах належали ареопагу та архонтам?

Досліджуємо

Прочитайте уривки з праці Плутарха, грецького письменника та філософа (близько 46 - близько 120 р.). Як пов’язані ці уривки? Поміркуйте, чому закони Драконта назвали «драконівськими». Як давньогрецький учений пояснює потребу змін у суспільному житті Афін?

Текст 1

Майже за всі злочини призначалася тільки одна кара - смерть. Отже, людина, що завинила в бездіяльності, мусила також вмерти; хто вкрав ярину або фрукти, підлягав тій самій карі, що святокрадці та вбивці... Коли Драконта спитали, чому за більшість злочинів він призначив смертну кару, то він, подейкують, відповідав, що, на його думку, і найдрібніші провини заслуговують цієї кари, а для більших - він суворішої не знає.

Текст 2

Оскільки нерівність між бідними й заможними сягнула найвищої точки, то держава опинилася в дуже небезпечному становищі, і запровадження тиранії здавалося єдиним засобом, щоб покласти край смутам і відновити спокій. Увесь простолюд заборгував багатіям. Одні обробляли землю та платили багатіям шосту частину врожаю, інші за борги віддавали в заклад самих себе, а позичальники перетворювали їх на рабів, з яких одних примушували працювати вдома, а інших продавали на чужину. Багато боржників змушені були продавати своїх дітей - цього жоден закон не забороняв - і жорстокість позичальників залишати свою батьківщину. Проте величезна кількість дужих людей гуртувалася тісніше; вони заохочували один одного не терпіти цього далі, а обрати провідником чесну людину, звільнити боржників, що не розплатилися вчасно, поділити заново землю і цілком змінити державний лад.

На підставі уривків з джерела напишіть короткий лист мешканця Афін про життя простолюду.

2. З іменами яких діячів пов’язують формування афінської демократії?

У 594 р. до н. е. першим архонтом став мудрець і поет Солон. Спочатку Солон скасував усі боргові зобов’язання та заборонив боргове рабство. Селяни, що потрапили в рабство за борги, ставали вільними. Поверталися коштом держави на батьківщину навіть ті греки, яких за борги було продано за межі країни. Зміни в житті селян сприяли зміцненню та розвиткові їхніх господарств. Та найбільше важило те, що ці зміни підносили дух громадян, адже відтепер і найзлиденнішого селянина не можна було перетворити на раба.

Наступним кроком Солона був поділ усього вільного населення Аттики за майновою ознакою на 4 групи:

П’ятсотмірники - найбагатші люди, які мали врожай не менше ніж 500 медимнів

Вершники, які мали врожай не менше ніж 300 медимнів

Зевгіти з урожаєм 200 медимнів

Фети - усі, хто мав менше 200 медимнів

Медимн дорівнював 52,5 л вина, олії

Становище громадян Аттики відтоді стало визначатися не знатністю походження, а розміром їхнього прибутку. Від нього залежали їхні права й обов’язки. Громадяни першої групи оснащували кораблі, другої групи - служили в кінноті, зевгіти становили важкоозброєну піхоту. Фети під час війни служили в легкій піхоті або веслували на кораблях.

Зазнало змін управління державою. Найвищим органом влади стали народні збори, у яких брало участь усе чоловіче населення Аттики віком старше ніж 20 років. На державні посади могли обиратися лише представники перших трьох груп. Фети ж мали право лише голосувати на народних зборах. Для кращої роботи зборів було створено Раду чотирьохсот (від кожної групи по 100 представників). Вона мала готувати справи для обговорення на народних зборах.

За ареопагом залишалися досить широкі повноваження, зокрема розгляд тяжких злочинів. Новим державним органом, який запровадив Солон, стала рада суддів. Вона обиралася щороку і складалася із 6000 громадян, що досягли 30-літнього віку.

Хоч якими помітними були зміни, започатковані реформами Солона, вони не похитнули могутності знаті. Незабаром захисником демократії та прав бідних громадян проголосив себе Пісістрат. Він установив в Афінах тиранію.

Демократія - устрій, за якого влада в державі належить народу (від грецьких слів demos - «народ» і kratos - «сила», «панування», «влада»).

Стратеги - воєначальники в грецьких полісах, що мали широкі військові та цивільні повноваження.

Пісістрат роздавав землі біднякам, але запровадив для всіх податок, який становив десяту частину врожаю. Щоб праця селян Аттики давала більше прибутків, їм було наказано замість пшениці вирощувати виноград і маслини. Було вжито заходів для розвитку торгівлі з багатими причорноморськими колоніями.

За Пісістрата розбудовували Афіни. Було споруджено водогін, храм Афіни на Акрополі. За велінням Пісістрата було записано поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея».

У 510 р. до н. е. тиранію в Афінах було повалено. Відбулися народні збори, які надали право провести нову реформу Клісфену. 507 р. до н. е. країну поділили на 10 областей, кожна - з трьох частин (рівнинної, узбережної та гірської). Замість Ради чотирьохсот було впроваджено Раду п’ятисот, яка складалася з представників кожної області. Було створено нові урядові органи - колегії: одна з них відала податками, а друга - збройними силами (колегія стратегів). До них на один рік обирали по 10 громадян. Для боротьби з тиранією та задля збереження демократії Клісфен запровадив остракізм. За правління Клісфена було завершено побудову Афінської держави на демократичних засадах.

Які обставини життя в Афінах підштовхнули Солона до реформ? Як ці реформи посприяли розвиткові народовладдя? Чому Пісістрата називають тираном? Що він зробив для Афін? Чому з ім’ям Клісфена пов’язують завершення формування Афінської держави?

Обговорюємо

Чи можна сучасні демократичні держави порівнювати з Афінами часів Солона? Що сучасні демократії успадкували від давньогрецьких, а чого позбулися?

Пізнайкам

Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/Z8h0O0n або кодом, перегляньте відеореконструкцію життя в Афінському полісі. Як у відео передано велич і міць цієї грецької держави? Чим живуть і переймаються мешканці Афін? Укладіть перелік дієслів, яким можна переповісти про життя давньогрецького поліса.

На прикладі історичних діячів, про яких ішлося на уроці, поясніть, що означає вислів «вписати в історію своє ім’я». Чому одних діячів характеризують як славнозвісних, а інших - як сумнозвісних? Відповідь обґрунтуйте прикладами з матеріалів уроку.

  • 1. Дайте відповіді на запитання, винесені як назви пунктів.
  • 2. Витлумачте поняття: демократія, реформи Солона.
  • 3. Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/jVgzTuw або кодом та виконайте завдання онлайн.

Підготуйте повідомлення про одного з видатних діячів Афін за планом: 1. Коли жив? 2. Чим уславився? 3. На підставі яких джерел учені знають про його діяльність?