Історія України. Всесвітня історія. 6 клас. Бандровський

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 24. Велика грецька колонізація

Міркуємо

Роздивіться зображені пам’ятки. Чи подібні вони до тих, які бачили в попередніх параграфах, присвячених історії Давньої Греції? У чому ця подібність? З якими територіями пов’язані ці пам’ятки? Поділіться припущеннями, про що це може свідчити.

Храм Гери в Пестумі (давньогрец. Посейдонія; Італія). V ст. до н. е.

Грецький театр у Сиракузах (о. Сицилія, Італія). V ст. до н. е.

1. Що називають Великою грецькою колонізацією? Як поширювалися надбання давньогрецької цивілізації за періоду еллінізму?

У VIII-VI ст. до н. е. греки колонізували узбережжя Середземного та Чорного морів. Про розмах переселень свідчить і кількість закладених ними поселень (кілька сотень), і кількість переселенців (близько 2 млн осіб). Саме тому вчені називають це переселення Великою грецькою колонізацією.

До переселення на чужину греків спонукали різні причини. Передусім це брак вільних ділянок землі. Річ у тім, що власник домогосподарства міг передати свій наділ тільки одному із синів. Відповідно ті, хто не отримував землю у спадок, потерпаючи від злиднів, були змушені шукати її за межами батьківщини. Інша причина колонізації - пошук сировини для ремесла та ринків для збуту виробів. Сприяла колонізації й боротьба між аристократами та демосом - переможені у протиборстві за владу втікали як вигнанці на чужину, де засновували нові колонії.

Грецька колонізація відбувалася в трьох основних напрямках. Найбільше колоній виникло на захід від Еллади: у Південній Італії та на острові Сицилія, а також на узбережжі сучасної Франції та Іспанії. Першою колонією на цих землях стало місто Куми (Італія), закладене в середині VII ст. до н. е. Невдовзі виникли інші колонії: Сиракузи, Регій, Тарент - загалом близько 500.

Не менш потужним був й інший напрямок колонізації - північно-східний. Спочатку греки опановували узбережжя Фракії та землі біля проток між Середземним і Чорним морями. Потім заселили північне узбережжя Малої Азії. Після колонізації цих земель елліни почали закладати і розбудовувати поселення в Західному та Північному Причорномор’ї.

Повільніше відбувалася грецька колонізація в південному напрямку. Фінікійська держава намагалася перешкодити появі грецьких колоній на півдні.

Поширення грецьких способу життя та культури тривало й за пізніших часів у зв’язку з подіями, про які докладно довідаєтеся на наступних уроках. Александр Македонський, один з правителів, якому випало жити в IV ст. до н. е., заповзявся об’єднати під своєю владою велетенські простори від Македонії та Греції до Єгипту, Персії, Вавилонії, північно-західної частини Індії. Після його смерті створену ним імперію поділили між собою його воєначальники, які були греками чи македонцями. Ці держави називають елліністичними, а період їх існування - еллінізмом. Цей період тривав від завоювань Александра Македонського від останньої третини IV ст. до н. е. до 30 р. до н. е. - доки Рим не підкорив останню елліністичну державу - Єгипет.

Червонофігурна амфора. Північне Причорномор’я. IV ст. до н. е.

Елліністичні держави - яскрава сторінка історії. Вони поєднали в собі елементи грецької державності (поліси, демократію тощо) та ідею божественної, необмеженої влади царя, притаманну традиціям Сходу. Далеко за межі Греції поширилися грецька мова та здобутки грецької культури. Розпочалося будівництво багатьох міст, які заселяли як греки й македонці, так і місцеве населення.

Що спричинило Велику грецьку колонізацію? Коли та в яких напрямках вона відбувалася? Які держави чинили опір переселенню греків на нові землі? З чим це було пов’язано? Як постали елліністичні держави? У чому їхня своєрідність?

Досліджуємо

Покажіть на карті «Велика грецька колонізація» (знайдете її на форзаці підручника) напрямки освоєння греками нових земель та міста-колонії в кожному з них. Оберіть по одному місту-колонії з кожного напрямку Великої грецької колонізації та, скориставшись картою, коротко опишіть його місце розташування.

2. Коли й де виникли найважливіші грецькі міста-колонії в Північному Причорномор’ї та в Криму? Що визначало тамтешнє життя?

Появу перших грецьких поселень у Північному Причорномор’ї відносять до середини VII ст. до н. е. У колонізації Північного Причорномор’я велику роль відіграло грецьке місто Мілет, розташоване в західній частині Малої Азії, адже більшість грецьких міст-колоній на північному узбережжі Чорного моря заснували вихідці саме із цього міста.

Першою грецькою колонією на півдні України вважають поселення на острові (за тих часів - півострові) Березань неподалік сучасного міста Очакова Миколаївської області. Мілетяни почали облаштовувати його в середині VII ст. до н. е. Поселення називалося Борисфенідою (від грецької назви р. Дніпра - Борисфен). Протягом VI-V ст. до н. е. грецькі переселенці опанували все узбережжя Чорного моря. Їхні міста на північному узбережжі скупчувалися в чотирьох регіонах - у пониззі Південного Бугу та Дністра, на Керченському півострові та на Південно-Західному березі Криму. Так, біля гирла р. Тірас (Дністер) виникла Тіра (на місці сучасного Білгорода-Дністровського), на правому березі Бузького лиману - Ольвія (біля сучасного с. Парутине Миколаївської області). До найважливіших грецьких колоній належить і Херсонес Таврійський (на території сучасного Севастополя). Щоправда, постало те місто трохи згодом - наприкінці V ст. до н. е. Заснували його греки з Гераклеї Понтійської (нині м. Ереглі), що на теренах сучасної Туреччини.

На берегах Керченської протоки, яку греки називали Боспором Кіммерійським, від VII ст. до н. е. були засновані Пантикапей (сучасна Керч), Феодосія, Німфей, Мірмекій, Тірітака, Фанагорія тощо. Близько 480 р. до н. е. там виникло Боспорське царство, об’єднавши понад 20 грецьких міст. Столицею держави був Пантикапей.

Руїни Херсонеса Таврійського

Руїни Пантикапею

Прибувши здалеку, греки прагнули влаштуватися на нових місцях так, щоб ніщо їм не нагадувало про розлуку з рідною Елладою. Отож кожна колонія була ніби копією, двійником грецького міста, з якого прибули колоністи. Не були винятком і грецькі міста-колонії Північного Причорномор’я, у них майже цілком відтворено особливості державного, господарського та культурного життя Давньої Греції.

Самостійне існування грецьких полісів Північного Причорномор’я та Криму було можливим завдяки тому, що кожен з них сам себе забезпечував усім потрібним для життя. Провідними заняттями колоністів були вирощування зерна, винограду, городини, рибальство й виготовлення рибних продуктів, скотарство. Високого рівня досягло ремісниче виробництво - металообробка, гончарство, ткацтво, виготовлення виробів зі скла, дерева, кістки. Великої слави зажили грецькі майстри-ювеліри: це вони виготовляли дивовижної краси прикраси на замовлення скіфських вельмож, зокрема й славнозвісну пектораль скіфського царя.

У грецьких містах вирувала торгівля. Основними товарами, що вивозилися до Греції, були зерно, худоба, шкури, хутро, солона риба, сіль, раби. Купували там міста-колонії металеві вироби, зброю, тканини, коштовні прикраси, посуд, прянощі, оливкову олію та вина. З Афін, зокрема, завозили розкішні чорнофігурні та червонофігурні вази, мармурову й бронзову скульптуру, ювелірні прикраси. Греки підтримували постійні контакти з місцевим населенням, торгуючи також і з ним. У кожному грецькому місті-колонії карбували власну монету.

Про які грецькі міста-колонії в Північному Причорномор’ї довідалися? Чому життя в цих поселеннях не відрізнялося від грецького?

Обговорюємо

Роздивіться пам’ятки, що зберігаються в українських музеях. Подискутуйте, до культурної спадщини яких сучасних держав вони належать.

Чорнофігурна гідрія. Ольвія. VI ст. до н. е.

Бронзова монета із зображенням Афіни. Ольвія. V ст. до н. е.

Рибний таріль. Німфей (у межах сучасної Керчі). IV ст. до н. е.

Амфора з Гераклеї Понтійської. IV ст. до н. е.

Пізнайкам

Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/rNYhKTd або кодом, перегляньте відео про Ольвію - найбільший античний поліс Північного Причорномор’я. Розкажіть у загальному колі, що довідалися з відео про долю цього грецького міста та історію дослідження його решток. Як ви думаєте, що привабило грецьких переселенців у місцині, де постала Ольвія?

Яку інформацію на уроці ви визначили для себе як відому раніше, таку, про яку чули чи читали, проте не знали подробиць, зовсім нову? Яка інформація виявилася для вас найнесподіванішою? Про що хотіли б довідатися докладніше?

  • 1. Дайте відповіді на запитання, винесені як назви пунктів.
  • 2. Витлумачте поняття: Велика грецька колонізація, античні міста-держави Північного Причорномор’я, еллінізм.
  • 3. Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/oVgzd8m або кодом та виконайте завдання онлайн.

Складіть загадку про одне з грецьких поселень у Північному Причорномор’ї, обігравши в ній місце розташування, час виникнення, назву тощо. Запропонуйте відгадати її в загальному колі.