Історія України. Всесвітня історія. 6 клас. Бандровський

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 10. Узагальнення з теми «Життя людей у первісні часи»

Повторіть матеріал з теми; перевірте, як його засвоїли, чого навчилися та що зрозуміли, виконавши завдання.

1. Розгляньте карту на с. 15 та виконайте завдання до неї:

 • 1) наведіть назви двох місць, де було знайдено рештки найдавніших людиноподібних істот;
 • 2) наведіть назви двох стоянок кроманьйонців;
 • 3) наведіть назви двох місць, де було знайдено мистецькі пам’ятки доби пізнього палеоліту.

2. Розташуйте назви археологічних періодів у хронологічній послідовності.

 • А Бронзовий вік
 • Б Неоліт
 • В Пізній палеоліт
 • Г Ранній палеоліт
 • Д Енеоліт
 • Е Мезоліт

3. Накресліть лінію часу та розв’яжіть хронологічну задачу.

Поширена думка, що найдавнішим містом на землі був Єрихон, розташований на північ від Мертвого моря в долині річки Йордан і заснований у VIII тис. до н е. Скільки тисяч років тому постало це місто?

4-5. На підставі картини-реконструкції (художник З. Буріан) складіть розповідь про життя людей часів енеоліту.

6. Розгадайте в зошиті кросворд.

 • 1. Колектив кровних родичів, які разом жили та працювали й мали спільне майно.
 • 2. Виготовлення знарядь праці, побутових предметів та одягу для обміну або продажу.
 • 3. Об’єднання громад, які жили в одній місцевості, мали спільні звичаї і традиції, говорили однією мовою.
 • 4. Одне з найдавніших людських занять, яке полягає у вирощуванні зернових.
 • 5. Віра в здатність людини впливати на сили природи та на інших людей.
 • 6. Досвідчений член роду, який керував громадою.

7. Роздивіться ілюстрації та дайте відповіді на запитання до них:

 • 1. Які знаряддя праці зображені?
 • 2. З якими винаходами людства вони пов’язані?

8-9. Пригадайте в парах, що означають поняття теми. По черзі сформулюйте запитання до 5-6 з них та вислухайте відповіді (за потреби знайдіть тлумачення у відповідних параграфах).

Палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, «гомо сапієнс (людина розумна)», первісне стадо, рід (родова громада), плем’я, вождь, рада старійшин, матріархат, патріархат, «неолітична революція», привласнювальне господарство, відтворювальне господарство, ремесло, продуктивність праці, стоянка, трипільська археологічна культура, середньостогівська археологічна культура, язичництво, тотемізм, анімізм, магія.

10-12. Складіть за картиною-реконструкцією 6 запитань, які стосуються:

 • 1) періоду давньої історії людства;
 • 2) тип предків людини;
 • 3) занять та вмінь зображених;
 • 4) ритуалів та вірувань.

Обговоріть відповіді на запитання в загальному колі.