Історія української літератури ХI—XVIII ст.

Тема 1. Середньовічна доба (XI — середина XVI ст.)

1.1 Давнє письменство як об’єкт вивчення історії української літератури

1.2 Зародження української літератури

1.3 Старокиївське і галицько-волинське літописання

1.4 Ораторсько-проповідницька проза XI—XII ст.

1.5 Рання агіографічна проза

1.6 Повчальна проза Київської Русі

1.7 «Благання» Данила Заточника

1.8 «Житіє і хоженіє» Данила Паломника

1.9 «Слово про Ігорів похід»

1.10 Києво-Печерський патерик

1.11 Українська література пізнього середньовіччя (друга половина XIII — перша половина XVI ст.)

Тема 2. Барокова доба (друга половина XVI—XVIII ст.)

2.1 Культурно-національне відродження України (друга половина XVI — початок XVII ст.)

2.2 Полемічна проза

2.3 Барокова поезія XVII ст.

2.4 Проповідницька проза

2.5 Агіографічна проза

2.6 Історична проза другої половини XVII ст.

2.7 Українська драматургія XVII ст.

2.8 Історична і мемуарна проза XVIII ст.

2.9 Паломницька проза XVIII ст.

2.10 Шкільна драма XVIII ст.

2.11 Вертепна драма

2.12 Творчість мандрівних дяків

2.13 Сатиричні і гумористичні вірші та діалоги

2.14 Українська лірика XVIII ст.

2.15 Творчість Григорія Сковороди

2.16 Традиції давнього письменства у новій українській літературі

Короткий термінологічний словник