Історія української літератури ХI—XVIII ст.

Історія української літератури ХI—XVIII ст.

Давня українська література охоплює у своєму розвитку вісім століть (XI—XVIII), відомих історії як середні віки і доба бароко. Процес її творення був неоднорідним, неоднозначним, не раз — парадоксальним. Художній світ її багатогранний і самобутній, а найкращі твори вражають масштабністю філософського мислення, силою духовних осяянь, яскравими сюжетами, оригінальним і пристрасним словом. Особливості її буття і розвитку зумовили зміст і структуру навчального посібника.

Тема 1. Середньовічна доба (XI — середина XVI ст.)

1.1 Давнє письменство як об’єкт вивчення історії української літератури

1.2 Зародження української літератури

1.3 Старокиївське і галицько-волинське літописання

1.4 Ораторсько-проповідницька проза XI—XII ст.

1.5 Рання агіографічна проза

1.6 Повчальна проза Київської Русі

1.7 «Благання» Данила Заточника

1.8 «Житіє і хоженіє» Данила Паломника

1.9 «Слово про Ігорів похід»

1.10 Києво-Печерський патерик

1.11 Українська література пізнього середньовіччя (друга половина XIII — перша половина XVI ст.)

Тема 2. Барокова доба (друга половина XVI—XVIII ст.)

2.1 Культурно-національне відродження України (друга половина XVI — початок XVII ст.)

2.2 Полемічна проза

2.3 Барокова поезія XVII ст.

2.4 Проповідницька проза

2.5 Агіографічна проза

2.6 Історична проза другої половини XVII ст.

2.7 Українська драматургія XVII ст.

2.8 Історична і мемуарна проза XVIII ст.

2.9 Паломницька проза XVIII ст.

2.10 Шкільна драма XVIII ст.

2.11 Вертепна драма

2.12 Творчість мандрівних дяків

2.13 Сатиричні і гумористичні вірші та діалоги

2.14 Українська лірика XVIII ст.

2.15 Творчість Григорія Сковороди

2.16 Традиції давнього письменства у новій українській літературі

Короткий термінологічний словникПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.