Підручник з Історії України. 9 клас. Турченко - Нова програма

Вступ

§ 1. Особливості розвитку українських земель наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

Тема 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.

§ 2. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин

§ 3-4. Cоціально-економічний розвиток

§ 5. Початок національного відродження

§ 6. Практичне заняття

§ 7. Масонство і декабристи в Україні. Польський визвольний рух. Соціальні протести

§ 8. Узагальнення до теми

Тема 2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.

§ 9. Соціально-економічне становище

§ 10. Початок українського національного відродження

§ 11. Національно-визвольний рух у період Європейської революції 1848–1849 рр.

§ 12. Практичне заняття

§ 13. Узагальнення до теми

Тема 3. Повсякденне життя та культура України наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.

§ 14. Особливості розвитку культури. Освіта та наука

§ 15. Розвиток української літератури

§ 16. Розвиток українського мистецтва

§ 17. Повсякденне життя. Практичне заняття

§ 18. Наш край у кінці XVIII – першій половині XIX ст. Практичне заняття

§ 19. Узагальнення до теми

Тема 4. Українські землі у складі Російської імперії у другій половині XIX ст.

§ 20. Україна і Східна (Кримська) війна

§ 21. Ліквідація кріпацтва та реформи 1860-1870-х років

§ 22-23. Економічний розвиток у 1860-1890-х роках

§ 24. Визвольний рух у 1860–1890-х роках

§ 25. Зміни в соціальній структурі суспільства. Пожвавлення економічної боротьби і політичних рухів

§ 26. Практичне заняття

§ 27. Узагальнення до теми

Тема 5. Українські землі у складі Австрії (Австро-Угорщини) у другій половині XIX ст.

§ 28. Економічний стан

§ 29. Основні течії українського суспільно-політичного руху в 1850–1860-х роках

§ 30. Піднесення суспільно-політичного руху в 1870-1890-х роках

§ 31. Утворення українських політичних партій Галичини

§ 32. Особливості українського руху в Російській і Австрійській (Австро-Угорській) імперіях у ХІХ ст. Практичне заняття

§ 33. Наш край у другій половині XIX ст. Практичне заняття

§ 34. Узагальнення до теми

Тема 6. Украінські землі на початку XX ст.

§ 35-36. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини у 1900–1914 рр.

§ 37. Господарство і соціально-економічне становище населення Західної України на початку ХХ ст.

§ 38. Суспільно-політичне життя на Наддніпрянщині XIX-XX ст.

§ 39. Революція 1905-1907 рр. в Україні та її наслідки

§ 40. Наддніпрянська Україна в 1907-1914 рр.

§ 41-42. Наростання національного руху в Західній Україні в 1900-1913 рр.

§ 43. Практичне заняття

§ 44. Узагальнення до теми

Тема 7. Повсякденне життя та культура України в середині XIX - на початку XX ст.

§ 45. Вплив модернізації на культурне життя українців

§ 46. Література, театр і музика

§ 47-48. Мистецтво

§ 49. Повсякдення української сім’ї. Практичне заняття

§ 50. Наш край на початку ХХ ст. Практичне заняття

§ 51. Узагальнення до теми

§ 52. Підсумки розвитку України в ХІХ – на початку ХХ ст.

Словник термінів