Підручник з Історії України. 9 клас. Сорочинська - Нова програма

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4.

КУЛЬТУРНИЦЬКИЙ ЕТАП НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ

Пригадайте з раніше вивченого:

1. Якими були здобутки першого етапу українського національного відродження?

2. Що таке громади?

3. Які заборони існували щодо української мови в Російській імперії?

Мета: визначити особливості культурницького етапу національного відродження на українських землях у складі Російської імперії.

Завдання для підготовки до практичного заняття: за додатковими джерелами Інформації (науково-популярна література, ресурси Інтернету, експозиція історичного музею за відповідний період) підготуйте презентацію про культурницький етап українського руху у Наддніпрянській Україні за поданим планом.

План

1. Умови розгортання культурницького етапу.

2. Прояви культурницького етапу.

3. Видатні діячі.

4. Здобутки і підсумки.

Хід заняття

1. Об’єднайтеся у малі групи за тематикою підготовлених повідомлень та обговоріть результати, які ви отримали під час роботи над ними.

2. Виконайте завдання:

1) Що стримувало український рух у переході до політичного етапу?

2) Чому український рух у Наддніпрянщині у другій половині XIX ст. мав вкрай вузьку соціальну базу?

3) Чому наприкінці XIX ст. центр українського руху перемістився у Східну Галичину?

3. Зробіть висновки відповідно до мети роботи.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ

«НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.»

1. Складіть перелік подій, що відбувалися у Наддніпрянській Україні в другій половині XIX ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Назвіть видатних історичних діячів у Наддніпрянщині цього періоду. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України?

3. Поясніть значення понять і термінів: «українське питання», «Східна (Кримська) війна», «модернізація», «реформа», «громада (община)», «цензура», «синдикат», «Зелений клин», «Сірий клин», «меценат», «соціальна структура», «земства», «індустріалізація», «народники», «тероризм», «громадівський рух», «хлопомани», «українофільство».

4. Виконайте завдання за історичною картою:

а) простежте, як змінювалася географія розміщення основних промислових центрів Наддніпрянщини;

б) визначте регіони, що мали відмінності у проведенні аграрних перетворень за селянською реформою 1861 р.;

в) складіть опис процесів модернізації в різних регіонах Наддніпрянщини;

г) покажіть регіони Російської імперії, куди відбувалося переселення селян з Наддніпрянської України;

ґ) покажіть населені пункти, пов’язані з українським національним рухом у Наддніпрянщині цієї доби, і поясніть їх роль у ньому;

д) покажіть населені пункти і території, пов’язані з розгортанням селянських, робітничих, народницьких і соціал-демократичних рухів. Поясніть, що там відбувалося.

5. У якому напрямку розвивалися процеси модернізації у Наддніпрянщині цього періоду? Чому?

6. Доведіть закономірність процесів модернізації для розвитку тогочасної Наддніпрянщини.

7. Який вплив мали процеси модернізації на тогочасне українське суспільство? Чи можна їх однозначно характеризувати як позитивні? Чому?

8. Обговоріть у малих групах і представте висновки класу:

а) особливості соціально-економічних зрушень в українських землях у пореформений період;

б) роль і місце українських земель у господарському житті Російської імперії цього періоду;

в) роль і місце діяльності громадівців в українському національному русі.

9. Порівняйте модернізаційні процеси в українських землях з аналогічними процесами у європейських державах.

10. Підготуйте презентацію на 12 слайдів за темою «Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.»