Підручник з Історії України. 9 клас. Сорочинська - Нова програма

§ 12. НАШ КРАЙ НАПРИКІНЦІ XVIII — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.

Схема опрацювання матеріалу

Наприкінці XVIII— у першій половині XIX ст. регіон, у якому ви проживаєте, перебував у складі Російської або Австрійської імперій

1. Покажіть на карті населений пункт, у якому ви проживаєте. До якого району, області він належить?

2. На території якого історико-етнографічного регіону він розташований?

3. Охарактеризуйте особливості адміністративно-територіального устрою цього регіону на початку XIX ст.

4. Які населені пункти існували на той час у вашому регіоні? Порівняйте їх із тими, що існують зараз. Чи зазнали змін їхні назви, розміри?

5. Чи є у вашому краї населені пункти, які виникли наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.? Назвіть їх і поясніть походження назв.

6. Яким був етнічний і соціальний склад населення вашого краю наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.?

Чимало змін відбувалося в господарському житті українських земель цього періоду

1. Що ви знаєте про особливості розвитку сільського господарства краю в ті часи?

2. Які сільськогосподарські культури переважно вирощували тоді у вашому регіоні?

3. Яким був стан промисловості й торгівлі?

4. Визначте спільне й відмінне в господарському житті краю порівняно з іншими регіонами України цього періоду.

5. Що вам відомо про соціальне становище в краю й соціальні протести населення?

6. Відвідайте місцевий краєзнавчий (історичний) музей і підготуйте за його експозицією повідомлення про побут і повсякденне життя населення краю наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Кінець XVIII — перша половина XIX ст. стала добою формування багатьох нових явищ у культурному та духовному житті населення українських земель

1. Що ви знаєте про вірування, звичаї і традиції населення вашого краю?

2. Які події, пов’язані з українським національним відродженням, відбувалися на території краю?

3. Назвіть відомих діячів української культури цього періоду, які походили або проживали в краї. Яким був їхній внесок у розвиток культури?

4. Які пам’ятки культури кінця XVIII — першої половини XIX ст. є у вашому регіоні? Підготуйте розповідь про одну з них.

5. Які церковні споруди, збудовані в той час, збереглися на території вашого краю?

6. Визначте спільне та відмінне у духовному й культурному житті мешканців краю порівняно з іншими регіонами України цього періоду.

7. У яких творах української літератури розповідається про тогочасну історію вашого краю або регіону, в якому він розташований? Яку інформацію про тогочасні події і життя населення можна отримати з них?

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ

«КУЛЬТУРА УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XVIII — В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.»

1. Складіть перелік подій, що характеризують культурне й духовне життя українських земель кінця XVIII — першої половини XIX ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Назвіть імена видатних культурних діячів цього періоду. В чому ви вбачаєте їх внесок в українську та світову культуру?

3. Поясніть значення понять і термінів «класицизм», «романтизм», «реалізм».

4. Визначте і охарактеризуйте процеси, які відбувалися в українській культурі цього періоду.

5. Охарактеризуйте особливості розвитку релігійного життя тогочасних українців.

6. Виконайте завдання за контурною картою:

а) покажіть міста, в яких діяли гімназії;

б) визначте міста, де працювали вищі навчальні заклади. Яку назву вони мали й коли виникли?;

в) покажіть місця виникнення перших українських професійних театрів;

г) визначте місця діяльності наукових товариств і центрів. Укажіть їх назви і дати утворення;

д) покажіть регіон українських земель, де українці мали змогу навчати дітей рідною мовою у початковій школі.

7. Порівняйте ідеї та цінності тогочасної української культури із сучасними культурними ідеями та цінностями українців.

8. Складіть опис однієї з пам’яток культури України цього періоду.

9. Підготуйте презентацію на 12 слайдів за темою «Культура України наприкінці XVIII — в першій половині XIX ст.».