Підручник з Історії України. 9 клас. Сорочинська - Нова програма

Розділ I. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVII — в першій половині XIX ст.

§ 1. Вступ до історії України кінця XVIII—XIX ст.

§ 2. Українські землі в системі міжнародних відносин першої третини ХІХ ст.

§§ 3-4. Соціально-економічний розвиток і регіональні особливості Наддніпрянської України

§ 5. Російський та польський визвольні рухи у Наддніпрянській Україні

§ 6. Початок українського національного відродження у Наддніпрянщині

Практичне заняття №1. Програмні документи Кирило-Мефодіївського братства. «Тарас Шевченко та український національний рух»

Розділ II. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 7. Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії

§ 8. Початок українського національного відродження на західноукраїнських землях

§ 9. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії

Практичне заняття №2. Альманах «Русалка Дністровая». Галицько-руська матиця

Розділ III. Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

§ 10. Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури

§ 11. Культура України. Розвиток театру, музики, образотворчого мистецтва та архітектури

Практичне заняття №3. Повсякденне життя українців наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 12. Наш край наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.

Розділ IV. Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.

§ 13. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин другої половини ХІХ ст.

§ 14. Вплив імперських реформ 60–70-х рр. на розвиток Наддніпрянської України

§ 15. Особливості модернізації промисловості й сільського господарства

§ 16. Місто і село: життя у пореформену добу

§ 17. Український національний рух наприкінці 50-х – у 60-х рр. ХІХ ст. Зародження громадівського руху

§ 18. Український національний рух наприкінці 1860 — у 1880-х рр.

§ 19. Народницький, соціал-демократичний та земський рухи

Практичне заняття №4. Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії: суспільні виклики

Розділ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини у другій половині XIX ст.

§ 20. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст.

§ 21. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 60–70-ті рр. ХІХ ст.

§ 22. Перетворення Галичини на «український П’ємонт». Особливості суспільно-політичного життя на Буковині та Закарпатті у другій половині ХІХ ст.

Практичне заняття №5. Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях. Наш край у другій половині XIX ст.

Розділ VI. Наддніпрянська Україна на початку XX ст.

§ 23. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини у 1900-1914 рр.

§ 24. Суспільно-політичне життя у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

§ 25. Події революції 1905–1907 рр. в Україні

§ 26. Суспільно-політичне життя у Наддніпрянській Україні в 1907–1914 рр.

Практичне заняття №6. Ідеї автономії та самостійності у програмах українських політичних партій Наддніпрянщини

Розділ VII. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії на початку XX ст.

§ 27. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель на початку ХХ ст.

§§ 28-29. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях

Практичне заняття №7. Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель

Розділ VIII. Культура України у середині XIX — на початку XX ст.

§§ 30-31. Розвиток освіти й науки

§ 32. Українська література, театр, музика у другій половині XIX — на початку XX ст.

§ 33. Українське образотворче мистецтво та архітектура у другій половині XIX — на початку XX ст.

Практичне заняття №8. Традиції та побут української сім'ї. Наш край на початку XX ст.

Термінологічний словник