Підручник з Історії України. 9 клас. Пометун - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Історії України. 9 клас. Пометун - Нова програма

Шановні дев’ятикласники!

Минулого навчального року ви розпочали вивчення нової історії України. Цьогоріч запрошуємо вас до знайомства з модерною Україною, історія якої допоможе вам осягнути складні шляхи історичного розвитку української нації та її державності.

Як і раніше, надійним помічником на шляху пізнання історії стане підручник. Користування ним буде зручнішим, коли ви розумієте, як побудовано навчальну книжку та які позначки вам допомагатимуть.

Вступ

Розділ І. Українські землі в складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 1. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин. Українське козацтво після ліквідації Запорозької Січі

§ 2. Соціально-економічний розвиток українських земель у першій половині XIX ст.

§ 3. Початок українського національного відродження в Наддніпрянській і Слобідській Україні

§ 4. Практичне заняття. Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства

§ 5–6. Загальноросійські і польські визвольні рухи в першій половині ХІХ ст.

Перевірте свої знання з розділу І

Розділ ІІ. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVIII — у першій половині ХІХ ст.

§ 7. Соціально-політичний та економічний розвиток західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії наприкінці ХVIII

§ 8. Початок українського національного відродження на західноукраїнських землях

§ 9. Європейська революція 1848—1849 на західноукраїнських землях

§ 10. Практичне заняття. Галицько-руська матиця

Перевірте свої знання з розділу ІІ

Розділ ІІІ. Культура України кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ ст.

§ 11. Освіта й наука України кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ ст.

§ 12. Розвиток української літератури кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ ст.

§ 13. Розвиток музики, театра, образотворчого мистецтва й архітектури кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ ст.

§ 14. Практичне заняття. Повсякденне життя в першій половині ХІХ ст.

Перевірте свої знання з розділу III

Розділ ІV. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.

§ 15. Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська) війна 1853–1856-х років на українських землях

§ 16. Ліквідація кріпацтва та реформи 1860–1870-х років

§ 17. Соціально-економічний розвиток підросійської України в другій половині ХІХ ст.

§ 18. Відродження українського національного руху наприкінці 50-х – на початку 60-х років ХІХ ст.

§ 19. Український національний рух у 1870–1890-х роках

§ 20. Суспільно-політичні рухи в Наддніпрянській Україні в 90-х роках ХІХ ст.

§ 21. Практичне заняття. Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії: суспільні виклики

Перевірте свої знання з розділу IV

Розділ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.

§ 22. Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст.

§ 23. Українське національне відродження ХІХ ст. на західноукраїнських землях

§ 24. Суспільно-політичне життя західноукраїнських земель у 80–90-х роках XIX ст.

§ 25. Радикальний рух і політичні партії в Галичині

§ 26. Практичне заняття. Особливості культурницького й політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях

Перевірте свої знання з розділу V

Розділ VІ. Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст.

§ 27. Особливості соціально-економічного розвитку Наддніпрянщини

§ 28. Український політичний і національний рух на початку ХХ ст.

§ 29. Практичне заняття. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини

§ 30. Політичне й громадське життя в Наддніпрянщині в 1905–1907-х роках

§ 31. Наддніпрянська Україна в 1907–1914-х роках

Перевірте свої знання з розділу VI

Розділ VІІ. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини на початку ХХ ст.

§ 32. Соціально-економічний розвиток краю на початку ХХ ст.

§ 33–34. Національне піднесення в західноукраїнських землях на початку ХХ ст.

§ 35. Практичне заняття. Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель

Перевірте свої знання з розділу VII

Розділ VІІІ. Культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

§ 36. Зрушення в соціокультурному житті України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

§ 37. Особливості розвитку культурного життя в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

§ 38. Розвиток живопису й архітектури

§ 39. Практичне заняття. Традиції і побут української сім’ї у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Перевірте свої знання з розділу VIII

Альбом карт