Підручник з Історії України. 9 клас. Бурнейко - Нова програма

§ 1. Вступ. Українські землі в добу модернізації

Розділ І. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ — в першій половині ХІХ ст.

§ 2. Українські землі у системі міжнародних відносин

§ 3. Соціально-економічний розвиток

§ 4. Початок українського національного відродження

§ 5. Масонство, декабристський та польський рухи на території України

§ 6. Соціальні протести. Суспільно-політичний рух. Кирило-Мефодіївське товариство (братство)

§ 7. Практичне заняття № 1

Розділ ІІ. Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ — в першій половині ХІХ ст.

§ 8. Політичне та соціально-економічне становище українських земель Австрійської імперії

§ 9. Початок українського національного відродження на західноукраїнських землях

§ 10. Європейська революція 1848—1849 на західноукраїнських землях

§ 11. Практична робота № 2

Розділ ІІІ. Культура України кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ ст.

§ 12. Культура України наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. Освіта. Наука

§ 13. Література. Театр. Музика

§ 14. Архітектура. Скульптура. Живопис

§ 15. Практична робота № 3

Розділ ІV. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

§ 16. Кримська (Східна) війна 1853—1856 рр. на українських землях

§ 17. Селянська реформа 1861 р. Сільське господарство у пореформений період

§ 18. Реформи 60-х — 70-х рр. XIX ст. у Російській імперії та їхній вплив на українські землі

§ 19. Промисловість, торгівля, міста у пореформений період

§ 20. Громадівський рух у суспільно-політичних умовах третьої чверті XIX ст.

§ 21. Суспільно-політичні рухи в останній чверті XIX ст.

§ 22. Практична робота № 4

Розділ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.

§ 23. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.

§ 24. Москвофіли і народовці

§ 25. Національні рухи на західноукраїнських землях у 1880-х — 1890-х роках

§ 26. Політизація національного руху на західноукраїнських землях наприкінці XIX ст.

§ 27. Практичне заняття № 5

Розділ VІ. Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст.

§ 28. Особливості соціально-економічного розвитку Наддніпрянщини на початку XX ст.

§ 29. Суспільно-політичне життя Наддніпрянщини на початку XX століття

§ 30. Події революції 1905—1907 рр. в Україні

§ 31. Столипінська аграрна реформа. Суспільно-політичне життя у 1907—1914 рр.

§ 32. Практичне заняття № 6

Розділ VІІ. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії на початку ХХ ст.

§ 33. Економічне становище західноукраїнських земель на початку XX століття

§ 34. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях початку XX ст.

§ 35. Радикалізація українського руху на початку XX ст. Діяльність УГКЦ

§ 36. Практичне заняття № 7

Розділ VІІІ. Культура України в середині ХІХ — на початку ХХ ст.

§ 37. Освіта і наука на українських землях другої половини ХІХ — початку XX ст.

§ 38. Особливості розвитку культурного життя. Література. Преса. Театр. Музика

§ 39. Живопис. Архітектура. Міський та сільський простір

§ 40. Практичне заняття № 8

§ 41. Узагальнення та систематизація

Словник понять і термінів

Особистості

Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання

Вплив науково-технічної революції на життя українців