Підручник з Історії України. 11 клас. Кульчицький

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 7. Наш край (1939-2010)

§ 37-38. Історія рідного краю

Вивчення рідного краю надає вітчизняній історії особистісного сенсу, стає життєвим орієнтиром для тих, хто вступає в доросле життя. Пошуково-дослідницька робота формує знання й навички для свідомої громадянської активності.

Мовою джерела

Прочитайте слова Є. Сверстюка. Дайте відповіді на запитання.

«Звичайно, є моря світової культури. Але хто їх перепливе? Людини живе на березі своєї річки, і світ відкривається їй із рідної хати. Якщо вони не знатиме своєї річки, своєї хати, а все говоритиме про сусідів і далекий світ - це буде поверховий базіка».

Сверстюк Є. Вибране. На святі надій. - К., 1999. - С. 218.

1. Поясніть, чому автор вважає, що світ відкривається людині із рідної хати.

2. Висловіть власне ставлення до вивчення історії рідного краю.

Історія вашого родоводу органічно пов’язана з історією регіону, яка є невід’ємною частиною вітчизняної історії. З національних історій складається історія Європи й світу. Причетність до історії своєї держави допоможе усвідомити себе повноправним громадянином України та Європи.

Події вітчизняної історії від початку 1990-х рр. до сьогодення навряд чи можуть бути висвітлені абсолютно об’єктивно. Необхідно вчитися самостійно знаходити альтернативні шляхи вирішення проблем, мати власну точку зору на минуле та прогнозувати майбутнє. Існування різних оцінок спонукає дослідника аналітично сприймати інформацію.

Велику роль у дослідницькій роботі відіграє пошук традицій. Саме вони ведуть дослідника до свого коріння.

Під час вивчення історії рідного краю в 10-му класі ви почали створювати «Усну історію свого міста (селища, села)» та «Усну історію вашої сім’ї». Продовжіть пошукову роботу! Ширше використовуйте матеріали регіонального краєзнавчого музею та поради дослідників-краєзнавців. Під керівництвом вчителя продовжіть написання історії населеного пункту, в якому ви живете. Користуйтеся посібниками з регіональної історії, додатковою літературою, фотоархівами, інформацією в Інтернеті тощо.

Населення Львова вітає радянських воїнів. 1939 р. Позачергова сесія Верховної Ради УРСР ухвалює рішення про входження Західної України до складу УРСР

Сучасні історичні процеси мають краєзнавчий вимір. Вивчаючи історію рідного краю і конкретного населеного пункту, можна краще зрозуміти закономірності загальноісторичного процесу. І навпаки, знання подій, які відбувалися на всій території України, допомагають оцінити і зрозуміти час, у якому жили ваші рідні й близькі.

Проаналізуйте передвоєнний економічний стан вашого регіону. 1 серпня 1939 року в Європі виник збройний конфлікт між Німеччиною і Польщею, який переріс у Другу світову війну. Під 1939 до 1941 р. на теренах Західної України розгорнулися активні події. Вони завершилися входженням західноукраїнських земель до складу УРСР, що було реальним кроком на шляху формування соборної України. Якщо ви проживаєте в цьому регіоні, дослідіть методи, якими діяла радянська влада на приєднаних територіях, та їхні наслідки. Схарактеризуйте передвоєнний стан економічного піднесення у вашому регіоні.

22 червня 1941 р. Німеччина та її союзники напали на Радянський Союз. Рівно через рік і місяць вся територія України була окупована. Складний перебіг Великої Вітчизняної війни наклав відбиток на історію кожного регіону України. Ваше місто (селище, село) опинилося в зоні воєнних дій 1941-1945 рр. Які наслідки це мало для вашого краю? Як ставилося населення до учасників воєнних дій? До війни взагалі?

Дослідіть події тих років, проаналізуйте дії протиборствуючих сторін.

Як і коли здійснювалося визволення вашого міста (селища, села)?

Проаналізуйте, якою ціною дісталося мирне життя. Візьміть інтерв’ю у ветеранів війни та праці або членів їхніх сімей.

Якщо ви проживаєте в південних і західних регіонах, проаналізуйте процес депортації мирного населення в 1944 р. Опишіть, як позначилася війна на соціально-економічному стані краю Ознайомтеся з документами, що зберігаються у місцевому державному архіві та краєзнавчому музеї. Якщо у вашій сім'ї збереглися документи тих часів, проаналізуйте їх. Під керівництвом учителя порівняйте й опрацюйте зібрані матеріали. За результатами зробіть доповідь та обговоріть її в класі. Створіть сторінку пам’яті для шкільного музею або класного куточка.

Бої у Криму

Хрещатик, перший повоєнний парад у Києві, 1945 р., та відновлення Дніпрогесу

Україна увійшла до складу країн-переможниць у цій війні, стала членом ООН. Якщо ваша школа є колективним членом ЮНЕСКО, напишіть про це есе і розмістіть інформацію у місцевій пресі чи зробіть радіоповідомлення про свою роботу.

У період повоєнної відбудови (1946 - початок 1950-х рр.) потужними темпами йшла розбудова економіки України. Дослідіть її основні напрямки на території вашого регіону. Яке місце і роль відігравало ваше місто (селище, село) в післявоєнній економіці краю чи республіки? Уточніть, який напрямок переважав в розвитку економіки краю: промисловий чи сільськогосподарський.

Відомо, що диспропорції в розвитку економіки особливо важко позначилися на становищі колгоспного села. Якщо ви або ваші рідні проживають у сільській місцевості, дослідіть процеси розвитку післявоєнного села, візьміть інтерв’ю у односельців. Як вплинула відбудова на повсякденне життя місцевих жителів?

Якщо ви проживаєте в західних регіонах, проаналізуйте процес радянізації та його наслідки.

Друга половина 1950-х - перша половина 1960-х рр. відома як період «відлиги». Радянська влада, не бажаючи змінити своєї суті, намагалася повернутися обличчям до народу. Були зроблені спроби реформувати практично всі сфери суспільного життя. Разом з позитивними наслідками вони породили й багато проблем. Дослідіть, як змінилося (і чи змінилося?) життя вашого краю в роки реформ М. Хрущова. Опишіть, як позначилися наслідки реформ на житті вашої сім’ї або рідних та близьких. Візьміть інтерв’ю у жителів вашого міста (селища, села) та своїх рідних. Проаналізуйте зібрані дані й підготуйте повідомлення або реферат.

М. Хрущову в одному з українських колгоспів вручають вінок з кукурудзи

Друга половина 1960-х - перша половина 1980-х рр. увійшли в історію як «застій». Проаналізуйте розвиток господарства краю і дайте відповідь, чи дійсно в цей період були наявними лише провали в економічному розвитку вашого регіону. Візьміть інтерв’ю у людей старшого віку щодо їхнього життя в ті часи. Проаналізуйте і спробуйте систематизувати та пояснити отримані дані. Чи зачепили ваш регіон міграційні процеси. Якщо так, то які наслідки вони мали?

Дослідіть і опишіть, який вплив і результати мала «перебудова» на життя вашого регіону, міста, селища, села? Висловіть ваше ставлення до спроби державного перевороту, яка паралізувала владу в СРСР і призвела до його розпаду. Відомо, що події 1991 р. сприяли піднесенню національного життя. Як ви та ваша сім’я поставилися до розпаду СРСР? Дізнайтеся, у який спосіб виявилася (і чи виявилася?) політизація українського національного руху на прикладі життя мешканців вашого міста (селища, села). Порівняйте отриману інформацію з історичними джерелами і встановіть їхню достовірність.

Верховна Рада України прийняла Акт проголошення незалежності України. Коли та в який спосіб дізналися мешканці вашого населеного пункту про події в Києві? Дізнайтеся, як поставилися жителі та ваша сім’я до цих подій. Які політичні партії та громадські організації діяли у вашому населеному пункті у 1989-1990-х рр.? Схарактеризуйте їхні програми. Чи впливала їхня діяльність на суспільно-політичне життя краю, міста (селища, села)? У який спосіб? Проаналізуйте політичне, економічне, соціальне та культурне життя регіону в 1991-1999-х рр. Якщо ви живете в сільській місцевості, дізнайтеся, чого прагнули жителі вашого регіону на початку незалежності. Чи здійснилися їхні сподівання? Спираючись на знання з історії та ваші дослідження, зробіть висновки.

Україна: кроки до незалежності

Схарактеризуйте період 2000-2010 рр. Опишіть соціально-економічне становище мешканців вашого населеного пункту. Порівняйте його з іншими регіонами України. Дізнайтеся, у який спосіб позначилася криза 2008 р. на господарстві вашого краю, вашої сім’ї. Зробіть відповідні висновки.

Чи позначилися процеси націотворення на житті вашого краю, вашої родини? До яких наслідків це привело? Дослідіть культурний розвиток населення краю у той період. Порівняйте розвиток культурних процесів до 1990-х рр. і періоду незалежної України. Що, на ваш погляд, заважає культурному розвитку вашого регіону?

Чи позначилася екологія на стані господарства і життя вашого регіону? У який спосіб? Чи попав ваш населений пункт в зону дії Чорнобиля? Які наслідки це мало для життя вашого міста (селища, села)?

Дослідіть побут та повсякденне життя населення краю в період 1939-2010 рр., життя жінок та дітей. Спираючись на знання з історії, порівняйте їх з аналогічними явищами та процесами, які мали місце в інших регіонах України.

Підсумки дослідницької діяльності оформіть у вигляді альбому, презентації на електронних носіях, куточка в класі або стенда у шкільному музеї. Під керівництвом учителя узагальніть матеріали «Усної історії вашого міста (селища, села)» та «Усної історії вашої сім’ї» у вигляді рефератів. Заслухайте їх в класі, на засіданні Малої академії наук.

Ви підвели підсумки роботи, яку вели протягом двох років. Можливо, навички пошуково-дослідницької роботи знадобляться у подальшій професійній роботі або стануть вашою професією.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.