Підручник з Історії України. 11 клас. Кульчицький

Україна в сучасну добу. Повторювально-узагальнювальний урок

Орієнтовний перелік запитань і завдань, які допоможуть, підготуватися до теми «Україна в сучасну добу»

Пригадайте!

1. Дата створення незалежної України ____ .

2. У ____ р. була прийнята Конституція незалежної України,

3. Коли було прийнято закон про заснування посади Президента України?

4. Коли було прийнято закон про заснування Збройних сил України?

5. Підписання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією відбулося в ____ р.

6. Коли було затверджено Державний гімн України, прапор України і Державний малий герб України?

7. Коли було створено Співдружність Незалежних Держав?

8. Україна стала повноправним членом Ради Європи в ____ р.

9. Назвіть дату підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору (НАТО).

10. Коли в грошовому обігу було здійснено заміну купоно-карбованців гривнями?

Дайте визначення основних термінів і понять

«Відлига», перебудова, «застій», конституційний процес, мажоритарна система, ринок, реструктуризація, номенклатура, конституція, коаліція, інтеграція, екстенсивний, інтенсивний, ВВП, периферія, міграція, інфляція, бюджет, бюрократія.

Що ви знаєте про історичні персоналії?

Л. Кравчук, Л. Кучма, В. Литвин, П. Симоненко, Ю. Тимошенко, В. Ющенко, В. Янукович.

Запитання і завдання

1. Схарактеризуйте стратегічні вектори економічної і політичної інтеграції України у 2002 р.

2. Назвіть подію, яка кардинально змінила міжнародний статус і зовнішню політику України.

3. У чому полягав конфлікт між Росією і Україною з питань розподілу Чорноморського флоту?

4. Схарактеризуйте процес виходу України на міжнародну арену та її діяльність у міжнародних організаціях.

5. Поміркуйте, чому Україна не увійшла до Єдиного економічного простору (ЄЕП).

6. Складіть таблицю «Провідні політичні сили сучасної України».

Назва партії, партійного блоку

Дата утворення

Політичний лідер

Мета діяльності

7. Яку позицію займає Україна щодо діяльності СНД? Поясніть її суть.

8. Назвіть основні ідеї, викладені президентом Л. Кучмою у щорічному посланні до Верховної Ради 23 травня 2002 р. «Європейський вибір».

9. Наведіть приклади, які свідчили б про демографічні зміни в Україні в 1991-2010 рр. Поясніть їхні причини.

10. Наведіть факти, які свідчили б про зміни в сфері освіти України.

Поміркуйте!

1. Чим можна пояснити приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї за умови гарантії безпеки з боку ядерних держав? Якими є наслідки цього кроку для України?

2. Чи можна погодитися із твердженням, що на початку 1990-х рр. для України важливою була економічна підтримка країн Заходу? Відповідь аргументуйте.

3. У чому полягав конфлікт між Росією і Україною у питанні розподілу Чорноморського флоту? Висловіть власну точку зору з питання.

4. Які виклики постали перед Україною після приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї?

5. Які стратегічні вектори економічної і політичної інтеграції обрала Україна?

6. Чому президент Росії Б. Єльцин не підтримав вимоги деяких російських політиків щодо приєднання Криму до Росії?

7. Чи можна стверджувати, що зовнішня політика України є однією із сфер державного життя, в якій досягнуто вагомих результатів? Обґрунтуйте свою думку.

8. Поясніть, чому під час конституційного процесу проблема розподілу влади виявилася найскладнішою.

9. Коли і з якою метою було прийнято закон про державну владу і місцеве самоврядування?

10. Яке значення для обох держав мало укладення широкомасштабного договору з Румунією?