Підручник з Історії України. 11 клас. Кульчицький

Тема 6. Україна в сучасну добу

§ 29. Міжнародні зв’язки України

Пригадайте!

1. Який характер мала зовнішня політика УРСР у 1980-х рр.?

2. Яку роль відігравало Міністерство зовнішніх справ УРСР у зовнішній політиці СРСР?

Основні терміни і поняття

• периферія • без’ядерний статус • меморандум • ядерна держава • євроінтеграція • регіональна інтеграція.

1. Вихід на міжнародну арену

Після референдуму 1 грудня 1991 р. розпочався процес міжнародного визнання України. Першими 2 грудня її визнали Польща й Канада. Країни Заходу поставилися до появи в Європі нової держави, яка володіла третім (після Росії і США) ракетно-ядерним потенціалом, з певною пересторогою. Проте США визнали Україну 25 грудня 1991 р. За перші п’ять років Україну визнали 154 країни, 138 встановили з нею дипломатичні відносини.

12 вересня 1991 р. український парламент прийняв Закон «Про правонаступництво України». Він встановлював, що державним кордоном України є колишні кордони УРСР у складі Радянського Союзу. Україна проголосила себе правонаступницею прав і обов’язків УРСР за міжнародними договорами, які не суперечать Конституції та інтересам республіки.

Міністерство закордонних справ України розпочало створення мережі посольств. Гостро постало питання дипломатичних кадрів, матеріально-технічної бази посольств і консульств, країнознавчих науково-дослідних центрів тощо. У 2001 р. вже діяли 84 посольства та консульства.

У липні 1993 р. Верховна Рада затвердила «Основні напрями зовнішньої політики України», за якими Україна зосереджувалася на розвитку двосторонніх міждержавних відносин, участі в європейському співробітництві і співробітництві в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД), ООН та міжнародних організацій.

2. Відносини з Росією

Після проголошення незалежності одним з першочергових завдань зовнішньої політики України було врегулювання взаємин з Російською Федерацією (РФ). Уряд Б. Єльцина за допомогою механізму СНД прагнув зберегти за Москвою функції керівного центру в республіках колишнього СРСР. У межах СНД почали створювати наднаціональні органи, здатні розв’язувати принципові проблеми внутрішньої та зовнішньої політики держав - членів Співдружності без узгодження з їх органами влади.

Президент України і Верховна Рада підтримували курс на співробітництво в рамках Співдружності, проте Україна не підписала Статут СНД і наголосила, що входить до складу цієї організації на засадах асоційованого члена.

У травні 1992 р. Верховна Рада РФ заявила про територіальні претензії щодо Кримської області. Наступного року російський парламент прийняв безпрецедентне рішення про надання Севастополю статусу міста Російської Федерації. Непримиренна позиція України та реакція міжнародної спільноти змусили президента Б. Єльцина заявити про юридичну неспроможність такого рішення. Багато років залишався нерозв’язаним статус Чорноморського флоту.

Переговори про укладення угоди між Україною і Росією тривали від 1991 р. і завершилися 31 травня 1997 р. підписанням Договору про дружбу, співробітництво і партнерство. У ньому сторони визнавали територіальну цілісність одна одної в межах СНД і підтверджували непорушність кордонів.

У вересні 2003 р. президенти Росії, України, Казахстану і Білорусі підписали угоду про створення Єдиного економічного простору (ЄЕП).

Однак Україна не увійшла в ЄЕП.

Посол РФ в Україні В. Чорномирдін і президент України Л. Кучма

Мовою джерела

Прочитайте уривок з послання президента України Л. Кучми до Верховної Ради. Дайте відповіді на запитання.

«...Україна зацікавлена у всебічному розвитку багатостороннього співробітництва з країнами СНД, зокрема з Росією. Цей розвиток передусім передбачає подолання ускладнень, що виникли впродовж останніх років у розвитку зовнішньоторговельних відносин. Позитивну роль у цьому може відіграти реалізація Угоди про формування за участю Білорусі, Казахстану, Росії та нашої держави Єдиного економічного простору. Головним для України для нинішнього етапу розвитку є пошук джерел ресурсного забезпечення сталого економічного зростання, утвердження інноваційної моделі розвитку, підвищення конкурентоспроможності економіки, наближення соціальної сфери до європейських стандартів».

Послання президента України до Верховної Ради.

Про внутрішнє і зовнішнє становище у 2003 році. - К., 2004. — С. 10.

1. Поясніть, чому Україна була зацікавлена в економічному співробітництві з країнами СНД.

2. Чому Україна не увійшла в ЄЕП?

3. Відносини з іншими країнами

Для утвердження України як незалежної держави життєво но обхідним було співробітництво з країнами Заходу. США й провідні країни Західної Європи виявили себе прихильниками української незалежності. Але для них поява в Східній Європі держави, яка володіє потужним ядерним потенціалом, була небажаною. Після розпаду СРСР республіка успадкувала 1656 ядерних боєзарядів (17 % від загальносоюзної кількості). Та ще у 1990 р. Україна заявила про свій намір не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї.

Україна зробила вагомі зовнішньополітичні кроки в напрямку утвердження свого без’ядерного статусу.

У 1994 р. вона, як без’ядерна держава, приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Утилізація наявних ядерних озброєнь ставила на порядок денний питання про надання Україні гарантій національної безпеки. У грудні 1994 р. в Будапешті лідери США, РФ і Великої Британії підписали Меморандум про гарантії безпеки України. Окремі документи щодо гарантій безпеки підписали глави Китаю і Франції.

У вересні 1995 р. Україна стала членом Ради Європи. У Мадриді в липні 1997 р. було підписано Хартію про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору (НАТО).

Важливим кроком щодо забезпечення національних інтересів України та зміцнення європейської безпеки стало укладення широкомасштабного договору з Румунією. Румунські політики висували до України територіальні претензії щодо Північної Буковини, Хотинщини й Південної Бессарабії. Після багаторічних переговорів румунська сторона погодилася з існуючою системою повоєнного європейською устрою. У червні 1997 р. між Україною і Румунією було підписано Договір про відносини добросусідства й співробітництва із взаємним визнанням існуючих кордонів.

Від 1993 р. більшість українських товарів мала або безмитний доступ на ринок ЄС, або мінімальне мито. Наступного року Україна уклала з ЄС Угоду про партнерство і співробітництво.

У 2004-2009 рр. економічні й соціальні показники України не дозволяли ставити питання про вступ до Євросоюзу. У листопаді 2010 р. Європарламент визнав право України подати заявку на членство в ЄС. Одночасно Україною ставиться за мету оптимізація відносин з Росією, конструктивна взаємодія з Казахстаном, Білоруссю, Туркменистаном та іншими країнами СНД.

Україна активно співпрацює з ООН та багатьма міжнародними організаціями.

ВИСНОВКИ

З появою незалежної України геополітична ситуація в Європі змінилася. У зв’язку з приєднанням до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї склалися сприятливі обставини для входження України в світове співтовариство.

На початку третього тисячоліття Україна в зовнішніх відносинах стала на шлях реалізації курсу на євроінтеграцію та подальше регіональне співробітництво з країнами СНД.

Завдання для закріплення матеріалу

1. Коли і з якою метою було утворено Співдружність Незалежних Держав (СНД)?

2. Складіть план питання «Вихід України на міжнародну арену та її діяльність у міжнародних організаціях».

Питання для обговорення в групі, класі

1. Чи можна стверджувати, що зовнішня політика України є однією із сфер державного життя, в якій досягнуто вагомі результати? Обґрунтуйте свою думку.

2. Чому президент Росії Б. Єльцин не підтримав вимоги багатьох російських політиків щодо приєднання Криму до Росії?

Висловіть власне судження

1. Спираючись на знання з історії, схарактеризуйте процес ядерного роззброєння України, його труднощі і здобутки.

2. Поясніть, чому російське керівництво прагнуло надати інститутам СНД наддержавні функції.

Працюємо з документом

Прочитайте тексти щодо оцінки діяльності СНД. Дайте відповіді на запитання.

1. «Опікування формуванням суверенної державності, облаштуванням кордонів, ліквідацією воєнних конфліктів в різних кінцях держави, що розпалася, відсунули на другий план питання збереження й укріплення економічних зв’язків, здавна об’єднуючих території утворених держав СНД».

Левандовский А., Щетинов Ю., Мироненко С. История России. XX - начало XXI века. - М., 2007. - С. 365.

2. «У ставленні до СНД Україна виходила насамперед з реалій економічної доцільності існування Співдружності, розвитку тісних і взаємовигідних торговельно-економічних відносин між державами-учасницями. Від самого початку утворення СНД наша держава виступала з пропозиціями, які передбачали трансформування її в раціональний механізм економічного співробітництва».

Литвин В. Історія України. - К., 2010. - С. 703.

1. Поміркуйте, чому в Росії й України існують різні погляди на функції СНД.

2. Яку точку зору ви підтримуєте?

Тестові завдання

Хронологія

Позначте дату приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї за умови гарантії безпеки з боку ядерних держав.

А 1994 р.

Б 1991 р.

В 1995 р.

Г 1992 р.

Терміни, поняття

Позначте термін, який відповідає такому визначенню: «Поняття, що означає процес зближення чи поєднання окремо існуючих систем або функцій, - це...».

А без’ядерний статус

Б хартія

В інтеграція

Г меморандум

Послідовність

Позначте хронологічну послідовність історичних подій.

А приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Б підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору (НАТО)

В вступ України до Ради Європи

Г підписання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство України з Росією

Відповідність

Позначте відповідність подій і дат:

А укладення між Україною і ЄС Угоди про партнерство і співробітництво

Б затвердження Верховною Радою «Основних напрямів зовнішньої політики України»

В утворення СНД

Г підписання угоди про створення ЄЕП

1. 2000 р.

2. 1991 р.

3. 1993 р.

4. 1994 р.

Відкрите запитання

Поясніть, чому в міжнародній діяльності України присутні два вектори зовнішньої політики. Дайте розгорнуту відповідь.