Підручник з Історії України. 11 клас. Кульчицький

Політика перебудови. Проголошення незалежності України (1985-1991). Повторювально-узагальнювальний урок

Орієнтовний перелік запитань і завдань, які допоможуть якісно підготуватися до теми «Політика перебудови. Проголошення незалежності України»

Пригадайте!

1. Перебудова в СРСР розпочалася в ____ р.

2. Коли була оголошена радикальна економічна реформа?

3. Екологічна катастрофа планетарного масштабу відбулася в ____ р.

4. Закон «Про мови в Українській РСР» було прийнято в ____ р.

5. Коли вперше в Україні відбулися вибори народних депутатів на альтернативній основі?

6. Дата впровадження посади президента України ____ р.

7. Коли було прийнято Декларацію про державний суверенітет України?

8. СРСР як геополітична реальність перестав існувати в ____ р.

9. Акт проголошення незалежності України прийнято ____ в ____ р.?

10. Коли було утворено СНД?

Дайте визначення основних термінів і понять

Перебудова, «нове мислення», гласність, альтернатива, конституційна реформа, консерватори, радикали, національний рух, суверенізація, демократизація, автокефалія, фермер, кооператив, екологія.

Що ви знаєте про ці історичні персоналії?

Л. Абалкін, Ю. Андропов, М. Горбачов, В. Івашко, Л. Кравчук, О. Мороз, М. Рижков, К. Черненко, С. Шаталін, В. Щербицький, І. Юхновський.

Запитання і завдання

1. Чому консерватори вели непримиренну боротьбу проти гласності?

2. Схарактеризуйте процес оновлення зовнішньої політики СРСР за часів М. Горбачова. Зробіть висновки.

3. Коли і чому почалося виведення радянських військ з Афганістану?

4. Які причини призвели до згортання радикальної економічної реформи в СРСР?

5. Поясніть, чому в 1989-1990 рр. в СРСР раптом проявилися національні суперечності.

6. Чому на початку 1990-х рр. для партійного апарату стало неможливим здійснення контролю над висвітленням і пропагандою історії України?

7. Чому розпочалося голодування студентів у Києві?

8. Коли і з якою метою було прийнято Закон «Про мови в Українській РСР»?

9. Чому в СРСР відбулася спроба державного перевороту?

10. Напишіть складний план до питання: «Суверенізація України».

Поміркуйте!

1. Відомо, що процес гласності йшов болісно і повільно для багатьох членів радянського суспільства. Чим можна пояснити саме таку реакцію основних верств населення країни?

2. Чому відбулася у 1980-х рр. лібералізація державної політики щодо церкви?

3. Коли і чому розпочалася кампанія боротьби з пияцтвом. Які наслідки вона мала?

4. Чи відрізнявся хід перебудовчих процесів у Москві і Києві в 1985-1989 рр.? Зробіть відповідні висновки.

5. У чому полягали причини невдачі реформаторської діяльності М. Горбачова?

6. Чому основні положення Декларації про державний суверенітет не були відразу втілені в життя?

7. Командна економіка СРСР після невдалих спроб реформування розвалилася. Чи був цей процес неминучим? Поясніть свою точку зору.

8. Уявіть себе керівником України в другій половині 1980-х рр. Запропонуйте власні методи реформування економіки республіки.

9. Чому спроба демократизувати радянське суспільство закінчилася розвалом СРСР?

10. Дайте характеристику результатів загальнонаціонального референдуму.