Підручник з Історії України. 11 клас. Кульчицький

§ 28. Суверенізація України

Пригадайте!

1. Як ви розумієте термін «суверенітет»?

2. Чи була УРСР в 1990 р. суверенною державою?

Основні терміни і поняття

• Суверенізація • державний суверенітет • декларація • «позаблокова держава» • державний переворот.

1. Прийняття Декларації про державний суверенітет України

Після виборів Верховна Рада України перетворилася на центр влади в республіці. Протистояння депутатів парламенту свідчило про втрату комуністами монополії на владу. Проте опозиція була не достатньо сильною, щоб взяти владу в свої руки. З весни 1990 р. розпочалася боротьба за зменшення залежності від центру. У цей період голова Верховної Ради В. Івашко неочікувано оголосив про свою відставку в зв’язку з обранням заступником генерального секретаря ЦК КПРС. Замість нього Верховну Раду очолив Л. Кравчук.

Особа в історії

Виступ Л. Кравчука на сесії Верховної Ради. 1991 р.

Леонід Макарович Кравчук (1934) народився на Рівненщині. Закінчив економічний факультет Київського державного університету. З 1960 р. працював у партійних органах, з 1970 р. - в апараті ЦК Компартії України. У 1990 р. обраний головою Верховної Ради України. Від 1991 до 1994 р. - перший президент України. З 1994 р. - політичний і громадський діяч.

Зміна керівництва парламенту полегшила боротьбу опозиції за утвердження суверенітету республіки. 16 липня 1990 р. Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.

Декларація розглядала державний суверенітет України «як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах». Від імені народу України могла виступати тільки Верховна Рада.

Економічна самостійність підкреслювалася наміром створення власної фінансової, митної й податкової систем. Передбачалося, що Україна самостійно формуватиме державний бюджет, а за необхідності - запровадить національну валюту.

Декларація проголошувала курс на забезпечення національно-культурного відродження українського народу, його історичної свідомості й традицій, функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя. Усім національностям, що проживали на території республіки, гарантувалося право на вільний національно-культурний розвиток.

Підкреслювалося право республіки на власні збройні сили, внутрішні війська та органи державної безпеки. Висловлювався намір України стати нейтральною, позаблоковою державою, яка буде дотримуватися трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї.

Україна почала встановлювати самостійні зв’язки з іншими союзними республіками. У листопаді 1990 р. в Києві було підписано договір про співробітництво між Україною та Росією. До кінця року двосторонні угоди були укладені з республіками Балтії, Білоруссю, Узбекистаном і Казахстаном.

2. Початок формування багатопартійності

Протистояння більшості й опозиції у Верховній Раді України активізувало боротьбу політичних сил. На початку 1990 р. в суспільстві активно обговорювалося питання про запровадження багатопартійності. Значна частина партійних діячів, розуміючи, що багатопартійність - це шлях політичних сил до влади, вважала за необхідне або заборонити виникнення нових партій, або оновити комуністичну партію. Проте зупинити цей процес було вже неможливо.

У 1989-1990 рр. у республіці виник ряд політичних партій. Восени 1989 р. у Львові утворилася Українська національна партія (УНП) радикально-націоналістичного спрямування, яка проголосила своєю метою відновлення УНР доби Центральної Ради. У квітні 1990 р. виникли Українська християнсько-демократична партія (УХДП) і об’єднання Державна самостійність України (ДСУ). На основі Української Гельсінської спілки сформувалася Українська республіканська партія (УРП) - перша офіційно зареєстрована некомуністична партія.

На кінець 1990 р. сформувалися три групи партій різного спрямування: праві, ліві й центр. До правих, радикально-націоналістичних, відносилися УНП, УХДП, ДСУ, до лівих - Компартія України. Центр був представлений Демпартією України, Демократичним союзом, Об’єднаною соціал-демократичною партією України. Загальна чисельність членів некомуністичних партій в 1991 р. складала всього 35-45 тис. осіб.

Масовою організацією ставав Народний рух України за перебудову, чисельність якого сягала майже 600 тис. осіб.

Політично активною частиною суспільства була молодь, на яку під час перебудови робив ставку М. Горбачов. На початку жовтня 1990 р. у Києві розпочалося голодування студентів, які серед іншого вимагали проведення нових виборів до Верховної Ради, націоналізації майна КПРС і ВЛКСМ в Україні, відставки голови Ради міністрів УРСР, проведення військової служби громадян України винятково в межах республіки тощо. Реального результату студенти досягли лише з одного пункту вимог - кадрового. Невдовзі головою уряду було затверджено В. Фокіна.

3. Підготовка нового Союзного договору

Консервативні сили КПРС і Верховної Ради СРСР продовжували боротися за збереження радянської держави, яка реально була унітарною. Вони погоджувалися лише на «оновлення» або «удосконалення» існуючого Союзу. Республіки ж вимагали перетворення СРСР на справжню федерацію або навіть конфедерацію. Національні політичні еліти дедалі більше поверталися обличчям до власного суспільства. Ситуація загострилася взимку 1991 р., коли центр силою зброї захотів придушити спроби прибалтійських республік стати незалежними. Реакція республік була прогнозованою. На їхню вимогу було створено спеціальний комітет по розробці нового Союзного договору.

У березні М. Горбачов виніс на всенародний референдум питання про майбутню долю СРСР. Складність його формулювання наперед передбачала позитивну відповідь більшості учасників референдуму. У цих умовах Л. Кравчук запропонував одночасно із загальнодержавним референдумом провести в Україні додаткове опитування з питання: «Чи згодні Ви з тим, що Україна має бути у складі Союзу радянських суверенних держав на засадах Декларації про державний суверенітет України?».

За результатами референдуму 17 березня 1991 р. на запитання союзного бюлетеня про збереження СРСР «так» відповіли 70,2 % осіб, а на запитання республіканського бюлетеня - 80,2 %. Таким чином, не вступаючи в пряму конфронтацію з Верховною Радою СРСР, парламентарі України здобули підтримку народу і домоглися схвалення Декларації про державний суверенітет України.

Попереднє підписання договору планувалося на останню декаду серпня. Союзний договір мав бути компромісом між республіками і центром.

Проте в ніч на 19 серпня 1991 р. політики з найближчого оточення М. Горбачова ізолювали його на кримській дачі, утворили Державний комітет з надзвичайного стану (російська абревіатура ГКЧП) і зробили спробу взяти всю повноту влади в свої руки.

Уранці 19 серпня командуючий сухопутними військами СРСР генерал В. Варенников прибув до Києва.

Усна історія

Прочитайте уривок з розповіді президента України Л. Кравчука у викладі письменника В. Чемериса про серпневі події 1991 р. Дайте відповіді на запитання.

«...Подзвонив Гуренко (перший секретар ЦК КПУ. - Авт.): “Тут приїхав уповноважений від ГКЧП Варенников і хоче зустрітися з нами”... “Якщо відбудеться зустріч, - кажу, - то тільки у Верховній Раді. І тільки в мене, тому що це державний переворот, а держава - поки що я!" ...Заходять до кабінету. Почалася розмова. Варенников мені відразу про надзвичайний стан... “Рекомендую змінити свій особистий курс і курс Верховної Ради... Війська мають наказ і будуть діяти. Якщо ситуація потребує введення надзвичайного стану, він буде введений". Я далі: “Надзвичайний стан в республіці може ввести лише Верховна Рада”... “Мы будем жить и действовать по своим законам. Угроз же я, как председатель Верховного Совета суверенного государства, не воспринимаю”. На цьому і закінчили».

Чемерис В. Президент. Роман-есе. - К., 1994. - С. 204, 207, 209.

1. Як ви гадаєте, чи мала право Москва ввести надзвичайний стан в Україні?

2. Поміркуйте, чи могла розмова з генералом, який представляв заколотників, закінчитися для Л. Кравчука арештом.

У той же день питання про ГКЧП обговорювалося на засіданні Президії Верховної Ради України. До спільного висновку не дійшли.

Наступного дня було прийнято рішення про невизнання дії постанов ГКЧП на території України. Однак низка обласних виконкомів, контрольованих Компартією України, визнала повноваження ГКЧП.

Дії змовників наштовхнулися на опір мас. Його очолив Б. Єльцин, який тимчасово взяв на себе функції президента СРСР. Більшість росіян підтримала Б. Єльцина.

Основна частина армії, військ КДБ і МВС виявила небажання брати участь у розв’язуваній заколотниками громадянській війні. На третій день переворот був припинений.

4. Акт проголошення незалежності України

24 серпня 1991 р. відбулася позачергова сесія Верховної Ради УРСР. На ній більшість і опозиція домовилися з головного питання - про Акт проголошення незалежності України. Голосами 346 депутатів цей документ було прийнято.

Мовою джерела

Прочитайте документ. Дайте відповіді на запитання.

«Виходячи зі смертельної небезпеки, що нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року.

- продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні,

- виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами,

- здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто

ПРОГОЛОШУЄ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ...

та створення самостійної української держави - УКРАЇНИ.

Віднині на території України мають чинність виключно Конституція України і закони України.

Тисяча років української суспільно-політичної думки. - Т. 9. - К., 2001. - С. 224.

1. Поміркуйте, про яку смертельну небезпеку йшлося в документі.

2. Чому депутати з особливою силою підкреслили, що на території України діятимуть Конституція і закони України?

Одночасно на сесії було прийнято рішення про підняття над Верховною Радою національного синьо-жовтого прапора. Депутати також затвердили дату всеукраїнського референдуму на підтримку Акта проголошення незалежності України - 1 грудня 1991 р. Під час референдуму мали відбутися й вибори президента України.

30 серпня указом Президії Верховної Ради України було заборонено діяльність Комуністичної партії. Однак ця заборона не означала, що діяльність комуністів у політичному житті припиняється. Вони продовжували залишатися на своїх посадах. 26 жовтня 1991 р. в Києві відбувся установчий з’їзд нової партії, яку назвали Соціалістичною партією України (СПУ). Її очолив О. Мороз.

1 грудня 1991 р. відбулися референдум і вибори президента України. У бюлетень було включено текст Акта від 24 серпня 1991 р. На запитання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?» позитивну відповідь дало 90,3 % населення України.

У голосуванні під час виборів президента України за Л. Кравчука проголосували 61,8 % громадян. Він став першим в історії всенародно обраним президентом України.

Мовою джерела

Прочитайте уривок із щоденника члена політбюро ЦК КПРС В. Медведєва (подається мовою оригіналу). Дайте відповіді на запитання.

«Шок от итогов референдума и выборов на Украине. Даже Крым, не говоря о Юге и Востоке и тем более Западе, проголосовал за независимость республики. Говорят, что избиратели были поставлены в трудное положение самим вопросом... Но главное, по-моему, в другом: на Украине не хотят быть “под Москвой" с ее полной неразберихой и угрозой диктатуры».

Союз можно было сохранить. - М., 2007. - С. 417.

1. Поясніть, чому в Москві відчували шок від референдуму 1 грудня.

2. Чому автор щоденника стверджував, що Україні могла загрожувати диктатура?

Через тиждень після українського референдуму 8 грудня 1991 р. президент Російської Федерації Б. Єльцин, президент України Л. Кравчук і голова Верховної Ради Білорусії С. Шушкевич зібралися у Біловезькій Пущі під Мінськом і заявили, що СРСР як суб’єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє існування. Була підписана угода про створення Співдружності Незалежних Держав (СНД). До СНД могли приєднатися як члени колишнього Союзу РСР, так і інші країни, які поділяли принципи цієї угоди. 21 грудня на зустрічі в Алма-Аті до СНД приєдналися ще вісім союзних республік.

ВИСНОВКИ

Демократичні вибори посилили національно-визвольний рух, спрямований на суверенізацію України. У липні 1991 р. Верховна Рада прийняла Декларацію про державний суверенітет України.

Після втрати КПРС монополії на владу в республіці розпочався процес формування багатопартійності.

Заколот консервативних сил прискорив розпад КПРС і СРСР. Прийняття Верховною Радою 24 серпня 1991 р. Акта проголошення незалежності України завершило процес суверенізації. Україна здобула незалежність.

Завдання для закріплення матеріалу

1. Чому відбулася спроба перевороту в СРСР?

2. Поясніть, чому розпався Радянський Союз.

Питання для обговорення в групі, класі

1. Поміркуйте, чим відрізняється Декларація про державний суверенітет від Акта проголошення незалежності України.

2. Поясніть причини заборони діяльності Компартії України. Хто став її ініціатором?

Висловіть власне судження

1. У чому полягало історичне значення прийняття Акта проголошення незалежності України?

2. Назвіть причини утвердження багатопартійності в Україні.

Працюємо з документом

Прочитайте висловлювання членів ЦК КПРС щодо існування партійної системи в СРСР.

1. «...Мы практически уже перешли на многопартийность. Либо мы не признаєм этого, либо идем на широкий демократизм вместе с другими партиями».

Н. Рыжков

2. «Надо сохранить однопартийную систему. И создать общенациональный гражданский фронт, в котором объединить все здоровые силы. А коммунистам занять ключевые позиции».

Е. Лигачев

Союз можно было сохранить. - M., 2007. - С. 127.

1. Чому серед членів політбюро ЦК КПРС не було єдності щодо багатопартійності в СРСР?

2. Чи можна було на практиці заборонити виникнення політичних партій в національних республіках?

Тестові завдання

Хронологія

Позначте рік проголошення незалежності України.

А 1990 р.

Б 1991 р.

В 1989 р.

Г 1985 р.

Терміни, поняття

Позначте термін, який відповідає такому визначенню: «Добровільне об’єднання незалежних країн з метою досягнення певних цілей, при якому країни зберігають свій суверенітет і незалежність, але передають частину владних повноважень спільним органам влади для координації дій, - це...».

А суверенітет

Б незалежність

В федерація

Г конфедерація

Послідовність

Позначте хронологічну послідовність історичних подій.

А державний переворот в СРСР

Б заборона діяльності Компартії України

В голодування студентів у Києві

Г прийняття Декларації про державний суверенітет

Відповідність

Позначте відповідність подій датам, коли вони відбувалися.

А референдум щодо виборів президента України

Б прийняття Декларації про державний суверенітет

В утворення Співдружності Незалежних Держав

Г прийняття Акта проголошення незалежності України

1. 8 грудня 1991 р.

2. 24 серпня 1991 р.

3. 1 грудня 1991 р.

4. 16 липня 1990 р.

Відкрите запитання

Чи справедливим є твердження, що результатом перебудови було усвідомлення суспільством неможливості жити в умовах тоталітарного режиму? Дайте розгорнуту відповідь на запитання.