Підручник з Історії України. 11 клас. Кульчицький

Україна в перші повоєнні роки (1946 - перша половина 1950-х рр.). Повторно-узагальнювальний урок

Орієнтовний перелік запитань і завдань до теми «Україна в перші повоєнні роки (1946 - перша половина 1950-х рр.)»

Пригадайте!

1. Коли Україна увійшла до складу ООН?

2. Назвіть дату створення Наркомату закордонних справ УРСР.

3. Коли почалася відбудова української економіки?

4. Коли було прийнято «сталінський план перетворення природи»?

5. Назвіть дату відновлення першої черги Дніпрогесу.

6. Ліквідація Української греко-католицької церкви відбулася у ____ в ____ р.

7. Коли і як розпочався ідеологічний тиск на літераторів?

8. Репресивні постанови про українські журнали ____ вийшли в ____ р.

9. Розгром генетиків і кібернетиків завершився в ____ р.

10. Коли й за що почалося переслідування В. Сосюри?

11. Пуск першого атомного реактора в Україні відбувся в ____ р.

Дайте визначення основних термінів і понять

Відбудовний процес, репатріанти, ленд-ліз, екстенсивний шлях розвитку, ВПК, капіталовкладення, позички, «план Маршалла», «ударна будова», мобілізаційний ресурс, тоталітарна економіка, ідеологічний тиск, «космополітизм», депортація, спецпоселення, «псевдонауки генетика й кібернетика».

Що ви знаєте про історичні персоналії?

А. Ахматова, М. Вериківський, М. Гришко, К. Данькевич, М. Дерегус, А. Жданов, М. Зощенко, Г. Костельник, М. Рильський, І. Савченко, Й. Сліпий, В. Сосюра, Й. Сталін, М. Хрущов, О. Шовкуненко, Т. Яблонська, Ю. Яновський.

Запитання і завдання

1. Позначте різницю між відновленням і відбудовою післявоєнної економіки України.

2. Покажіть на карті місця основних післявоєнних новобудов.

3. Проаналізуйте становище західноукраїнських земель після війни.

4. Поясніть, чому відбудові західноукраїнських земель приділялося значно більше уваги, ніж східних.

5. Чому після війни збільшилася кількість шкіл робітничої та сільської молоді та шкіл для дорослих?

6. Наведіть факти, які свідчили б про переслідування Української греко-католицької церкви.

7. Визначте основну мету післявоєнної п’ятирічки в Україні.

8. Поясніть, яку основну мету переслідував Й. Сталін, організовуючи післявоєнні ідеологічні репресії.

9. Чому основна маса населення не чинила спротиву репресивній політиці центру?

10. Яку позицію займав ЦК КП(б)У під час післявоєнних репресій проти діячів літератури й мистецтва? Поясніть, чому.

Поміркуйте!

1. Чи можна погодитися з рішенням про те, що реевакуація українських промислових підприємств була недоцільною? Відповідь аргументуйте.

2. Поясніть, чому на відбудовних роботах Донбасу широко використовувалася праця військовополонених та репатріантів.

3. Існують різні точки зору щодо причин післявоєнного голоду в Україні. Висловіть вашу позицію.

4. Уявіть, що у вас є можливість вплинути на організацію післявоєнної відбудови України. Назвіть ваші п’ять основних кроків у соціально-економічній політиці. Аргументуйте ваше рішення.

5. Поясніть, чому в скрутні економічні повоєнні часи держава приділяла значну увагу розвитку освіти.

6. Поясніть, чому рівень соціального забезпечення в місті і селі був різним.

7. Чи можна вважати, що головною метою радянської влади в процесі розвитку культури в Західній Україні була боротьба з національною ідеєю та за прискорену русифікацію?

8. Факти свідчать про те, що особливої гостроти ідеологічна боротьба в Україні набула за часів перебування Л. Кагановича на посту першого секретаря ЦК КП(б)У. Чому, на ваш погляд, українська інтелігенція змушена була коритися цьому тиску?

9. Поясніть, з якою метою після війни була затаврована довоєнна історична школа М. Грушевського.

10. Які твори українських митців післявоєнного періоду справляють на вас певний вплив? Поясніть, чому.