Історія України. Рівень стандарту. Повторне видання. 10 клас. Власов

Історія України. Рівень стандарту. Повторне видання. 10 клас. Власов

Основні історичні відомості викладено в пунктах параграфів - навчальних текстах, джерелах (уривках з документів, свідченнях очевидців, спогадах сучасників, матеріалах тогочасної преси, оцінках істориків тощо). Джерелами історичної інформації є також ілюстрації - переважно фотодокументи, плакати та карикатури, доповнені уривками з текстових джерел, а також карти.

Для цього періоду окрім документів, з якими ви працювали протягом багатьох років вивчення історії, у значній кількості з’являються нові історичні свідчення - фотографії безпосередньо історичних подій, а також відео- чи аудіоджерела, які легко знайти завдяки пошуку в інтернеті. Опрацювання зображувальних (візуальних) та аудіовізуальних джерел потребує нових навичок. Робота з ними передбачає кілька етапів.

Вступ. Україна і світ на порозі XX ст.: основні тенденції політичного, соціально-економічного та культурного розвитку

Розділ 1. Україна в роки Першої світової війни

§ 1. Україна напередодні Першої світової війни. Початок воєнних дій на території України

§ 2. Україна в роки Першої світової війни

§ 3. Січові стрільці — перше в новітній історії українське національне військо. Практичне заняття № 1

§ 4. Зміни в повсякденному житті під впливом Першої світової війни. Практичне заняття № 2

Розділ 2. Українська революція, розпад Російської імперії та постання національної держави — Української Народної Республіки

§ 5. Початок Української революції

§ 6. Проголошення автономії України

§ 7. Центральна Рада і Тимчасовий уряд: від протистояння до компромісу

§ 8. Утворення Української Народної Республіки. Протистояння національно-патріотичних сил і більшовиків

§ 9. Проголошення незалежності УНР. Брест-Литовський мирний договір

§ 10. Державне будівництво Української Центральної Ради: здобутки і прорахунки. Практичне заняття № 3

Розділ 3. В боротьбі за українську незалежність

§ 11. Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського

§ 12. Директорія УНР

§ 13. Західноукраїнська Народна Республіка

§ 14. 1919 рік: встановлення УСРР / УССР та окупація України білогвардійцями

§ 15. Реставрація УСРР / УССР. Совєтсько-польська війна. Розгром військ Петра Врангеля

§ 16. Культурно-освітнє життя

§ 17. Пам'ять про Українську революцію та боротьбу за незалежність 1917 — початку 20-х років XX ст. Практичне заняття № 4

Розділ 4. Україна в складі тоталітарної імперії — Союзу Радянських / Совєтських Соціалістичних Республік

§ 18. Внутрішнє і міжнародне становище радянської / совєтської України на початку 20-х років XX ст. Утворення Радянського Союзу

§ 19. Упровадження нової економічної політики. Кампанія українізації в УСРР

§ 20. Форсована індустріалізація радянської України

§ 21. Суцільна колективізація сільського господарства в радянській Україні. Голодомор 1932-1933 рр.

§ 22. Епоха Голодомору мовою документів, свідчень, чисел. Практичне заняття № 5

§ 23. Масові репресії в радянській / совєтській Україні

§ 24. Освіта, наука, література та мистецтво в радянській / совєтській Україні

§ 25. Петлюра і «петлюрівщина»: (де)конструкція імперського міфу. Практичне заняття № 6

Розділ 5. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період. Українська політична еміграція в країнах Європи

§ 26. Українські землі у складі Польщі

§ 27. Українські землі у складі Чехословаччини та Румунії

§ 28. Культурне й релігійне життя на західноукраїнських теренах. Практичне заняття № 7

Розділ 6. Україна в роки Другої світової війни

§ 29. Початок Другої світової війни. Німецько-радянські договори 1939 р.

§ 30. Початок німецько-радянської війни. Окупація України військами Німеччини та її союзників

§ 31. Окупаційний режим в Україні

§ 32. Розгортання руху Опору в Україні

§ 33. Вигнання з України нацистських окупантів

§ 34. Завершення Другої світової війни. Ціна перемоги