Підручник з Історії України (рівень стандарту). 10 клас. Власов - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Історії України (рівень стандарту). 10 клас. Власов - Нова програма

Підручник з історії України для 10 класу відповідно до чинної програми з історії України охоплює період від початку Першої світової війни до завершення Другої світової війни. Текстові (основний текст, історичні документи) й позатекстові (апарат організації засвоєння та контролю, ілюстративний матеріал) компоненти видання реалізують принципи компетентнісно орієнтованого навчання історії. Інноваційність підручника полягає в розмаїтті історичних джерел, методиці опрацювання основного тексту та історичних документів на основі прийомів критичного мислення, що дає змогу перетворити уроки історії України на навчальні дослідження.

Вступ. Основні тенденції соціально-економічного, політичного та культурного розвитку

Розділ 1. Україна в роки Першої світової війни

§ 1. Україна напередодні Першої світової війни. Початок воєнних дій на території України

§ 2. Україна в роки Першої світової війни

§ 3. Українські січові стрільці - перше в новітній історії національне військо. Практичне заняття № 1

§ 4. Зміни в повсякденному житті під впливом Першої світової війни. Практичне заняття № 2

Розділ 2. Українська революція

§ 5. Початок Української революції

§ 6. «Однині самі будемо творити своє життя»: проголошення автономії України

§ 7. Центральна Рада і Тимчасовий уряд: від протистояння до компромісу

§ 8. Утворення Української Народної Республіки. Протистояння національно-патріотичних сил і більшовиків

§ 9. Проголошення незалежності УНР. Брест-Литовський мирний договір

§ 10. Брестський мирний договір: політичні наслідки та реакція суспільства. Практичне заняття № 3

Розділ 3. Розгортання визвольних змагань

§ 11. Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського

§ 12. Директорія УНР: у вогні війни та політичного протиборства

§ 13. Західноукраїнська Народна Республіка

§ 14. 1919 рік: встановлення УСРР та окупація України білогвардійцями

§ 15. Реставрація УСРР. Радянсько-польська війна. Розгром військ Петра Врангеля

§ 16. Портрет Симона Петлюри на тлі епохи. Практичне заняття № 4

§ 17. Культурно-освітнє життя

Розділ 4. Утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

§ 18. Внутрішнє і міжнародне становище радянської України на початку 1920-х рр. Утворення Радянського Союзу

§ 19. Упровадження нової економічної політики. Кампанія українізації в УСРР

§ 20. Форсована індустріалізація радянської України

§ 21. Суцільна колективізація сільського господарства в радянській Україні. Голодомор 1932-1933 рр.

§ 22. Історичні документи про витоки, причини та наслідки Голодомору. Практичне заняття № 5

§ 23. Масові репресії в радянській Україні

§ 24. Ідеологізація суспільного життя та репресії у радянській Україні. Практичне заняття № 6

§ 25—26. Освіта, наука, література та мистецтво в радянській Україні

§ 27. Повсякденне життя українців. Практичне заняття № 7

Розділ 5. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

§ 28. Українські землі у складі Польщі

§ 29. Українські землі у складі Чехословаччини та Румунії

Розділ 6. Україна в роки Другої світової війни

§ 30. Початок Другої світової війни. Німецько-радянські договори 1939 р.

§ 31. Початок радянсько-німецької війни. Окупація України військами Німеччини та її союзників

§ 32. Окупаційний режим в Україні

§ 33. Розгортання руху Опору в Україні

§ 34. Вигнання з України нацистських окупантів

§ 35. Завершення Другої світової війни. Ціна перемоги