Підручник з Історії України (профільний рівень). 10 клас. Власов - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Історії України (профільний рівень). 10 клас. Власов - Нова програма

Підручник з історії України для 10 класу відповідно до чинної програми з історії України охоплює період від початку Першої світової війни до завершення Другої світової війни. Текстові (основний текст, історичні документи) й позатекстові (апарат організації засвоєння та контролю, ілюстративний матеріал) компоненти видання реалізують принципи компетентнісно орієнтованого навчання історії. Інноваційність підручника полягає в розмаїтті історичних джерел, методиці опрацювання основного тексту та історичних документів на основі прийомів критичного мислення, що дає змогу перетворити уроки історії України на навчальні дослідження.

Вступ. Основні тенденції соціально-економічного, політичного та культурного розвитку

Розділ 1. Україна в роки Першої світової війни

§ 1—2. Україна напередодні Першої світової війни. Початок воєнних дій на території України

§ 3—4. Україна в роки Першої світової війни

§ 5—6. Українські січові стрільці - перше в новітній історії національне військо. Практичне заняття № 1

§ 7—8. Зміни в повсякденному житті під впливом Першої світової війни. Практичне заняття № 2

Розділ 2. Українська революція

§ 9—10. Початок Української революції

§ 11—12. «Однині самі будемо творити своє життя»: проголошення автономії України

§ 13—14. Центральна Рада і Тимчасовий уряд: від протистояння до компромісу

§ 15—16. Утворення Української Народної Республіки. Протистояння національно-патріотичних сил і більшовиків

§ 17—18. Проголошення незалежності УНР. Брест-Литовський мирний договір

§ 19—20. Державотворча діяльність Української Центральної Ради. Практичне заняття № 3

§ 21—22. Джерела про Брестський мирний договір і війну УНР з радянською Росією. Практичне заняття № 4

Розділ 3. Розгортання визвольних змагань

§ 23—24. Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського

§ 25—26. Директорія УHP: у вогні війни та політичного протиборства

§ 27—28. Західноукраїнська Народна Республіка

§ 29—30. 1919 рік: встановлення УСРР та окупація України білогвардійцями

§ 31—32. Реставрація УСРР. Радянсько-польська війна. Розгром військ Петра Врангеля

§ 33—34. Портрет Симона Петлюри на тлі епохи. Практичне заняття № 5

§ 35—36. Культурно-освітнє життя

Розділ 4. Утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

§ 37—38. Внутрішнє і міжнародне становище радянської України на початку 1920-х рр. Утворення Радянського Союзу

§ 39—40. Упровадження нової економічної політики. Кампанія українізації в УСРР

§ 41—42. Форсована індустріалізація радянської України

§ 43—44. Суцільна колективізація сільського господарства в радянській Україні. Голодомор 1932—1933 рр.

§ 45—46. Історичні документи про витоки, причини та наслідки Голодомору. Практичне заняття № 6

§ 47—48. Масові репресії в радянській Україні

§ 49—50. Ідеологізація суспільного життя та репресії у радянській Україні. Практичне заняття № 7

§ 51—52. Освіта, наука, література та мистецтво в радянській Україні

§ 53—54. Повсякденне життя українців. Практичне заняття № 8

Розділ 5. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

§ 55—56. Українські землі у складі Польщі

§ 57—58. Українські землі у складі Чехословаччини та Румунії

Розділ 6. Україна в роки Другої світової війни

§ 59—60. Початок Другої світової війни. Німецько-радянські договори 1939 р.

§ 61—62. Початок радянсько-німецької війни. Окупація України військами Німеччини та її союзників

§ 63—64. Окупаційний режим в Україні

§ 65—66. Розгортання руху Опору в Україні

§ 67—68. Вигнання з України нацистських окупантів

§ 69—70. Завершення Другої світової війни. Ціна перемогиПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.