Підручник з Історії України. 10 клас. Пометун - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ З РОЗДІЛУ V

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Установіть синхронність події політичного, соціально-економічного та культурного життя українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехо-Словаччини та УРСР у 1921-1939 рр.

Покажіть на карті: розподіл українських територій між державами Центрально-Східної Європи в 1921-1939 рр.

Поясніть терміни й поняття: осадництво, пацифікація, русини, східні креси, національна кооперація, інтегральний націоналізм, український націоналістичний рух, Карпатська Січ.

Схарактеризуйте: правовий статус західноукраїнських земель у складі Польщі, Румунії, Чехо-Словаччини; вплив міжнародних відносин міжвоєнного періоду на долю регіону.

Визначте: особливості та головні риси національної політики Польщі, Румунії, Чехо-Словаччини щодо українського населення; історичні умови формування ідейних течій українського руху в західноукраїнських землях; геополітичне становище Карпатської України; основні тенденції та суперечності розвитку культури на західноукраїнських землях.

Поясніть: передумови формування та зміст теорії інтегрального націоналізму.

Поясніть ідею титульної сторінки розділу (с. 176), розробіть свій варіант оформлення.