Підручник з Історії України. 10 клас. Пометун - Нова програма

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ З РОЗДІЛУ IV

УСТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ

Назвіть: головні місця масових розстрілів, поховань жертв Голодомору та репресій національного, регіонального й локального рівнів.

Установіть: послідовність подій історії України 1921-1939 рр.

Покажіть на карті: регіони масового голоду 1921-1923 рр., Голодомору, індустріальні новобудови в УСРР, місця антибільшовицьких повстань. Поясніть терміни й поняття: комуністичний режим, сталінізм, директивна економіка, Великий терор, хлібозаготівлі, продрозкладка, розкуркулення, коренізація, українізація, Голодомор, геноцид, «розстріляне відродження», культ особи, соціалістичне змагання, УАПЦ, соціалістичний реалізм.

Схарактеризуйте: взаємозалежність між встановленням єдиновладдя Й. Сталіна, закріпленням однопартійності, переслідуванням і ліквідацією церкви та змінами в масовій свідомості людей; громадсько-політичну та/або мистецьку діяльність Олександра Довженка, Леся Курбаса, Василя Липківського, Християна Раковського, Миколи Скрипника, Миколи Хвильового, Олександра Шумського.

Визначте: причини, методи та наслідки ідеологізації національно-культурного життя в УРСР; мету зросійщення більшовиками України; різницю між художньо-стилістичними особливостями творів, написаних митцями «розстріляного відродження», й апологетами «соціалістичного реалізму»; причини та масштаби соціально-економічних перетворень радянського тоталітарного режиму, масових репресій, нищення української інтелігенції та політичної еміграції; особливості втягування російською владою України до складу СРСР; спроможність застосування норм Конституції «соціалізму, що переміг» у повсякденному житті радянської людини в УРСР; особливості української культури в 1921-1939 рр.

Поясніть: суть, засоби впровадження та наслідки НЕПу, політики коренізації, форсованої індустріалізації, насильницької колективізації та масових репресій; природу комуністичного тоталітарного режиму й особливості його встановлення в Україні; суперечності між комуністичним вченням і новою економічною політикою, доктриною інтернаціоналізму та політикою коренізації, розвитком індустрії та планованою індустріалізацією, кооперуванням і колективізацією, між дійсним і визначеним Конституцією 1937 р. державно-політичним статусом УРСР, пропагандистським ідеалом і реальним образом радянської людини.

Висловте судження: щодо оцінки голоду 1921-1923 рр., Голодомору та масових репресій як злочинів радянського тоталітарного режиму; правової оцінки Голодомору як геноциду українського народу.

Жива історія. Проведіть дослідження: яка подія з тих, що вивчали в цьому розділі, вплинула на життя вашої родини.

Підготуйте презентацію: «Радянський пропагандистський плакат: чи є правда?».

Поясніть ідею титульної сторінки розділу (с. 130), розробіть свій варіант оформлення.

Напишіть історичне есе за однією з тем (на ваш вибір):

• Агресивна мілітаризація ціною мільйонів життів: виправданню (не) підлягає;

• Права людини в умовах тоталітаризму: як тоталітаризм торкнувся життя моєї родини.