Підручник з Історії України. 10 клас. Пометун - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 26. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ПРОПАГАНДИСТСЬКИЙ ІДЕАЛ РАДЯНСЬКОЇ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ*

1. Яким був пропагандистський ідеал радянської людини

Обговоріть у загальному колі: що, на вашу думку, означає словосполучення «пропагандистський ідеал»? Чому воно притаманне саме радянській епосі? Яку людину намагалась формувати влада? Які зміни у психології та свідомості суспільства насправді відбувалися? Чому? До яких наслідків це могло призвести в майбутньому?

Порівняйте висловлені вами думки з текстом і документами. Чи збіглися ваші уявлення про риси радянської людини, які намагалась виховувати влада? Наскільки успішним було таке виховання?

* Документи, ілюстрації та інші матеріали для проведення цього практичного заняття ви можете знайти в електронному додатку до підручника (ЕД) на сайті УОВЦ «Оріон» у рубриці «Методична підтримка».

2. Яким було повсякденне життя радянської людини

Обговоріть у малих групах, які зміни були найбільш характерними для повсякденного життя населення. Для цього скористайтесь таблицею (кожна група заповнює подібну таблицю для однієї з верств населення). Представте свої думки класові. Доповніть дані інформацією інших груп та роздумами однокласників.

Робітники/ селянство/ інтелігенція/ державні службовці

Зміни (характерні риси) повсякдення населення у 20-30-х роках

Матеріальне забезпечення

Харчування

Житлові умови

Побут

Порівняйте висловлені вами думки з текстом і документами. Чи збіглися ваші уявлення про повсякденне життя з отриманою інформацією? Що було для вас новим, неочікуваним?

Обговоріть у загальному колі:

• Чому успіхи індустріалізації не спричинили зростання життєвого рівня народу?

• Які думки, почуття викликали матеріали уроку?

• Які наслідки, відлуння тих подій, на вашу думку, можна побачити в подальшій історії України? А сьогодні?