Підручник з Історії України. 10 клас. Пометун - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ IV. Установлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

§ 19. ВХОДЖЕННЯ УСРР ДО СКЛАДУ СРСР

1. Формальний і реальний статус УСРР у договірній федерації

Які кроки було здійснено на шляху об'єднання УСРР з іншими республіками? Як ви розумієте термін «договірна федерація»?

Після поразки Української революції лідери правлячого в РСФРР більшовицького режиму, прагнучи зміцнити свою владу і в інших окупованих Росією республіках, ініціювали створення «воєнно-політичного союзу» радянських республік.

На яких основах було створено союз? Чому в договорі зосереджено увагу саме на укладанні воєнного та господарського союзу між РСФРР і УСРР? Чому цей договір його творці назвали «робітничо-селянським», а не міждержавним?

Із «Союзного робітничо-селянського договору між РСФРР та УСРР» (28 грудня 1920 р.)

1. РСФРР і УСРР укладають між собою військовий і господарський союз...

3. Обидва уряди оголошують об’єднаними такі комісаріати: 1) військових і морських справ; 2) Вищу раду народного господарства; 3) зовнішньої торгівлі; 4) фінансів; 5) праці; 6) шляхів; 7) пошти і телеграфу.

4. Об’єднані народні комісаріати обох республік входять до складу Раднаркому РСФРР і мають у Раднаркомі УСРР своїх уповноважених, яких затверджує і контролює Український ЦВК та з’їзд Рад.

Формально Україна, як і решта радянських республік, мала статус самостійної держави. Але суверенітет УСРР обмежувався, оскільки радянські республіки мали єдине політичне керівництво, а правляча більшовицька партія була єдиною і централізованою. Отже, «договірна федерація», яку формувала РСФРР на початку 20-х років мала істотні вади з погляду суверенітету республік. У її основу поклали принципи нерівності республік — суб’єктів об’єднання, що давало змогу структурам РСФРР ігнорувати рішення державних органів УСРР і таким чином послаблювати суверенітет УСРР.

2. Утворення СРСР

У чому суть проекту автономізації Й. Сталіна? Яке державне утворення сформували радянські республіки й чим воно відрізнялося від федерації?

У серпні 1922 р. ЦК РКП(б) розгорнуло підготовку до пленуму, де мали обговорюватися питання про взаємозв’язки між республіками. Й. Сталін, який входив до складу підготовчої комісії, запропонував проект «автономізації». Сталінський проект підтримали Азербайджан та Вірменія. Білорусь утрималася, а Грузія й Україна висловилися проти. Але згодом українське керівництво піддалося тиску з Москви.

Через місяць ЦК РКП(б) ухвалив запропонований Й. Сталіним проект резолюції «Про взаємовідносини РСФРР з незалежними республіками» й передав його на місця як директиву для виконання. Проте підтримати сталінську ідею «автономізації» В. Ленін відмовився. Він вважав, що це може спричинити політичну кризу й запропонував принципово інший шлях об’єднання, утворивши «новий поверх у вигляді федерації незалежних республік». Й. Сталін кваліфікував цей крок В. Леніна як «національний лібералізм». Зрештою було вирішено об’єднати радянські республіки в єдину союзну державу — Союз Радянських Соціалістичних Республік. 30 грудня 1922 р. в Москві відкрився І з’їзд рад СРСР, делегати якого затвердили Декларацію про утворення Союзу РСР і Союзний договір.

Якими аргументами пояснюється необхідність створення союзу? Чи вважаєте ви їх переконливими, чому? Чи був цей договір легітимним? Чому?

З Декларації І з’їзду рад Союзу РСР «Про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік» (30 грудня 1922 р.)

З утворенням радянських республік держави світу розкололися на два табори: капіталізму і соціалізму. У таборі капіталізму—національна ворожнеча й нерівність, погроми та війни. У таборі соціалізму — довір’я і мир, свобода і рівність, мирне співжиття народів. Спроби капіталістичного світу поєднати розвиток народів із системою експлуатації людини людиною безплідні. Тільки в умовах диктатури пролетаріату можливо знищити національний гніт і закласти співробітництво народів. Заявляючи це і проголошуючи непорушність основ радянської влади, ми, делегати республік, постановляємо підписати договір про утворення «Союзу Радянських Соціалістичних Республік».

Якими є умови входження в Союз? Чи змінювали Декларація і Договір про утворення СРСР реальне становище України як держави? Як ви розумієте останню статтю Договору про право республік на вихід із Союзу?

З Договору про утворення СРСР, продубльованого в тексті Конституції СРСР, затвердженої Всесоюзним з’їздом рад 31 січня 1924 р.

Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (РСФРР), Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР), Білоруська Соціалістична Радянська Республіка (БСРР) і Закавказька Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (ЗСФРР — Грузія, Азербайджан, Вірменія) укладають союзний договір про об’єднання в одну союзну державу — «Союз Радянських Соціалістичних Республік» — на таких основах:

1. Віданню СРСР в особі його верховних органів підлягають: а) представництво Союзу в міжнародних зносинах; б) зміна кордонів; в) укладення договорів про прийняття до складу Союзу нових республік; г) оголошення війни, укладення миру; є) встановлення систем зовнішньої і внутрішньої торгівлі; й) організація збройних сил; і) затвердження бюджету СРСР, встановлення грошової, кредитної і податкової системи; л) встановлення судоустрою і судочинства; т) право амністії; у) скасування порушуючих союзний договір постанов з’їздів рад, Центральних Виконавчих Комітетів і Рад народних комісарів союзних республік...

26. За кожною з союзних республік зберігається право виходу з Союзу.

Вищим законодавчим органом держави було проголошено Центральний Виконавчий Комітет СРСР, а виконавчим — Раду Народних Комісарів СРСР. Завершило оформлення СРСР ухвалення в 1924 р. союзної Конституції.

3. Статус УСРР у складі Радянського Союзу

Як розподілялися функції союзних і республіканських органів влади? Як будувалася система влади за Конституцією 1925 р.? Чи обмежувався за цих умов суверенітет України? Поясніть.

У 1925 р. було затверджено текст Конституції УСРР, де закріплювалося входження України до складу СРСР та визначалися повноваження республіканських органів влади.

Утворення СРСР не дістало в суспільстві широкого відгуку, хоча надмірна централізація і спричинила незадоволення українських лідерів, повноваження яких зменшувалися. Виразником цих настроїв став Християн Раковський, який до 1923 р. очолював Раднарком УСРР. Цей державний діяч застерігав від диктату союзних органів і пропонував розвивати відносини за принципом: «більше прав, більше засобів, більше ініціативи в усіх галузях окремим радянським республікам». Він наполягав на визначенні гарантій рівноправності республік у межах СРСР. За свої погляди був звільнений з посади голови українського уряду і відправлений послом до Великобританії.

Входження УСРР до СРСР неоднозначно оцінювали і сучасники тих подій, і дослідники.

Як оцінюють входження УСРР до СРСР різні джерела? Якої думки в цьому питанні дотримуєтесь ви? Чому?

З галицької газети «Діло» від 20 травня 1923 р.

Наше відношення до влади в Україні негативне. Бо не є ця влада українського народу, тільки влада над українським народом. Є це здебільшого в теорії влади не українського робітництва, а влади червоної Москви.

Сучасний український історик Ярослав Грицак про входження УСРР до СРСР

Збереження за Україною статусу хай навіть формальної, але окремої державної одиниці мало позитивний вплив на розвиток української національної самобутності. Українці отримали те, чого їх позбавляла Російська імперія: окрему адміністрацію, територію, державні і громадські структури — основи для майбутнього територіального усамостійнення України. Утворення СРСР найкраще можна зрозуміти як досягнення компромісу між російським більшовизмом й українським національним рухом. Ясна річ, цей компроміс мав тактичний характер. З обох сторін були сили, що противилися йому, або сприймали як тимчасове явище і при першій же нагоді відмовилися б від нього.

ПЕРЕВІРТЕ СЕВЕ

1. Чим відрізнялись «воєнно-політичний союз» і «договірна федерація» 1920 р. та що їх об’єднувало?

2. Як ви вважаєте, чи була Україна незалежною суверенною державою на початку 20-х років? Поясніть.

3. У чому полягала різниця між автономізацією й союзним договором?

4. Чому українські політичні лідери ставилися до автономізації негативно? Чим це пояснити: їхніми власними амбіціями чи об’єктивними причинами?

5. Як ставилося населення України до її входження до СРСР? Чому?

6. Проаналізуйте обсяг повноважень центру й республік, які передбачалися договором про утворення СРСР, і зробіть висновки.

7. Як регламентувала Конституція СРСР повноваження українського та союзного урядів?

8. Як ви думаєте, чому жодна з республік за 70 років існування СРСР не скористалась правом на вихід із Союзу?