Підручник з Історії України. 10 клас. Пометун - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 11. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІ В ПРОЕКТУ «ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ: ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ І РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ»

Запросіть кожну з робочих груп (2-3 представники) до презентації частини матеріалів сайту. Відведіть на презентацію кожної групи до 5 хвилин.

Оцінюйте роботу груп за критеріями. Ставте запитання групам під час і після презентації.

Критерій

Кількість балів (від 0 до 2-х)

Чи відповідають дібрані групою матеріали темі, над якою вона працювала

Чи достатньо матеріалів для розкриття теми відібрано

Чи цікаві й різноманітні матеріали дібрано

Чи достовірні джерела використала група

Чи проводила група самостійні дослідження (або використала лише готові матеріали)

Чи цікавою була презентація матеріалів групи

Протягом уроку складайте за матеріалами різних груп хронологічну таблицю.

НАШ КРАЙ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Дата

Події в краї

Результати

Джерело, з якого ви про це дізналися

ПЕРЕВІРТЕ СЕВЕ

1. Об’єднайтесь у робочі групи й оцініть групою внесок кожного у спільний результат. За необхідності скористайтесь таблицею.

Оцінка участі учня/учениці в роботі групи над проектом

Показники

Бали (від 0 до 2-х)

Брав/брала участь у плануванні роботи, обговореннях проміжних результатів

Дібрав/дібрала частину матеріалів за завданням групи

Підготував/підготувала власну частину матеріалів до презентації

Провів/провела власне дослідження (знайдено сімейні фото, опитано працівників музею та ін.)

Готував/готувала разом з іншими групову презентацію

Брав/брала участь у презентації результатів групової роботи на занятті

2. Обговоріть групою вашу спільну роботу. Що вам, на вашу думку, вдалося? Що потрібно покращити? Представте результати обговорення класові.

3. Обговоріть у загальному колі:

• Про що нове дізналися, чого навчилися на уроці?

• Що вам сподобалося?

• Про що ви хотіли б дізнатися більше, а про що — розповісти іншим?