Підручник з Історії України. 10 клас. Пометун - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Історії України. 10 клас. Пометун - Нова програма

Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту

Тема року: Перша половина XX століття — українська модерна політична нація в горні війн і революцій

Вступ

Розділ I. Україна в роки Першої світової війни

§ 1. Українські землі на початку Першої світової війни

§ 2. Україна в умовах розгортання Першої світової війни

§ 3. Практичне заняття. Перша світова як виклик людському виживанню

Перевірте свої знання з розділу I. Україна в роки Першої світової війни

Розділ II. Початок Української революції

§ 4. Визрівання революційного руху в Україні (1916 — весна 1917 р.)

§ 5. Проголошення автономії України

§ 6. Утворення Української Народної Республіки

§ 7. Крим у 1917 – на початку 1918 р.

§ 8. Боротьба радянської Росії проти УНР

§ 9-10. Перша спроба радянської Росії загарбати Україну

§ 11. Практичне заняття. Презентація результатів проекту «Початок Української революції: загальноукраїнський і регіональний виміри»

Перевірте свої знання з розділу II. Початок Української революції

Розділ III. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності

§ 12. Українська Держава за доби гетьманату

§ 13. УНР за доби Директорії

§ 14. Західноукраїнська Народна Республіка

§ 15. Радянсько-російська окупація України

§ 16. УНР у пошуках шляхів збереження державної незалежності

§ 17. Культура й духовне життя за доби Української революції

§ 18. Практичне заняття. Повсякдення українців у 1917–1921-х рр.

Перевірте свої знання з розділу III. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності

Розділ IV. Установлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

§ 19. Входження УСРР до складу СРСР

§ 20. Упровадження НЕПу В УСРР

§ 21. Трансформаційні процеси в суспільно-політичному житті УСРР (20-ті роки ХХ ст.)

§ 22. Зрушення у промисловості й господарюванні УСРР

§ 23. Життя українського села

§ 24. Громадсько-політичні реалії УСРР

§ 25. Процеси в національно-культурному житті радянської України

§ 26. Практичне заняття. Пропагандистський ідеал радянської людини та її повсякденне життя

Перевірте свої знання з розділу IV. Установлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

Розділ V. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

§ 27. Українські землі у складі Польщі

§ 28. Українські землі у складі Румунії та Чехо-Словаччини

§ 29. Практичне заняття. Срібна Земля. Третя спроба утвердити незалежність України у ХХ столітті

Перевірте свої знання з розділу V. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

Розділ VI. Україна в роки Другої світової війни

§ 30-31. Початок Другої світової війни та зміна кордонів України

§ 32. Початок німецько-радянської війни

§ 33. Окупаційний режим в Україні

§ 34. Розгортання опору окупантам і початок вигнання німецьких військ і їхніх союзників з Лівобережної України

§ 35. Україна в 1943–1944 рр.

§ 36. Ціна війни

Перевірте свої знання з розділу VI. Україна в роки Другої світової війни

Альбом карт. Україна і світ (синхроністична таблиця)