Електронний додаток до підручника з Історії України. 10 клас. Пометун - Нова програма

Розділ V. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

§ 29. Практичне заняття. Срібна Земля. Третя спроба утвердити незалежність України у ХХ столітті

Перед вами — кадри з фільму «Срібна Земля. Хроніка Карпатської України 1919-1939», знятого кіностудією імені О. Довженка у 2012 р. Уявіть себе на місці авторів сценарію цього фільму. Об’єднавшись у малі групи, створіть короткі сценарії для окремих новел цього фільму.

Група 1

Ви працюватиме над умовами, у яких було проголошено автономію Карпатської України. Вам потрібно відібрати й переказати (процитувати), прокоментувати джерела, подані нижче так, щоб вони склали цілісну розповідь, продумати відеоряд, який подасте на екрані на тлі голосу диктора. Придумайте також назву свого 2-3-хвилинного фрагмента фільму. Представте результати вашої роботи класові.

Зі статті Августина Волошина «Наш націоналізм» (1935р.)

Наш націоналізм є християнський, який дивиться на рід людський, як на велику родину дітей Божих, як на велику соціальну одиницю, в якій суть менші одиниці, одиниці націй, держав, країв, громаді родин...

Наш націоналізм руководиться вічними засадами любови до ближнього, а та любов знає ступені любові, знає те, що із ближніх ближча мені родина, ближчі родичі, діти, брати, сестри, серед інших, ближчий мені громадянин, працюючий спільно зі мною, ...ближчий є мені чех і словак, з котрим живу в одній державі, ...і русин ...мій брат по народності... ми вродилися в ту саму культуру, яку витворили наші предки і яка питає всіх нас...

Наш націоналізм приписує держатися до засад справедливости і милосердя супроти кожного і не свого.

Дослідження сучасних істориків

Олександр Бойко: Ініціатором рішучих дій у вирішенні українського питання напередодні Другої світової війни стала Німеччина... Уже в червні 1933 р. на міжнародній економічній і фінансовій конференції у Лондоні відкрито висувається вимога про передачу гітлерівцям України «для раціональнішого використання цієї родючої території». ...крім Німеччини, свою зацікавленість у подальшій долі Закарпатської України енергійно демонструвала Угорщина.., яка домагалася відокремлення чехо-словацької території, заселеної угорцями, і надання словакам і західним українцям права на самовизначення. Таке «піклування» хортистів мало на меті не що інше, як приєднання до Угорщини усієї Чехо-Словаччини та Закарпаття.

...Увечері 10 жовтня радіо «Прага» повідомило, що Чехо-Словаччина стала федерацією трьох народів: чехів, словаків та українців. Наступного дня уряд Праги надав автономію і визнав уряд Карпатської України.

Сергій Грабовський: Складний збіг неоднозначних геополітичних обставин другої половини 1930-х років, коли по всій Європі набирали силу, стикаючись між собою, тоталітаризми різного ґатунку, призвів, зокрема, до того, що центральний чехо-словацький уряд змушений був надати українцям Закарпаття автономію. Автономія ця була обіцяна ще при засновках Чехо-Словацької республіки, але реальністю вона стала лише восени 1938 року...

...це все зродилося не на порожньому місці — структури громадянського суспільства, національні організації, хай і недостатньо розвинені, але вже були в Карпатській Україні. І створили їх самі українці — не лише закарпатці, а й десятки вихідців із Наддніпрянщини та Галичини. Іншими словами, освічена спільнота краю мислила себе частиною спільноти загальноукраїнської.

Ірина Штогрін: Інтелігентне товариство, красива ідея, розірваний між різними державами народ... Поєднання цих трьох складових і народило у 30-х роках XX століття спочатку автономну (у складі Чехо-Словаччини) Підкарпатську Русь, а потім незалежну Карпатську Україну.

Група 2

Ви працюватиме над подіями, пов’язаними з відторгненням частини Карпатської України Угорщиною й виборами її уряду в жовтні-листопаді 1938 р. Вам потрібно відібрати й переказати (процитувати), прокоментувати джерела, подані нижче так, щоб вони склали цілісну розповідь, продумати відеоряд, який подасте на екрані на тлі голосу диктора. Придумайте також назву свого 2-3-хвплинного фрагмента фільму. Представте результати вашої роботи класові.

Відео: 1938: угорські війська займають Ужгород і Мукачево http://www.istpravda.com.ua/videos/2010/11/2/2196/

Зіставте карти. Назвіть території України, захоплені Угорщиною.

Мала Карпатської України з територіальними претензіями Угорщини (виділено червоною лінією)

А. Волошин. До всіх громадян Карпатської України (3 листопада 1938 р.)

Ми, уряд Підкарпатської Русі, яку велико-держави, що встановили остаточні границі дня 2 падолиста 1938 у Відні, назвали її природно — Карпатською Україною, звертаємося в цю вирішальну хвилину з гарячим закликом до вас, браття і сестри.

Відірвання наших городів Ужгороду й Мукачева від Карпатської України, це зранення нашої Батьківщини. Але в цій важкій хвилі памятаймо те, що коштом тієї нашої рани здобуто українську державну самостійність. [...] ...столицю нашого краю переносимо з забраного Ужгороду до Хусту.

Ми рішили взятися за історичний труд будови нашої обкроєної, однак до самостійності піднесеної країни... До розбудови нашої країни маємо забезпечені услів’я... Наша самостійна держава дає нам не тільки культурну і політичну свободу, але й забезпечує також для всіх нас хліб і працю. Вже цього року приступимо до будування нових доріг і залізниць. Закликаємо вас усіх, свідомих братів і сестер, щоб ви... показали себе гідними свободи й помагали владі в розбудові нашої держави.

Хай пропадуть релігійні, язикові й класові спори, які до сьогодні викликували між нами вороги нашого народу... Для всіх наших дальших дій... очікуємо твердого морального опертя населення Карпатської України і всього українського народу.

Дослідження сучасних істориків

Олександр Бойко: Позиція Гітлера була надзвичайно обережною: зваживши всі «за» і «проти», він обрав роль арбітра у вирішенні долі українських земель, що належали Чехословаччині. 2 листопада 1938 р. за рішенням німецько-італійського арбітражу у Відні Карпатська Україна мусила віддати Угорщині 1856 км2 своєї території з населенням 180 тис. жителів, куди входили два найбільші міста: столиця Ужгород і Мукачів.

...Водночас, зберігши Карпатську Україну, Гітлер залишив у своєму активі серйозні засоби тиску не тільки на Угорщину, яка не отримала всього, чого бажала, а й на Польщу та СРСР, за рахунок територій яких могла з часом бути створена «Велика Україна».

Василь Залгалов: Чеський закон про автономію Карпатської України від 22 листопада 1938 року зобов’язував провести в краї прямі вибори до Сойму Карпатської України. Це було здійснено владою Хуста 12 лютого 1939 року. Із понад 90 відсотків всіх виборців, які брали участь у голосуванні, а це було 265 тисяч громадян краю, близько 245 тисяч проголосували за Українське національне об’єднання Августина Волошина.

1. Агітаційна бригада Українського національного об’єднання (1938 р.)

2. Уряд Карпатської України, у центрі — А. Волошин

3. Сойм Карпатської України

Група 3

Ви працюватиме над подіями, пов’язаними зі створенням Карпатської Січі. Вам потрібно відібрати й переказати (процитувати), прокоментувати джерела, подані нижче, так, щоб вони склали цілісну розповідь, продумати відеоряд, який подасте на екрані на тлі голосу диктора. Придумайте також назву свого 2-3-хвилинного фрагмента фільму. Представте результати вашої роботи класові.

Дослідження сучасних істориків

Сергій Грабовський: Для того щоб розбудувати ефективний державний механізм, Карпатській Україні потрібна була, крім усього іншого, мілітарна потуга. Звичайно, в силу історичних обставин уряд не встиг розгорнути й навчити більш-менш значні збройні сили. Власне, й збройними силами «Карпатську Січ» навряд чи можна було назвати. Це була вишкільна парамілітарна організація, якій для досягнення реальної боєготовності потрібно було ще кілька місяців і, головне, достатня кількість бодай сучасної стрілецької зброї та набоїв.

СТАТУТ

Організації Народної Оборони Карпатська Січ

§ 1. Загальні постанови

а) Назва: Організація Народної Оборони Карпатська Січ.

б) Місце осідку: Хуст.

в) Округ ділання: Підкарпатська Русь.

г) Урядова мова: українська.

д) Організація не є партійною.

§ 2. Ціль

Ціллю товариства є оборона державних і національних інтересів Підкарпатської Руси та плекання оборонного духа в українськім громадянстві того краю...

§ 4.Членство

Членом організації може бути кожна фізична особа української нації, що довершила 18 літ життя та є горожанином Підк. Руси.

§ 6. Права і обов’язки членів

Правами членів є: брати участь та користатися всіми під прийняттями організації, право голосования та активного і пасивного вибору. Дійсні члени мають, крім того, право носити однострій, відзнаки та зброю... Обов’язками членів є: дбати постанов статуту організації, беззастережно сповняти накази Команди та вдержувати карність.

1. Вояки Карпатської Січі, 1938 р.

2. Агітаційний плакат «Карпатської Січі»

3. Члени Карпатської Січі в строю. Другий зліва — Олександр Блестів («Гайдамака») (лютий — перша половина березня 1939 р., Хуст)

4. Посвідчення учасника Карпатської січі Молдавчука Михайла. Архів СБУ

Група 4

Ви працюватимете над подіями, пов’язаними з проголошенням незалежності Карпатської України. Вам потрібно відібрати й переказати (процитувати), прокоментувати джерела, подані нижче так, щоб вони склали цілісну розповідь, продумати відеоряд, який подасте на екрані на тлі голосу диктора. Придумайте також назву свого 2-3-хвилинного фрагмента фільму. Представте результати вашої роботи класові.

Дослідження сучасних істориків

Василь Залгалов: Політична ситуація на початку 1939 року була надзвичайно напружена. Мій батько і тесть, що обидва родом із села Стрипа Ужгородського району, розповідали, як, чи не щоночі, на рубежі 1938-39 років відбувалися перестрілки на кордоні Угорщини і Карпатської України, між Ужгородом і Перечином... Чеський закон про автономію Карпатської України від 22 листопада 1938 року зобов’язував провести в краї прямі вибори до Сойму Карпатської України. Це було здійснено владою Хуста 12 лютого 1939 року. Із понад 90 відсотків всіх виборців, які брали участь у голосуванні, а це було 265 тисяч громадян краю, близько 245 тисяч проголосували за Українське національне об’єднання Августина Волошина.

Сойм Карпатської України зібрався, за згодою президента ЧСР Еміла Гахи, в ніч з 14 на 15 жовтня у Хусті, коли й було проголошено повну незалежність Карпатської України. На Соймі було проголошено не лише факт незалежності Карпатської України, але й основні документи — про незалежність, про державний устрій, назву, гімн, державну мову, прапор.

Виступ Августина Волошина на відкритті першого засідання Сойму Карпатської України, 15 березня 1939 р.

Світлий сойме!

В цих словах криється величезна важність нинішнього історичного дня. Боже Провидіння дозволило мені відкрити перший сойм Карпатської України словами Тараса Шевченка:

«Встане Україна, світ правди засвітить і помоляться на волі невольничі діти...»

...Від національної загибелі врятувала нас наша глибока віра у наше національне воскресіння. Почавши від XII віку, безупинно вів наш народ боротьбу за свої права із завойовниками і вже здавалося, що наші вороги зітруть нас із лиця землі.

Кінодокументи оператора Петра Лесюка, чи Лисюка, який уже 15 березня 1939 року загинув на Красному полі, на березі Тиси, між Хустом і Королевом, під час бою Карпатської Січі з угорськими військами.

Проголошення Карпатської України.

www.youtube.com/watch?v=eKMxT8Jw9uA

https://www.youtube.com/watch?v=vxSa4lel1wQ

http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/zobrazennya/1939(03)15.konstytutc.zakon.jpg

Карпатська Україна (Конституційний закон. Ч. 1)

§ 1. Карпатська Україна є незалежна Держава.

§ 2. Назва Держави є: КАРПАТСЬКА УКРАЇНА.

§ 3. Карпатська Україна є республікою з президентом, вибраним Соймом Карпатської України, на чолі.

§ 4. Державна мова Карпатської України є українська мова.

§ 5. Барва державного прапору Карпатської України є синя та жовта, при чому барва синя є горішня, а жовта є долішня.

§ 6. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній краєвий герб: медвідь у лівім червонім півколі, чотири сині та три жовті смуги у правому півколі і ТРИЗУБ св. Володимира Великого з хрестом на середньому зубі. Переведення цього місця закону полишається окремому законові.

§ 7. Державний гімн Карпатської України є «Ще не вмерла Україна».

§ 8. Цей закон обов’язує зараз од його прийняття.

З книги англійського журналіста Майкла Вінча

Приблизно в половину сьомої вечера ми прийшли до урядової будови, щоб почути виголошення незалежності Карпатської України. Падав густий сніг. На площі зібралось близько 700 чоловік.

Це було найдивовижніше проголошення незалежності в історії. Голова уряду Волошин з балкону проголосив незалежність Карпатської України, однак з рядів присутніх не прозвучала жодна пісня, жодне патріотичне гасло на честь Республіки. Люди похмуро покидали площу... Останні 24 години ми прожили в трьох різних державах. Прокинулись в Чехословацькій Республіці. До вечора Карпатська Україна була вільною країною. Наступного дня прийшли мадярські вояки.

Зі спогадів останнього головного командира УПА Василя Кука, одного з активістів Організації Українських Націоналістів

Українці тодішньої Речі Посполитої не тільки стежили за подіями у Карпатській Україні, не тільки молилися за своїх братів і виступали з публічними акціями підтримки — вони ще й збирали гроші (скільки могли дати селяни і городяни), речі, а, головне, йшли (головним чином конспіративно, через кордон) добровольці для допомоги урядові Августина Волошина — й неорганізовані, звісно, ентузіасти, але, головне, — фахівці. І не тільки військовики — інженери, вчителі, лікарі...

Група 5

Ви працюватимете над трагічними подіями, пов’язаними із загибеллю Карпатської України. Вам потрібно відібрати й переказати (процитувати), прокоментувати джерела, подані нижче так, щоб вони склали цілісну розповідь, продумати відеоряд, який подасте на екрані на тлі голосу диктора. Придумайте також назву свого 2-3-хвилинного фрагмента фільму.

Дослідження сучасних істориків

Олександр Пагіря: В ніч з 13 на 14 березня 1939 р. Угорщина, за підтримкою Третього Рейху, розпочала війну проти Карпатської України. Прем’єр А. Волошин віддав наказ видати зброю Карпатській Січі.

Уранці 15 березня 1939 р. військовий міністр Карпатської України Степан Кпочурак видав свій перший наказ, яким створювалася Національна Оборона Карпатської України... Одночасно було призначено генеральний військовий штаб. Карпатська Січ стала базою для формування збройних сил Карпатської України, до якої увійшли добровольці з усіх куточків краю.

У відповідь на це начальник генштабу полковник М. Колодзінський («Гузар»), за даними П. Мірчука, заявив: «У словнику українського націоналіста немає слова «капітулювати». Сильніший ворог може нас у бою перемогти, але поставити нас перед собою на коліна — ніколи!»

У штабі Національної Оборони не складалось жодних мобілізаційних списків чи повісток, добровольці у віці від 16 до 55 років, які бажали зі зброєю в руках захищати Карпато-Українську державу, самі приходили до збірних пунктів... Лише 15 березня 1939 р. до команд Національної Оборони зголосилось близько 2-3 тис. чол., серед яких були селяни, старші учні гімназій, студенти учительських семінарій, січовики, українці з чехословацької армії, прикордонної охорони, фінансової сторожі та жандармерії.

Зі спогадів німецького журналіста Вальтера Ґабіґера

Безупинно йшли нові українські добровольчі загони на кордон, головно в околицю Севлюша. Це були самі молоді хлопці, між ними багато учнів. Більшість з них не мала ще досі ніколи в руках кріса, похапцем виряджена, без ніякого військового вишколу. Але всі вони мали незламну волю боротьби і перемоги, були повні фанатизму й такої відчайдушності, що її може родити лише безвихідне положення.

1. Колона мадярської піхоти марширує в Карпатах (березень 1939 р.)

2. Угорська армія наступає на Карпатську Україну (березень 1939 р.)

3. Головне командування Карпатської Русі

4. Група добровольців та січовиків відправляються на угорський фронт (Хуст, 16 березня 1939 р.)

Дослідження сучасних істориків

Олександр Пагіря: 16 березня до Хуста вступили угорські війська. Січовики, які не встигли відступити з головними силами, організували у місті спорадичний опір, обстрілюючи нових господарів міста з дахів будинків та вуличних перехресть...

Для повноцінної організації оборони краю у генерального штабу Національної Оборони не вистачало необхідних резервів і засобів зв’язку. ...він не міг оперативно здійснювати керівництво бойовими діями січовиків на фронті, тому вся ініціатива в організації збройного опору угорським окупантам перейшла до місцевих командирів і провідників. ...єдиного фронту оборони не існувало, а були радше окремі осередки опору на головних напрямках наступу угорських військ.

Для придушення опору останніх захисників краю угорцям довелося застосувати артилерію та бомбардувальну авіацію. Що в підсумку дозволило їм опівночі 17 березня вийти на Ужоцький перевал і, таким чином, досягнути омріяного кордону з Польщею.

Карпатські січовики в обороні. Реконструкція подій для документального фільму Каленика Лисюка (квітень 1939 р., Словаччина)

Установлення угорсько-польського кордону в Карпатах (березень 1939 р.)

З передачі французької радіостанції у Страсбурзі 16 березня 1939 р.

Європа досі недооцінювала карпатських українців. Вони, хоч не мають належної кількості зброї і амуніції, по-геройськи боронять у Карпатах свою державність перед величезною мадярською навалою. Цим вони подали доказ своєї державотворчої здібності і полум’яної любові до своєї Батьківщини та відчайдушного завзяття. Тому вони заслуговують, щоб їм у цій боротьбі допомогти.

Британський історик-славіст, член Англо-українського комітету Роберт Вільям Сетон-Вотсон

Покинуті Гітлером, який гарантував їхні кордони, та будучи безнадійно переважені наступаючими силами, українські добровольці чинили опір угорському наступу та показали, що вони віддавали перевагу радше смерті над пануванню над собою... Уряд впав, монсиньйор Волошин та його співробітники втекли на румунську землю, але іррегулярні українські добровольці поставили сильний опір у горах і зазнали важких втрат.

Група 6

Ви працюватимете над заключним фрагментом фільму щодо значення Карпатської України для сучасників тих подій і нащадків. Вам потрібно відібрати й переказати (процитувати), прокоментувати джерела, подані нижче, так, щоб вони склали цілісну розповідь, продумати відеоряд, який подасте на екрані на тлі голосу диктора. Придумайте також назву свого 2-3-хвилинного фрагмента фільму.

Ужгород, пам’ятник А. Волошину (2004 р.)

Хуст, пам’ятник Героям Карпатської України

15 жовтня 2017 р. на Верецькому перевалі в Карпатах було відкрито Меморіал Героям Карпатської України

Дослідження сучасних істориків

Олександр Пагіря: На жаль, Нацистські керівники прагнули вправно замаскувати свої «українські карти», щоб згодом використати з успіхом українське питання в якості «розмінної монети» для натиску проти Польщі, де проживало понад 6 млн українців.

Василь Зілгалов: Коротка історія державності Карпатської України — не лише яскрава сторінка у визвольних державницьких змаганнях українців... Карпатська Україна — це ще і прояв тяжкої і впертої конкуренції народів за утвердження своєї волі і місця у світі. І прояв того, як між кількома вогнями, не лише польським і радянським, але й угорським, чеським, словацьким, українці боролися за своє політичне, національне утвердження на своїй же землі, зокрема, в Закарпатті.

Ірина Штогрін: І хоч ця автономія проіснувала лише від жовтня 1938 до березня 1939 року, а від проголошення незалежної держави до її загибелі пройшли лише лічені дні, в історії залишився символ прагнення українців до соборності та державності.

Сергій Грабовський: Суто воєнна поразка Карпатської України не означала її відходу в історичне небуття. Карпатська Україна несподівано для «сильних світу» перетворилася на геополітичний аргумент, яким уміло скористався кремлівський диктатор у своїх великих ігрищах. Сталінові стало зрозуміло: без урахування і широкого використання українського національно-політичного чинника такий похід не матиме успіху. Був дозволений — у певних межах — український радянський патріотизм, а коли у вересні 1939 року Червона армія за домовленістю з Берліном рушила на Захід, офіційною мотивацією стало «визволення братів українців і білорусів», і навіть був спеціально розгорнутий Український фронт переважно із вояків-українців на чолі з Тимошенком.

...маленька Карпатська Україна фактом свого існування та героїчного опору дала хоч невелику і відносну передишку українцям Великої України, бо засвідчила: українська нація — це реальність, на яку не можна не зважати.