Підручник з Історії України (рівень стандарту). 10 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Історії України (рівень стандарту). 10 клас. Гісем - Нова програма

Підручник розкриває ключові питання історії України з 1914 р. до закінчення Другої світової війни та післявоєнного облаштування світу. З урахуванням сучасного рівня історичної науки в підручнику на тлі світової історії показано розвиток України та її роль у світі. В основу методичного апарату покладено системно-діяльнісний підхід у навчанні. Головним результатом опанування курсу історії України має стати формування в учнів української громадянської ідентичності та патріотизму.

Хронологія подій

§ 1. Вступ

Розділ I. Україна в роки Першої світової війни

§ 2. Перша світова війна та український національний рух

§ 3. Воєнні дії на території України в 1914—1915 рр.

§ 4. Воєнні дії на території України в 1916 — на початку 1917 р.

Розділ II. Початок Української революції

§ 5. Розгортання Української революції в березні—травні 1917 р.

§ 6. Проголошення автономії України

§ 7. Проголошення Української Народної Республіки (УНР)

§ 8. Перша війна більшовицької Росії з УНР та проголошення незалежності УНР

§ 9. Події 1917 р. у Криму

§ 10. Вигнання більшовиків та розвиток УНР взимку—навесні 1918 р.

Розділ III. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення української державності

§ 11. Українська Держава

§ 12. Україна наприкінці 1918 — у першій половині 1919 р.

§ 13. Західноукраїнські землі в 1918—1919 рр.

§ 14. Україна в другій половині 1919 р.

§ 15. Україна наприкінці 1919 — на початку 1920 р.

§ 16. Україна навесні 1920 — у 1921 р.

§ 17. Розвиток культури в роки Першої світової війни та на початку Української революції

§ 18. Розвиток культури України за часів Української Держави П. Скоропадського та Директорії УНР

§ 19. Розвиток культури України за більшовицького режиму (1918—1920 рр.)

Розділ IV. Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

§ 20. Статус УСРР на початку 1920-х рр. Входження до складу СРСР. Адміністративно-територіальні зміни УСРР у 1930-ті рр.

§ 21. УСРР на початку 1920-х рр. Масовий голод 1921—1923 рр. Запровадження непу

§ 22. Політика коренізації в УСРР

§ 23. Форсована індустріалізація

§ 24—25. Насильницька колективізація та опір їй населення. Голодомор 1932—1933 рр.

§ 26. Масові репресії. Сталінська Конституція

§ 27. Національно-культурне життя радянської України

Розділ V. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

§ 28. Українські землі у складі Другої Речі Посполитої

§ 29—30. Українські землі у складі Румунії

§ 31. Українські землі у складі Чехословаччини. Карпатська Україна

§ 32. Культурне життя на західноукраїнських землях. Політичне й культурне життя української політичної еміграції

Розділ VI. Україна в роки Другої світової війни

§ 33—34. Україна на початку Другої світової війни (1939—1941 рр.)

§ 35—36. Україна на початку німецько-радянської війни

§ 37. Україна в умовах нацистської окупації

§ 38. Рух Опору та його течії в Україні

§ 39. Вигнання нацистських загарбників з України

§ 40. Україна на завершальному етапі війни. Радість і смуток перемоги

Основні поняття й терміни

Плани-схеми для самостійної роботи з підручником і додатковою літературою