Підручник з Історії України. 10 клас. Реєнт

§ 29. Вплив воєнно-політичних подій 1917—1921 рр. на становище в краї

1. Зміни влади, перерозподіл власності та ставлення населення до цих процесів.

2. Особливості культурних процесів. Внесок діячів культури краю в розвиток вітчизняної культури.

1. До складу яких держав входив ваш край протягом 1917-1921 рр.? Які воєнно-політичні сили боролися за владу у вашому регіоні? Чи вели вони бойові дії? Коли? Використовуючи історико-краєзнавчу літературу або матеріали, що знаходяться в краєзнавчому музеї, підготуйте розповідь про те, як протягом цих років змінювалася влада на теренах вашого краю.

Як представники кожної з тих форм влади ставилися до приватної власності? Якою була їхня економічна політика? Як пропонували вони розв’язувати земельне питання? Які наслідки для місцевого населення це тягло за собою? Як ставилося місцеве населення до представників влади? Чи співробітничав місцевий люд з новою владою? Яких форм це набувало?

Чи відбувалися на території вашого краю суспільно-політичні рухи, спрямовані проти політики нової влади? Якщо були, то під якими гаслами вони відбувалися? Хто брав у них участь? Якими були перебіг і тривалість цієї боротьби? За наявності відповідного матеріалу складіть суспільно-політичні портрети відомих місцевих активістів соціального протесту - селянських ватажків, лідерів робітничого руху та революційних організацій та ін.

Чи вплинули воєнно-політичні події 1917-1921 рр. безпосередньо на представників вашої родини? Як? Хто з ваших родичів чи близьких брав особисту участь у тих подіях?

2. У чому полягали особливості культурних процесів у зазначений період? Покажіть це на прикладі життя вашого краю. Якою була освітня політика представників різних властей, які перебирали владу у вашому краї? Які освітні заклади та заклади культури було відкрито на ваших теренах? Які збереглися з дореволюційних часів? Назвіть відомих вам діячів культури вашої місцевості. Розкажіть про їхній внесок у розвиток вітчизняної культури.

До яких релігійних конфесій належать мешканці вашого міста або села? Як буремні роки Української революції позначилися на становищі релігійних общин? Які храми, зведені до революції, вціліли у полум’ї боротьби за владу в Україні? Якою була політика представників різних політичних сил щодо релігії та релігійних громад у вашому краї?

Аби дати відповіді на ці запитання, попрацюйте з тогочасною періодикою, доступ до якої зможете дістати у фондах краєзнавчого музею або бібліотеки. Цікавий матеріал можуть дати фотографії, плакати, листівки, особисті документи (листи, щоденники тощо), офіційні документи, які також знаходяться у відповідних фондах обласних архівів або краєзнавчих музеїв. Сприятимуть вашій пошуковій роботі й інтернет-ресурси відповідних обласних, районних, міських адміністрацій тощо.

З метою сприяння розвитку історичного мислення, інтересу до вивченого матеріалу, ознайомлення з культурно-суспільним надбанням рідного краю важливим є проведення тематичних екскурсій до місцевого історичного музею та організація краєзнавчих походів по історичних місцях, пов’язаних з подіями Української революції, ознайомлення з пам’ятками історії та культури, що стали свідками тих подій.

Підсумковим своєрідним звітом може стати реферат, повідомлення чи презентація, з якою ви виступите на уроці, а також есе на тему «Рідний край у вирі буремних подій 1900-1921 рр. очима нащадка».