Підручник з Історії України. 10 клас. Реєнт

Підсумково-узагальнюючий урок до теми «Культура і духовне життя в Україні в 1917—1921 рр.»

• 1. Укажіть дату.

Українська академія наук була заснована в

1) 1918 р.; 2) 1919 р.; 3) 1920 р.

• 2. Назвіть прізвище першого президента Української академії наук.

1) О. Богомолець; 2) В. Вернадський; 3) М. Грушевський.

• 3. Виберіть правильну відповідь.

Першим ректором Української академії мистецтв був 1) Г. Нарбут; 2) Ф. Кричевський; 3) В. Кричевський.

• 4. Назвіть історичного діяча.

Громадський і політичний діяч, педагог, письменник, перекладач. Дійсний член НТШ. Член Центральної Ради, голова Товариства шкільної освіти. В уряді Центральної Ради здійснив українізацію шкільництва

1) Д. Багалій; 2) І. Огієнко; 3) І. Стешенко.

• 5. Укажіть прізвище фундатора Молодого українського театру.

1) Лесь Курбас; 2) М. Садовський; 3) І. Мар’яненко.

• 6. Завершіть речення (необхідне позначте).

У жовтні 1921 р. відбувся Всеукраїнський церковний собор, на якому було обрано першого митрополита УАПЦ. Ним став 1) М. Мороз; 2) В. Липківський; 3) А. Храповицький.

• 7. Серед історичних діячів укажіть імена представників

а) української; б) російської; в) французької; г) англійської літератури та мистецтва.

1) Л. Толстой; 2) Б. Шоу; 3) П. Сезан; 4) Г. Нарбут; 5) М. Бойчук; 6) М. Горький; 7) П. Чайковський; 8) К. Моне; 9) Е. Золя; 10) П. Тичина; 11) О. Архипенко.

• 8. Доберіть до терміна відповідне тлумачення.

Модернізм у перекладі з французької мови означає 1) «оновлення»; 2) «новітній»; 3) «сучасний».

• 9. У наведених твердженнях знайдіть помилки та виправше їх.

1) Г. Нарбут - графік, автор триптиха «Життя»;

2) Лесь Курбас - театральний режисер, керівник Українського національного театру;

3) В. Короленко - письменник, автор поетичних збірок «Сонячні кларнети», «Плуг»;

4) О. Архипенко - скульптор, родоначальник кубізму в скульптурі;

5) А. Кримський - композитор, автор художніх переказів О. Хайяма, Сааді.

• 10. Виберіть з наведених процесів саме той, що мав, на вашу думку, непересічне значення для розвитку культури українських земель у 1917-1921 рр.

1) національно-культурний розвиток за часів Центральної Ради;

2) національно-культурний розвиток за часів Української Держави П. Скоропадського;

3) діяльність більшовиків у галузі культури.

Поясніть свій вибір.

• 11. «... своєрідність українського варіанта модернізму полягає і в тім, що він із естетичного феномену перетворився на культурно-історичне явище, став спробою подолання провінційності, другорядності, вторинності української національної культури, формою залучення до надбань світової цивілізації. Він ніби символізував перехід українського суспільства від етнографічно-побутової самоідентифікації, тобто виокремлення себе з-поміж інших, до національного самоусвідомлення - визначення свого місця і ролі в сучасному світі». (О. Бойко. Історія України. - С. 315).

Визначте ознаки поняття «модернізм». Спираючись на ілюстрації та текст підручника (§ 8; § 26-27), доберіть до поняття «модернізм» історичні приклади. Висловіть судження щодо «своєрідності українського варіанта модернізму».

• 12. Використовуючи навчальний матеріал з всесвітньої історії, порівняйте культурні процеси в Західній Європі та в українських землях на початку XX ст. Знайдіть спільні риси.

• 13. Спираючись на ілюстрації та текст підручника (§ 26-27), використовуючи додаткову літературу, схарактеризуйте історичних діячів, які відіграли визначну роль у культурному процесі в українських землях у 1917-1921 рр.

• 14. «Будь-яка реформа обов’язково є компромісом із минулим; тоді як будь-який прогрес, що досягається революційним шляхом, завжди містить у собі зародок для майбутнього», - зауважував російський мислитель П. Кропоткін.

Простежте тенденції розвитку культури й духовного життя в українських землях упродовж 1917-1921 рр., які містять «у собі зародок для майбутнього».