Історія України. Всесвітня історія. 6 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. Всесвітня історія. 6 клас. Щупак

Вітаємо вас — ви продовжуєте вивчати історію! Вашим помічником в осягненні історії України та світу буде цей підручник. Навчальний матеріал підручника поділений на розділи й параграфи, у яких для зручності виділені окремі пункти. Зазвичай на кожному уроці ви будете вивчати один параграф. Він містить навчальний текст, ілюстрації, пояснення основних понять.

Вступ до курсу

§ 1. Повторення. Що вивчає наука історія

§ 2. Історична періодизація: світ і Україна. Що вивчає історія стародавнього світу

§ 3. Як виникли системи літочислення

§ 4. Лічба часу в історії первісної доби та стародавнього світу

§ 5. Джерела з історії первісності та стародавнього світу

Розділ 1. Життя людей у первісні часи

§ 6. Поява й розселення людей на планеті Земля

§ 7. Кам’яний вік в історії людства

§ 8. Поява й розселення людей на теренах України

§ 9. Неолітична революція та початок обробки металів

§ 10-11. Спільноти землеробів і скотарів на українських землях

§ 12. Форми організації первісних спільнот

§ 13. Релігійні вірування та культура первісної доби

§ 14. Узагальнення з розділу 1 «Життя людей у первісні часи»

Розділ 2. Цивілізації стародавнього Cходу

§ 15. Цивілізаційні центри стародавнього Cходу в часі і просторі

§ 16. Цивілізації річкових долин

§ 17-19. Держави стародавнього Сходу на лінії часу

§ 20. Влада і суспільство в державах стародавнього Сходу

§ 21. Родина і виховання дітей. Становище жінки в суспільствах стародавнього Сходу

§ 22. Міфологія та релігійні вірування народів стародавнього Сходу

§ 23. Поява монотеїстичних релігій. Юдаїзм. Буддизм. Конфуціанство

§ 24. Культурні надбання стародавнього Сходу

§ 25. Узагальнення з розділу 2 «Цивілізації стародавнього Сходу»

Розділ 3. Давня Греція та її сусіди

§ 26. Природа і населення Давньої Греції

§ 27. Мінойська цивілізація та ахейська Греція

§ 28. Поліси. Велика грецька колонізація. Еллінізм

§ 29. Давньогрецький поліс. Афіни — батьківщина демократії

§ 30. «Золотий вік» Афін за Перикла

§ 31. Стародавня Спарта — приклад олігархічної держави

§ 32. Військова справа в Давній Греції. Персько-грецькі війни

§ 33. Утворення імперії Александра Македонського. Елліністичні держави

§ 34. Традиції повсякденного життя в Давній Греції

§ 35. Навчання дітей. Виховання громадян і воїнів (на прикладі Афін і Спарти)

§ 36. Релігія та міфологія в давній Греції. Олімпійські ігри

§ 37. Культура Давньої Греції та еллінізму

§ 38. Античні міста-держави — осередки давньогрецької цивілізації на теренах України

§ 39. Кіммерійці на території України

§ 40. Скіфи на території України

§ 41. Сармати на території України

§ 42. Узагальнення з розділу 3 «Давня Греція та її сусіди»

Розділ 4. Давній Рим і його сусіди

§ 43. Природа і населення давньої Італії. Виникнення міста Рим

§ 44. Давній Рим: від царства до республіки

§ 45. Воєнна експансія Риму. Військова справа в давньому Римі

§ 46. Рим від республіки до імперії. Юлій Цезар та Октавіан Август

§ 47. Римська імперія від розквіту до поділу

§ 48. Людина в правовій системі Давнього Риму

§ 49. Родина і виховання в Давньому Римі. Повсякденне життя

§ 50. Релігія в давньому Римі: від язичництва до християнства

§ 51. Культура Давнього Риму

§ 52. Велике переселення народів та падіння Західної Римської імперії

§ 53. Поява слов’ян на історичній арені

§ 54. Як жили предки українського народу — слов’яни

§ 55. Узагальнення з розділу 4 «Давній Рим і його сусіди»

§ 56. Узагальнення з курсу. Внесок цивілізацій стародавнього світу в історію людства. Значення давньої історії України як складової світової історії