Історія України. Всесвітня історія. 6 клас. Могорита

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 11. Первісна культура та вірування людей

Неподалік м. Солсбері (Англія) розташований Стоунгендж (у перекладі з англ. «висячі камені»), який складається з кількох кіл велетенських каменів заввишки до 8,5 м. Дослідники датують цю споруду IV тис. до н. е. За місцевою легендою, гігантські блакитні камені мають цілющу силу, вони з’явилися завдяки чарівникові Мерліну, чародію при дворі короля Артура, який переніс їх з Ірландії.

Стоунгендж

• Якими знаннями й уміннями володіли люди, які створили цю таємничу пам’ятку? Яке, на вашу думку, її призначення?

1. Якими були практичні знання первісних людей

Первісні люди володіли певними знаннями, причому їхній обсяг був значно більшим, ніж може здатися. Це підтверджують і сучасні археологічні дослідження.

Життєво важливими були знання з біології та медицини. Люди накопичували практичні знання про ті чи інші рослини, уміли визначати, які з них придатні для споживання, а які — отруйні. Основними хворобами були розлад травлення, інфекційні хвороби, травми, хвороби кісток.

Як ви вважаєте, чому були поширені саме ці хвороби?

Первісні «медики» вміли приймати пологи, зашивати рани, лікувати переломи та навіть робити певні хірургічні втручання. Археологи стверджують, що після таких операцій пацієнти жили довго. Знання цілительства передавали наступним поколінням.

Не менш важливими були знання з математики. Мисливці й рибалки мали знати, скільки вони вполювали тварин і як поділити рибу, скільки зерна чи іншої продукції є в громади. Для лічби використовували зарубки на кістках, камінці або вузлики.

Ребро мамонта з нанесеними зарубками з печери Голе-Фельс (Німеччина)

• Що могла лічити людина, яка мешкала 30-35 тис. років тому?

В епоху пізнього палеоліту з’явилися перші календарі. Мешканці Гінцівської стоянки на Полтавщині використовували місячний календар. За їхніми спостереженнями, місячний цикл складався з 29 діб. Знали вони й про фази Місяця. Це свідчить про те, що люди в ті часи вже спостерігали за зорями. Вони накопичували також географічні знання, бо їм доводилося багато мандрувати в пошуках їжі. Насамперед це стосувалося мисливців, адже для них було вкрай важливо добре орієнтуватися на місцевості. Так з’явилися перші карти — плани місцевостей. Одну з таких карт на бивні мамонта знайдено під час розкопок біля с. Межиріч на Черкащині.

Межиріч-карта, зображена на бивні мамонта. 14-12 тис. до н. е.

• Як ви вважаєте, яку роль у первісному суспільстві відіграли люди, котрі володіли знаннями? Чи могло це вплинути на формування нерівності всередині громади?

2. Якими були найдавніші релігійні вірування

Первісним людям здавалося, що у світі панують грізні сили, перед якими вони почувалися безпорадними. Тому предки сучасної людини намагалися уласкавити сили природи, зробити їх своїми помічниками. Так зародилася релігія. Релігії ґрунтуються на вірі в існування надприродних сил, волею яких створено світ, а згодом і людину. Учені вважають, що саме турбота про померлих родичів є свідченням релігійних вірувань у потойбічне життя. Небіжчикам у могилу клали зброю, їжу, прикраси тощо. Виник культ предків — ушанування померлих і віра в те, що вони зі світу мертвих захищатимуть своїх живих родичів.

На думку вчених, релігійні уявлення зародилися орієнтовно 40 тис. років тому. Це виявляється в особливому ставленні до тварин. Зокрема, надзвичайно поширеним у Європі був культ печерного ведмедя. Так виник тотемізм — віра у тварину чи рослину, котру вважали предком роду та з якою пов’язували своє існування. Доволі часто племена мали назви своїх тотемів — «люди-антилопи», «люди-тигри» тощо. Убивати й уживати в їжу м’ясо тварин-тотемів було заборонено. Такі заборони називають табу, їх накладали вожді та жерці. Також було заборонено вимовляти імена богів і людей, які померли.

Іншою формою релігії був анімізм — віра в безсмертя душі, в існування духів, які населяють усе навколо. На основі анімізму сформувалася віра в особливі надприродні сили й можливості служителів культів — шаманів.

Важливе місце у світорозумінні первісних людей посідав фетишизм, що виявлявся в поклонінні предметам неживої природи, які нібито володіють надприродними силами. Ця рання форма релігійних вірувань збереглася донині, адже дехто із сучасників досі вірить у силу предметів-амулетів.

У давні часи зародилася також магія — віра в спроможність людини силою думки та за допомогою обрядів впливати на надприродні сили й привертати їх на свій бік.

Ритуальний танець перед полюванням

Найдавніші форми вірувань, що ґрунтуються на поклонінні явищам природи та їхньому обожнюванні, називають також язичництвом.

Магічний обряд. Сучасна реконструкція

• Що таке, на вашу думку, магія? Яким було становище в суспільстві шаманів? Чому знання ритуалів передавалось у спадок? Складіть за ілюстрацією коротку розповідь про первісні форми релігійних вірувань. Презентуйте її в класі.

3. Виникнення мистецтва

Вам уже відомо, що печери зазвичай правили за житло, однак учені виявили також печери, які використовували для поховання та ритуальних обрядів. Першими у світі митцями були кроманьйонці. Їхнє мистецтво мало різні форми: обряди, музика, танці й пісні, а також нанесення зображень на різну поверхню, тобто наскельний живопис первісних людей.

Печера Шове (Франція)

Чи не найдавнішими з виявлених зображень є відбитки долонь. Учені впевнені, що більша частина цих відбитків належала саме жінкам. Малюнки в печерах давніх людей не знаходили аж до XIX ст. Тому, коли їх виявили вперше, вирішили, що це фальсифікація. На більшості печерних зображень можна побачити бізонів.

Однак первісні художники не відразу стали такими вправними митцями. Виявлено чимало контурних зображень — художники ніби навчалися. Для створення малюнків вони використовували особливу техніку. Спочатку продряпували різцем зображення тварини на поверхні скелі або каменя, а потім наносили на нього фарбу, виготовлену з природних матеріалів. Навіщо давня людина зображувала тварин і людей на стінах печер та інших об’єктах, точно не відомо. Оскільки на той час уже почала формуватися релігія, вони, найімовірніше, мали ритуальне призначення.

Спів — це перша музика, створена людьми. Згодом до неї додалася гра на музичних інструментах. Першим із таких інструментів вважають маленьку кістяну флейту, шматочки якої були знайдені в печері Дів’є Бабе в Словенії.

Печера Альтаміра (Іспанія)

Настінний розпис. Печера Ласко (Франція)

• Вам уже відомо, що одні з найдавніших музичних інструментів було знайдено й на території України. Пригадайте, де саме.

• Розгляньте ілюстрації. Що на них зображено? Поміркуйте, якими знаннями мав володіти художник, щоб створити такі реалістичні зображення, як у печерах Ласко й Альтаміра.

Запитання та завдання

1. Виконайте тестові завдання.

1. Для створення перших карт первісні люди використовували

 • А папір
 • Б камінь
 • В кістки чи бивні тварин
 • Г глиняні таблички

2. Заборона певних учинків, порушення якої неодмінно призведе до страшного покарання, — це

 • А табу
 • Б правила
 • В магія
 • Г закони

3. Найбільше відбитків людських рук, виявлених дослідниками, належали

 • А дітям
 • Б підліткам
 • В жінкам
 • Г чоловікам

2. Доповніть речення.

Первісні лікарі вміли ... .

Зарубки на кістках могли використовувати для ... .

Знання про властивості рослин допомагали ... .

На основі спостережень за зорями в доісторичні часи ... .

3. Первісні люди вірили, що в разі порушення заборон на них очікує неминуча кара вищих сил. Складіть практичні правила — табу, дотримання яких було запорукою збереження життя та здоров’я людей. Обговоріть у класі.

4. Якій із форм первісних вірувань відповідає кожна ілюстрація?

5. До яких часів належать найдавніші твори мистецтва? Ланцюжком розкажіть про мистецтво первісних людей, додаючи кожний/кожна по одному реченню.

6. Унесіть до тлумачного словника пояснення термінів «релігія», «тотемізм», «анімізм», «фетишизм», «магія».

7. Сформуйте «хмару» слів на тему «Первісне мистецтво», використовуючи матеріал, який вивчали на уроці. Презентуйте в класі.

Поміркуйте та розкажіть

• Які поняття ви вивчали на уроці, що вони означають.

• Якими були етапи формування первісного суспільства.