Історія України. Всесвітня історія. 6 клас. Могорита

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 10. Форми організації первісних спільнот

Яке місто називають найдавнішим містом у світі? Дослідники з’ясували, що це м. Єрихон, розташоване серед пустелі в Палестині. Воно виникло приблизно 10 тис. років тому, коли переважав ще кочовий спосіб життя.

Руїни палацу Хішама в м. Єрихоні

• Пригадайте ознаки цивілізації. Поміркуйте, які умови сприяли виникненню міст.

1. Що дослідникам/дослідницям відомо про праобщину

На думку дослідників, початок епохи праобщини збігся з виокремленням первісних людей із тваринного світу й тривав до появи людини сучасного типу.

• Пригадайте і назвіть предків людини, існування яких хронологічно збігається із цим періодом.

Праобщина — це умовна назва людської спільноти. У праобщинах жили предки людини сучасного типу аж до кінця палеоліту. Дослідники припускають, що це були невеликі групи з 20-30 осіб, які займалися здебільшого полюванням і збиральництвом, адже примітивні способи господарювання не могли прогодувати більший гурт. Археологи стверджують, що 40 тис. років тому люди почали усвідомлювати родинні стосунки.

Стійбище неандертальців. Сучасна реконструкція

• Чи можна стверджувати, що зображена спільнота — це праобщина? Обґрунтуйте відповідь. Які наслідки мало загінне полювання для довкілля?

2. Яким було родове об’єднання людей

З появою людини сучасного типу розпочався процес становлення людського суспільства. З розвитком господарства численні праобщини перестали кочувати й перейшли до осілого життя. Проживаючи поряд, вони утворювали рід — об’єднання кровних родичів. Щоб вижити, люди мусили згуртовуватися. Так виникли родові общини (громади).

Родова громада — це об’єднання членів одного роду, які ведуть спільне господарство. Один рід міг об’єднувати кілька таких громад. Роди, які постійно спілкувалися між собою, згодом об’єдналися в племена. Керували громадами досвідчені члени роду — старійшини.

Життєвий уклад родової громади

Якими були правила співжиття в родових громадах, нам достеменно не відомо. Основним заняттям чоловіків було мисливство, справою жінок — збиральництво. Цей спосіб постачання їжі часто-густо виявлявся надійнішим за мисливство. Жінки також давали життя роду. Тож матерів у роді шанували. Вони відігравали основну роль у вихованні дітей, вели домашнє господарство. Чоловіки часто гинули на полюванні чи в сутичках із сусідніми племенами, натомість жінки були сталою частиною роду. Саме тому вони посідали чільне місце в громадах і родах. Так сформувався матріархат, за якого жінкам належала провідна роль в управлінні та господарюванні. Зародилася така форма родових відносин наприкінці палеоліту й продовжувала існувати ще на початку неоліту.

3. Які зміни в суспільному житті відбулися в процесі переходу до сусідської общини

Трудові навички людей і знаряддя праці постійно вдосконалювалися. Із часом кожна окрема родина навчилася самостійно виготовляти все необхідне для її існування. Частина сімей виокремлювалася і селилася поряд із вихідцями з інших громад. Разом вони утворювали сусідську общину (громаду). У сусідській громаді зросли роль і вплив окремої родини. До таких громад охоче приймали родини вправних ремісників. У цей період громада могла об’єднувати 100-120 осіб.

Ознаки сусідської громади

Відтворювальне господарство, початок оброблення металів і використання їх для виготовлення знарядь праці уможливили не тільки забезпечення харчами в достатній кількості, а й отримання надлишку, накопичення якого призвело до появи майнової нерівності.

Старійшин громад і вождів племен обирали на загальних зібраннях членів громади чи племені. Звісно, не всі землі громади чи племені мали однакову родючість. У чиїх руках опинялися найкращі земельні ділянки? Ясна річ, що в руках знаті. Так називають частину суспільства, що посідає панівне становище. Зміни відбулися не тільки в господарстві, а й у родинних стосунках. Відтепер главою родини вважали дорослого чоловіка, а таку модель родини вчені називають патріархальною, що в перекладі з грецької означає «влада батька». Перехід до патріарху відбувся в результаті бурхливого розвитку скотарства, землеробства та ремесла, що сприяло піднесенню значення праці чоловіка.

Кожне плем’я мало центральну площу, де відбувався обмін товарами, збиралися народні збори. Із часом ці центри перетворилися на укріплені оборонними валами, частоколами тощо поселення — городища. Так з’явилися міста, що стало однією з передумов виникнення цивілізацій.

Запитання та завдання

1. Виконайте тестові завдання.

1. Праобщини існували за часів

 • А палеоліту
 • Б мезоліту
 • В неоліту
 • Г енеоліту

2. Предки сучасної людини, які вже усвідомлювали родинні зв’язки, — це

 • А австралопітеки
 • Б пітекантропи
 • В неандертальці
 • Г кроманьйонці

3. Спільне ведення господарства було характерне для

 • А праобщини
 • Б родової общини
 • В сусідської общини
 • Г племені

2. Яка відмінність між родом і родовою громадою? Чому рід виникає у формі матріархату? Обґрунтуйте важливість ролі жінки як у первісному, так і в сучасному суспільстві.

3. Знайдіть в інтернеті інформацію про давнє місто Єрихон. Пригадайте, що таке «історична довідка», і складіть запитання, використовуючи питання що? де? коли? хто? для чого? чим? як? Обміняйтеся запитаннями з однокласником чи однокласницею. Дайте на них відповідь.

4. Об’єднайтеся в групи. Висловте припущення, чому залишки найдавніших міст виявляють саме на півдні. Обговоріть ваші гіпотези. Пам’ятайте, що дискусія — це не суперечка. У дискусії висловлюють аргументовані припущення й уважно вислуховують думку співрозмовників.

5. Унесіть до тлумачного словника пояснення термінів «праобщина», «родова громада», «сусідська громада», «старійшини», «вождь».

6. Знайдіть у бібліотеці чи в інтернеті інформацію про одне з найдавніших міст світу Чатал-Гьоюк. Підготуйте розповідь про нього на наступний урок. За потреби зверніться по допомогу до рідних щодо виготовлення ілюстрацій (реконструкцій, фото місць розкопок тощо) до вашої розповіді. Презентуйте її в класі.

Поміркуйте та розкажіть

• Які поняття ви вивчали на уроці, що вони означають.

• Назвіть етапи формування первісного суспільства.