Історія України. Всесвітня історія. 6 клас. Могорита

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевіряємо свої досягнення. Стародавній Рим і його сусіди

1. Виконайте тестові завдання.

1. Римська держава виникла на півострові

 • А Балканському
 • Б Апеннінському
 • В Піренейському
 • Г Скандинавському

2. Правом вето щодо рішення сенату, якщо воно йшло всупереч із законними інтересами плебеїв, володіли

 • А консули
 • Б претори
 • В трибуни
 • Г цензори

3. Понад трьохсотрічне протистояння двох міст-держав, унаслідок якого Рим став фактичним володарем Середземного моря, отримало назву

 • А Пунічні війни
 • Б Парфянський похід
 • В Мітридатові війни
 • Г Понтійські війни

4. Перші писані закони в Римі, створені на вимогу плебеїв, — це

 • А Закони XІІ таблиць
 • Б Закони XІІ мідних таблиць
 • В Закони XІІ сувоїв
 • Г Закони для громадян

5. Одне з найбільших повстань рабів у Римській державі, яке розпочалося з бунту гладіаторів, очолив

 • А Спартак
 • Б Євн
 • В Гай Марій
 • Г Гней Помпей

6. До складу Першого тріумвірату НЕ входив

 • А Юлій Цезар
 • Б Гней Помпей
 • В Цицерон
 • Г Гліциній Красс

7. Юлій Цезар

 • А здійснив реформу календаря
 • Б здійснив судову реформу, переглянув списки суддів, унаслідок чого багато суддівських посад отримали вершники
 • В відбудував Коринф і Карфаген
 • Г усі варіанти правильні

8. До складу Другого тріумвірату НЕ входив

 • А Марк Антоній
 • Б Емілій Лепід
 • В Гней Помпей
 • Г Гай Октавіан

9. Імператор Риму, який увійшов в історію як імператор-філософ, — це

 • А Октавіан Август
 • Б Марк Аврелій
 • В Нерон
 • Г Траян

10. На ілюстрації зображено

 • А туніку
 • Б кандиду
 • В тогу
 • Г плащ

11. Технічний винахід, який НЕ належить римлянам, — це

 • А понтонний міст
 • Б водяне колесо
 • В підлога з підігрівом
 • Г арбалет

12. Техніка настінного живопису, якою виконано подане зображення з м. Помпеїв, — це

 • А фреска
 • Б мозаїка
 • В картина
 • Г портрет

13. Імператор, який дозволив християнам вільно здійснювати свої обряди, а згодом і сам став християнином, — це

 • А Діоклетіан
 • Б Нерон
 • В Траян
 • Г Костянтин

14. Велике переселення народів започаткували

 • А готи
 • Б слов’яни
 • В гуни
 • Г германці

15. Західна Римська імперія припинила своє існування в

 • А 395 р.
 • Б 435 р.
 • В 455 р.
 • Г 476 р.

16. Укріплене поселення в давніх слов’ян, центр родоплемінного об’єднання, — це

 • А городище
 • Б місто
 • В город
 • Г усі варіанти неправильні

2. Поясніть значення крилатих висловів «горе переможеним», «хліба й видовищ!», «Ганнібал біля воріт!», «дволикий Янус»,«сатурналії не вічні».

3. Кого з політичних діячів Стародавнього Риму зображено на ілюстраціях? У чому подібність і відмінність диктатури та принципату в Римській державі? Які заходи здійснив кожний із політиків, щоб зміцнити Римську державу?

4. Проаналізуйте норми римського права:

«Благо народу — це найвищий закон», «Кожна країна має свої закони», «Нікого не виправдовує незнання закону», «Новий цар — новий закон», «Ніхто не може бути покараний двічі за один і той самий злочин», «Ніхто не може бути суддею у власній справі», «Немає такого закону, який би подобався всім», «Договори потрібно виконувати», «Під час війни закони мовчать», «Один свідок — це не свідок», «Треба вислухати й протилежну сторону».

Які із цих норм римського права ви вважаєте справедливими, а які ні? Чому? Які з них не втратили актуальності донині?

5. Плутарх у своїй праці наводить уривок із промови одного з політиків Риму: «Навіть дикі звірі мають свої нори й лігвища, і тільки ті, хто гине за Італію, не мають притулку та змушені разом зі своїми дружинами й дітьми жити, як волоцюги. Воєначальники їх обманюють, коли говорять їм, що вони віддають своє життя за батьківщину. Вони воюють і гинуть заради розкошів і достатку інших. Їх називають “володарями всього світу”, а в них немає навіть клаптика власної землі».

З’ясуйте за допомогою інтернету, кому належить ця промова та якій проблемі суспільного життя вона присвячена. Чи вдалося її вирішити? Які це мало наслідки для держави?

6. Розгляньте ілюстрацію. Складіть за нею розповідь про життя в рабовласницькому маєтку.

7. Заповніть у зошиті таблицю.

Римська держава

Царський період

Республіка

Імперія

Хронологічні межі

Історичні діячі

Основні події

8. Розкажіть про духовний світ давніх слов’ян. Про яких богів давньослов’янського пантеону ви знаєте? Покровителями яких людських занять вони були?

9. Заповніть у зошиті таблицю.

Давні слов’яни

Історичні джерела, у яких є згадка

Під якими назвами згадуються

Господарство

Заняття

Ремесла

Життєвий уклад

Суспільне життя

Духовне життя