Історія України. Всесвітня історія. 6 клас. Могорита

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 46. Криза Римської республіки в II—I ст. до н. е.

Тільки в Римі були особливі раби — гладіатори, що означає «мечоносці». Вони добре володіли зброєю і розважали глядачів у цирку двобоями. Гладіатори були справжніми зірками. Портрети успішних гладіаторів прикрашали стіни громадських будівель. Бійці рекламували харчові продукти, як і кращі спортсмени в наші дні. Але, незважаючи на таку яскраву картинку, гладіаторські бої були вкрай жорстокою розвагою.

Бій гладіаторів. Давньоримська фреска

• Чи можна стверджувати, що суспільство, яке шаленіє від такої жорстокості, приречене на занепад?

1. Які причини суспільно-політичної боротьби в Римі?

Громадяни, які не володіли землею, не служили у війську. Землі скуповували багатії, а обробляли їх раби. У суспільстві назріла потреба реформ. На захист плебеїв стали брати Тиберій і Гай Гракхи. Старшого з братів — Тиберія, у 133 р. до н. е. обрали народним трибуном. Він провів земельну реформу.

Реформа Тиберія Гракха

• Родина могла мати до 300 га землі. Решту викупала держава.

• Отримані наділи перерозподіляли між громадянами, які не мали землі. На одну родину виділяли приблизно по 10 га.

• Земля мала перейти новим власникам безоплатно та навічно.

Виступаючи в сенаті, Тиберій Гракх звернувся до присутніх із промовою.

«Римляни завоювали велику територію і володіють нею; вони сподіваються підпорядкувати собі й решту земель. Постає питання: чи придбають вони решту землі завдяки збільшенню чисельності боєздатних людей або ж ворог відбере в них те, чим вони володіють, через їхню слабкість?».

Брати Гракхи. Художній портрет на основі давньоримського погруддя

Що мав на увазі Тиберій Гракх, коли говорив, що ворог може відібрати в римлян землю?

На наступних виборах противники Тиберія організували змову й убили його разом із 300 прибічниками. Реформи Тиберія спробував утілити в життя його брат, обраний трибуном через десять років. Він домігся зниження цін на хліб, аби працевлаштувати бідняків, розбудовував дороги по всій Італії. Через два роки він загинув під час заворушення. Необхідні земельні перетворення так і залишилися ідеями.

Плебеї хоча й втрачали свої землі, але залишалися громадянами. Римська знать залежала від настроїв плебсу, з огляду на вибори. Цілі ватаги бідноти вешталися містом, отримували пожертви від багатіїв, продавали свої голоси на виборах. Багатії не тільки задарма роздавали хліб, а й улаштовували видовища на кшталт гладіаторських боїв.

«Хліба й видовищ!» — це гасло римського плебсу, про яке згадує римський поет Ювенал у своїй сатирі. У сучасному значенні — це вимога юрби, що прагне задоволення своїх інстинктів.

Як ви вважаєте, чи можна було вирішити проблему зростання кількості бідняків серед громадян? Чи використовують це гасло в сучасному світі?

2. Чому влада в Римі опинилася в руках диктаторів?

На початку І ст. до н. е. в Римській республіці загострилася політична боротьба між прибічниками плебеїв (популярами) і захисниками інтересів аристократії (оптиматами), тобто в боротьбу вступили дві політичні групи.

Луцій Корнелій Сулла — представник оптиматів

Гай Марій — представник популярів

Боротьба між ними завершилася тим, що у 82 р. до н. е. Корнелій Сулла захопив владу і став диктатором Риму на необмежений термін. За його наказом було знищено тисячі людей і зруйновано міста. Майно його політичних супротивників конфіскували й роздали прихильникам. Жорстокість Сулли всіх лякала, тому після його смерті відновилася боротьба за відновлення республіканського устрою. Однак чимало було вже втрачено. Сенат отримав великі повноваження, і сенатори не поспішали ними поступатися.

Ще однією проблемою став заколот гладіаторів під керівництвом Спартака в 74 р. до н. е., який переріс у справжнє повстання. Раби обробляли землю, випасали худобу, не працювали в ремісничих майстернях, де виконували найтяжчу брудну роботу, будували дороги, а також розважали римлян гладіаторськими боями.

Повстанці подалися на гору Везувій. До них приєдналося 70 тис. рабів-утікачів. Спартак планував вивести втікачів з Італії, але його армія прагнула насамперед помсти. Проти повстанців виступили три римські армії. У вирішальній битві в 71 р. до н. е. Спартак загинув, як і більша частина його армії. Чимало повстанців потрапило в полон. Для залякування решти 6 тис. полонених розіп’яли вздовж дороги від Капуї до Рима.

Прочитайте уривок із праці грецького історика Плутарха про Спартака та дайте відповіді на запитання.

Д. Фуатьє. Спартак

«Спартак був фракійцем. Він не тільки відзначався великою відвагою та фізичною силою, а й перевершував інших розумом і людяністю...

Римський полководець Красс нав’язав Спартаку бій, найжорстокіший з усіх у цю війну. У ньому полягло понад 12 тис. ворогів. Серед убитих Красс знайшов тільки двох, поцілених у спину. Решта загинула, не залишаючи строю».

Що розповідає про Спартака Плутарх? Кому він симпатизує більше — Спартаку чи Крассу? Що спричинило таке масштабне повстання рабів?

3. Чим відзначилося правління першого тріумвірату?

Двох полководців, які брали участь у придушенні повстання Спартака, було обрано консулами — Ліцинія Kpacca та Гнея Помпея. Реформи Гая Марія зробили полководців впливовою силою в політиці, тому сенат мусив відновити владу трибунів, скасовану Суллою. Також було посилено роль народних зборів і переглянуто склад сенату. Поки Помпей воював із Понтійським царством, активізувалися противники нововведень, серед яких був знаменитий оратор Цицерон. Водночас на політичному обрії з’явився Юлій Цезар, який користувався великою популярністю в народі.

Щоб зламати запеклий опір сенату, Помпей, Красс і Цезар домовилися діяти спільно. Цей союз дістав назву Перший тріумвірат, що означає «союз трьох мужів». Насамперед вони домоглися роздати землю ветеранам. Згодом Цезар став намісником у Галлії. За 10 років він завоював значні території.

Перший тріумвірат: Красс, Помпей і Цезар

Поки Цезар воював у Галлії, тріумвірат розпався. Красс загинув у боротьбі з парфянами, а Помпей став диктатором Риму та супротивником Цезаря. Між двома полководцями зростала ворожнеча, яка могла перейти у відкриту громадянську війну.

Запитання та завдання

1. Виконайте тестові завдання.

1. Згідно з реформою Тиберія Гракха, громадянам передавали землю

 • А тільки в оренду
 • Б безоплатно й навічно
 • В за викуп
 • Г залежно від майнового стану громадянина

2. Розширені повноваження за роки диктатури Сулли отримали

 • А сенат
 • Б консули
 • В претори
 • Г народні збори

3. До складу Першого тріумвірату НЕ входив

 • А Ліциній Красс
 • Б Гней Помпей
 • В Юлій Цезар
 • Г Гай Марій

2. Перегляньте матеріал одного з пунктів параграфа. Складіть на його основі хронологічну задачу. Обміняйтеся задачами із сусідом/сусідкою по парті. Розв’яжіть задачу.

3. Цицерон увійшов в історію як один із найвидатніших ораторів. Його промови визнали досконалими ще в епоху античності. Вони справили величезний вплив на становлення і розвиток дипломатії, багато фраз стали крилатими. Проаналізуйте деякі з них.

Марк Туллій Цицерон

«Жити — означає мислити.

Ми приходимо до істини через сумніви.

Дім, у якому немає книжок, подібний до тіла без душі».

4. Чому Перший тріумвірат став можливим тільки в I ст. до н. е.?

5. Складіть 3-4 запитання до тексту параграфа, які починалися б зі слів що стало причиною... .

6. Унесіть до тлумачного словника пояснення термінів «оптимати», «популяри», «тріумвірат».

7. Складіть головоломку, використовуючи терміни, які вивчали на уроці. Презентуйте її в класі.

Поміркуйте та розкажіть

• Як розгорталися події суспільного життя в Римі.

• Яким було становище плебеїв і рабів у цей період.