Історія України. Всесвітня історія. 6 клас. Могорита

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 40. Елліністичні держави

Колос Родоський — величезна статуя грецького бога Сонця Геліоса заввишки понад 30 м. Це була найвища статуя в античному світі, яка символізувала свободу й незалежність для жителів Родосу.

Землетрус зруйнував статую: її коліна зламалися і вона впала на землю. Скульптори прорахувалися, адже залізний каркас, обшитий бронзовими пластинами, був заповнений глиною. Уламки Колоса лежали на землі майже тисячу років.

Колос Родоський. Реконструкція

Чому статуя Колоса на о. Родос належить до семи чудес світу? Чи є підстави вважати, що Колос став прототипом Статуї Свободи в Нью-Йорку? З’ясуйте за допомогою інтернету, чи пов’язаний зі статуєю вислів «Колос на глиняних ногах».

1. Що таке еллінізм?

Після смерті Александра Македонського його держава розпалася на кілька царств, які постійно воювали між собою. Насамкінець залишилися Македонське царство, яке включало також Грецію; Пергамське і Греко-Бактрійське царства; держава Селевкідів та Єгипет. Їхніми правителями стали колишні соратники та полководці Александара, діадохи, як їх називали в ті часи. Усі вони були еллінами за походженням. Ставши правителями східних держав, усіляко намагалися зберегти зв’язок із культурою батьківщини. Вони радо приймали поетів, філософів, скульпторів із Греції. Ремісникам з Еллади також були раді в нових державах, хоча процес переселення греків на підкорені території започаткував ще Александр Македонський.

Так розпочався процес взаємопроникнення античної та східної культур, унаслідок якого утворилася нова культура, що ввібрала найкращі здобутки еллінів і східних народів. Таке перетворення було надзвичайно важливе для подальшого розвитку людства. Цей період отримав назву еллінізм, а нову культуру було названо елліністичною.

Початком еллінізму вважають рік смерті Александра Македонського — 323 р. до н. е. Нова епоха завершилася в 30 р. до н. е., коли остання елліністична держава впала під натиском Риму.

2. Що відомо про елліністичні держави?

Найбільшою за територією новою державою було царство Селевкідів, у якому проживало багато народів і племен. Саме його територією проходила славнозвісна «царська дорога» (про неї йшлося в § 21).

Пригадайте ім’я царя, за якого була облаштована «царська дорога».

Розвиткові цієї держави сприяла міжнародна торгівля, зокрема численні караванні шляхи та порти Сирії.

На узбережжі Малої Азії виникло Пергамське царство, у якому правителями були Атталіди. Воно мало сильну армію та прекрасну столицю — м. Пергам. Сучасники свідчили, що місто поступалося красою тільки Александрії Єгипетській. Держава проіснувала лише два століття і вже в II ст. до н. е. її підкорили римляни.

Наймогутнішою з елліністичних держав був Єгипет зі столицею в м. Александрії. Саме тут поховали Александра Македонського. У державі правила династія Птолемеїв. Александрія доволі швидко стала найбільшим культурним центром і портом Середземномор’я.

Стародавня Александрія. Реконструкція

Александрійський маяк. Комп'ютерна реконструкція

• Уважно розгляньте ілюстрації. Чи підтверджують вони тезу, що Александрія була найкрасивішим містом тогочасного світу?

У місті було засновано науково-культурну установу Мусейон, тобто храм, присвячений музам. Тут можна було не тільки поспілкуватися з мудрецями, а й здобути ґрунтовні знання. Славилося місто і своєю бібліотекою, у якій зберігалося майже 700 тис. книг і сувоїв. Бібліотека мала каталоги з коментарями, у яких зазначалося, хто й коли отримував книгу. За подібним принципом бібліотеки працюють донині.

3. У чому особливості елліністичної культури?

Елліністична культура стрімко розвивалася. Найбільші наукові досягнення пов’язані з Мусейоном в Александры. Серед найславетніших учених, які там працювали, були Архімед, Евклід та ін. Зокрема, Архімед уславився багатьма технічними винаходами, Евклід написав перші теоретичні праці з математики, астроном Ератосфен доволі точно обчислив довжину окружності земної кори, допустивши похибку в 50 км. З Мусейоном пов’язана також діяльність Гіпатії, яка відзначилася дослідженнями в галузі астрономії, математики та філософії. Гіпатія також брала активну участь у громадських справах міста.

Рафаєль. Гіпатія

Здобутки в медицині пов’язані з діяльністю Герофіла, який досліджував внутрішні органи людини, а лікар Ерасистарт наблизився впритул до відкриття кровообігу.

Високого розвитку набула філософія. Найславетнішими філософами були Епікур і Зенон.

Античні митці виявляли інтерес до внутрішнього світу людини. Найвидатнішими скульпторами епохи стали Праксітель, Скопас, Лісіпп. Скульптор Харес створив велетенську статую Колоса Родоського.

Праксітель. Гермес із малюком Діонісом

Скопас. Молодий Геракл

Лісіпп. Гермес, що відпочиває

Однією з визначних архітектурних споруд був Александрійський маяк заввишки майже 150 м, споруджений архітектором Состратом на о. Фарос біля входу в Александрійський порт. Маяк мав систему дзеркал, які відбивали світло на велику відстань, і подавав звукові сигнали за туманної погоди. Його вважають одним із семи чудес світу.

Запитання та завдання

1. Виконайте тестові завдання.

1. Елліністичне царство, яке включало також землі Еллади, — це

 • А Македонське царство
 • Б Пергамське царство
 • В царство Селевкідів
 • Г Єгипет

2. Розвиткові царства Селевкідів найбільше сприяло

 • А скотарство й рільництво
 • Б виготовлення матеріалів для письма
 • В виготовлення обладунків
 • Г торгівля

3. Місто, де було споруджено найбільший маяк античності, — це

 • А Персеполь
 • Б Александрія
 • В Вавилон
 • Г Самарканд

2. Назвіть хронологічні межі еллінізму. Яка подія символізувала початок епохи, а яку ми вважаємо її завершенням? Обчисліть, скільки років тривала епоха еллінізму.

3. Поясніть, як ви розумієте висловлення Епікура: «Не можна жити солодко, не живучи розумно, добре і праведно».

4. Заповніть у зошиті таблицю. Зазначте галузь науки чи культури, ім’я вченого чи митця та їхні здобутки.

Галузь

Ім’я

Досягнення

5. Позначте на контурній карті елліністичні держави. Заштрихуйте державу, у якій була прокладена «царська дорога».

6. Унесіть до тлумачного словника пояснення терміна «еллінізм».

7. Складіть запитання для вікторини за темою «Доба еллінізму». Презентуйте їх у класі.

Поміркуйте та розкажіть

• Досягнення елліністичного світу, науки й культури.

• Як утворилися елліністичні держави.