Історія України у визначеннях, таблицях і схемах 7-9 клас

7 клас

Тема 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема 2. КИЇВСЬКА РУСЬ

Тема 3. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА

Тема 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (друга половина XIV - перша половина XVI ст.)

8 клас

Тема 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в ХVІ — першій половині ХVІІ ст.

Тема 2. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПРОТИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ в середині XVII ст. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Тема 3. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в 60-80-ті роки XVII ст.

Тема 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Тема 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в другій половині XVIII ст.

9 клас

Тема 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Тема 2. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.

Тема 3. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ кінця XVIII - першої половини XIX ст.

Тема 4. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА в другій половині XIX ст.

Тема 5. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ в другій половині XIX ст.

Тема 6. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ у другій половині XIX ст.

Тема 7. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ другої половини XIX ст.

Теми 8. УКРАЇНА на початку XX ст.