Підручник з Технології. 10 клас. Туташинський - Нова програма

ДОДАТКИ

ПРОФЕСІОГРАМА ДИЗАЙНЕРА

І. Соціально — економічна характеристика професії.

1. Потреба в кадрах — постійна.

2. Географія професії — поширена повсюдно.

3. Тип підприємства або організації — організації і підприємства всіх типів і усіх форм власності.

II. Виробнича характеристика професії

Діяльність дизайнера спрямована на формування й упорядкування предметно-просторового середовища, у процесі якого досягається єдність його функціональних та естетичних аспектів. Об’єктом діяльності дизайнера може бути не лише будь — який елемент предметного середовища, а й ціла система елементів середовища. Тому в цій професії поєднуються функції художника, інженера, психофізіолога, маркетолога. А головним завданням дизайнера є гармонійне поєднання корисності, зручності та краси в промислових виробах, меблях, інтер’єрах квартир, офісів та інших об’єктів.

Дизайнер бере участь у проектуванні різних технічних виробів — від споживчих виробів до складних систем. Предмет праці дизайнера визначає специфіка його діяльності: промисловий дизайн, графічний і проектування предметного середовища. Завдання промислового дизайну враховуючи певне виробництво й можливості технології, зробити максимально зручну і красиву річ. Крім того, дизайнер повинен побачити недоліки, упущення вже існуючих виробів із точки зору створення їх для людини, задоволення її різноманітних, зокрема естетичних, запитів і потреб. Свій творчий процес дизайнер розпочинає з обміркування можливих варіантів майбутнього виробу, збору, необхідної інформації критичного аналізу існуючих зразків і знаходження оптимального рішення. Потім виробляє ескіз, моделює зразок, готує його до випробування й випуску. Професійна діяльність сучасного дизайнера досить різноманітна: дизайнер-пректувальник, дизайнер-експерт, дизайнер-конструктор.

Близьким до професії дизайнера є професії художник, художник-конструктор.

Домінуюча професійна спрямованість: людина — людина. Домінуючи інтереси: конструювання, графіка, виготовлення макетів; супутні — креслення, естетичне оформлення.

Дизайнери потрібні на підприємствах з виробництва одягу, меблів, сувенірів; затребувані при реконструкції будинків, ремонті квартир, офісів, оздобленні приміщень, проектуванні парків та ін.

III. Професійне навчання. У вищих навчальних закладах художнього профілю організовано факультети, відділення дизайну.

Щоб освоїти професію, необхідно знати основи математики, фізики, хімії, електроніки, біоніки, новітні напрями технології конструювання, властивості металів і пластмас. Дизайнери вивчають історію мистецтва, історію композиції, психологію, спеціальні дисципліни. Санітарно-гігієнічні умови. Професійна діяльність дизайнера належить до розумової праці. Він працює індивідуально або у складі групи.

Вимоги професії до працівника. Дизайнер повинен володіти широким світоглядом, спостережливістю, креативністю, ставитися до світу речей як перетворювач, володіти талантом візуальної поетики, яка передбачає засвоєння сучасних проблем композиції та оволодінням насамперед багатством візуальної культури, відчувати пропорційність і ритм, масштаб, колір і кольоросполучення.

Другою, але не менш важливою вимогою, яка висувається професією дизайнера до працівника, є необхідність знати точні науки, добре креслити, уміти майструвати, мати добре і розвинене просторово-образне мислення і просторове уявлення. Дизайнер працює в тісному контакті зі своїми колегами та іншими фахівцями, тому для нього важливі комунікативність, уміння працювати в колективі. Це люди — творчі, терплячі, акуратні, спостережливі.

Перспектива зайнятості. Дизайнери потрібні як у державних та і у приватних підприємствах. Без них сьогодні не можна працювати якісно, не можна вийти на передові рубежі науково-технічного процесу.

ПРОФЕСЮГРАМА ПРОГРАМІСТА

І. Соціально — економічна характеристика професії.

1. Потреба в кадрах — постійна.

2. Географія професії — поширена повсюдно.

3. Тип підприємства або організації — організації і підприємства всіх типів і усіх форм власності.

Домінуючі види діяльності:

• розробка на основі аналізу математичних алгоритмів програм (повний і точний опис процесу обробки інформації на спеціально придуманій формальній мові), що реалізують рішення різних задач:

• вибір методу чисельного рішення для данної задачі, тобто зведення складних математичних формул до елементарних арифметичних дій;

• складання алгоритму — детального плану рішення задачі — чи вибір оптимального для рішення даної задачі алгоритму;

• визначення інформації, що підлягає обробці на комп’ютері, її обсягів, структури, макетів і схем введення, обробка, збереження і видача інформації, методів її контролю;

• визначення можливості використання готових програм;

• вибір мови програмування і переклад на неї використовуваних моделей і алгоритмів;

• підготовка програми до налагодження і проведення налагодження і коректування (попередження й усунення різних помилок, що, можливо, містяться в програмі);

• розробка інструкції до роботи з програмами;

• участь у створенні технічної документації;

• супровід упроваджених програм і програмних засобів (засобів, що забезпечують нормальну роботу програми);

• розробка і впровадження методів автоматизації програмування (використання простих програм для створення програм більш високого рівня);

• участь у створенні каталогів і картотек стандартних програм.

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності: Здібності:

• логічне мислення;

• гнучкість і динамічність мислення;

• здатність аналізувати ситуацію (аналітичні здібності);

• гарний рівень розвитку пам’яті (особливо словесно-логічної);

• високий рівень розвитку концентрації, обсягу, розподілу і переключення уваги;

• здатність грамотно виражати свої думки;

• високий рівень розвитку технічних здібностей;

• математичні здібності;

• розвита уява.

Особисті якості, інтереси і схильності:

• уважність;

• акуратність;

• терплячість;

• наполегливість;

• цілеспрямованість;

• відповідальність;

• схильність до інтелектуальних видів діяльності;

• уміння самостійно приймати рішення;

• незалежність (наявність власної думки).

Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:

• неуважність;

• нетерплячість;

• відсутність логічного мислення;

• ригідність розумових процесів;

• сильно розвита короткозорість.

Області застосування професійних знань:

• обчислювальні центри;

• підприємства й організації різного профілю;

• система банків;

• науково-дослідні інститути;

• освітні установи (школи, технікуми, коледжі).

Навчальні заклади, що навчають даної професії. Професію програміста можна одержати у вищих навчальних закладах.

ІНЖЕНЕР МЕХАТРОНІК ТА РОБОТОТЕХНІК

І. Соціально — економічна характеристика професії.

1. Потреба в кадрах — постійно зростає.

2. Географія професії — поширена у високорозвинених країнах.

3. Тип підприємства або організації — організації і підприємства всіх типів і усіх форм власності.

Професія охоплює широкий спектр професійних можливостей та інтересів.

Мехатроніка грунтується на синергетичному об’єднанні вузлів точної механіки з електронними, електротехнічними та комп’ютерними компонентами, що забезпечують проектування та виробництво якісних нових модулів, систем, машин і систем з інтелектуальним управлінням їх функціональними рухами.

Механічні модулі та системи знаходять широке застосування авіаційній, космічній і військовій техніці (мехатронні системи розкриття антен та панелей сонячних батарей); верстатобудуванні, виробництві обладнання для автоматизації технологічних процесів (мехатронна система типу «мотор-шпиндель»); автомобілебудуванні (антиблокувальні системи гальм, системи стабілізації руху автомобіля); елементи обчислювальної техніки (принтери, плоттери, CD та DVD приводи); медичне обладнання (реабілітаційне, клінічне, сервісне); фото- та відеотехніка та ін.

Тип і клас професії. Робота відноситься до дослідницького типу «Людина-техніка» і «Людина-знак».

Предмет праці — мехатронні об’єкти (модулі, вузли, системи) і мехатронні технології (інформаційні технології управління рухом).

Професія відноситься до класу «евристичних», вона пов’язана з аналізом, контролем і плануванням. Ця професія вимагає високої ерудиції, оригінальності мислення, прагнення до розвитку.

Об’єктами професійної діяльності є:

• автоматичні і автоматизовані системи; засоби управління і контролю;

• математичне, алгоритмічне, програмне та інформаційне забезпечення; способи і методи проектування, виробництва, налагодження та експлуатації; наукові дослідження

• виробничі випробування в промисловості (в т.ч. і оборонної), енергетиці, транспорті та медицині.

Основними видами професійної діяльності є науково-дослідницька і проектно-конструкторська.

Професійно важливі якості: вміння працювати в команді; висока концентрація і стійкість уваги; аналітичне мислення; висока переключення уваги; схильність до роботи з інформацією; розвинені логічні і технічні можливості; технічний склад розуму.

Умови праці: конструювання і розробка нових систем; апробування нових мехатронних систем; контроль процесу випробувань.

Медичні протипоказання: порушення опорно-рухового апарату; захворювання нервової системи; психічні розлади.

Базова освіта: вимагає вищої освіти

ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ

Зміст праці:

• організація підприємств малого, середнього і великого бізнесу;

• планування роботи підприємства, організації;

• організація комерційної діяльності (виробництво, продаж, покупка);

• проведення переговорів і участь у них;

• складання угод, договорів;

• контроль за виконанням поставлених перед організацією цілей і задач;

• керівництво компаніями, організаціями, керування людьми і проектами;

• робота з іншими людьми в організаціях для досягнення організаційних цілей і економічного успіху;

• вивчення й облік діяльності конкуруючих фірм;

• проведення зборів груп;

• проведення презентацій.

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:

Здібності:

• організаторські здібності; керівні і лідерські здібності; високий рівень понятійного мислення; гарні аналітичні здібності; вербальні, ораторські здібності (уміння ясно і чітко виражати свої думки); комунікативність (уміння налагоджувати стосунки з людьми, входити в контакт); навички міжособистісної взаємодії (уміння працювати в групі, здатність виконувати діяльність у колективі); здатність приймати рішення в умовах дефіциту часу й інформації; здатність до саморегуляції почуттів.

Особистісні якості, інтереси і схильності:

• прагнення до незалежності, свободи дій; прагнення творчо працювати, створювати капітал; прагнення переборювати і виправляти помилки, не боятися невдач; потреба реалізувати свій особистісний потенціал;

• готовність до автономної діяльності (уміння покладатися на себе і власні можливості); ініціативність;

• цілеспрямованість, амбіціозність; надійність, обов’язковість; уміння прогнозувати, передбачати ситуацію;

• впевненість у собі, у прийнятих рішеннях; ерудованість; уміння пристосовуватися до умов навколишнього середовища, що змінюються (реагувати на зміни в навколишньому світі); ділова хватка.

Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:

• низька самооцінка;

• острах невдачі, непевність у собі;

• конформістське поводження (залежність від чужої точки зору, схильність впливу ззовні);

• безініціативність;

• нездатність приймати рішення;

• відсталість (невміння, небажання змінюватися, змінювати поводження під впливом навколишнього середовища);

• схильність перекладати відповідальність на інших.

Області застосування професійних знань:

• промислові фірми;

• сфера торгівлі (компанії по оптовому і роздрібному продажу);

• сфера будівництва і видобувної промисловості (агентства з продажу будинків, земельних ділянок, нерухомості, нафтовидобувні і нафтопереробні компанії);

• транспортна сфера (компанії по автодоставках і автоперевезеннях);

• сфера медицини й охорони здоров’я (фармакологічні і фармацевтичні компанії);

• готельний і ресторанний бізнес;

• брокерські фірми.

Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (підприємницький і соціальний):

• економіст;

• продавець;

• інженер;

• страховий агент;

• торговий агент;

• касир;

• менеджер; диспетчер.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст