Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 10 клас. Царик

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 10 клас. Царик

Пропонований підручник з екології — це перший вітчизняний підручник, адресований учням профільних класів. На сторінках цієї навчальної книжки ви знайдете продумані, аргументовані і виважені відповіді на життєво важливі запитання. Набуті екологічні знання, уміння і навички будуть вам дороговказом на шляху до безпечних і гармонійних відносин із природою.

Вступ

§ 1. Екологія як наука про довкілля

§ 2. Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля

§ 3. Структура сучасної екології та її місце в системі наук

Система «природа – населення – господарство»

Тема I. Природа і людина: системний підхід

§ 4. Властивості складних систем. Хронологія розвитку геосфери

§ 5. Біосфера, основні положення вчення В.І. Вернадського про біосферу

§ 6. Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства

§ 7. Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини в природі

§ 8. Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості

Тема II. Світовий розвиток і екологія

§ 9. Основні етапи розвитку світового господарства

§ 10. Екологічна криза: причини і наслідки

§ 11. Техногенні катастрофи та надзвичайні ситуації. Стихійні лиха

§ 12. Глобальні моделі і сценарії майбутнього

Тема III. Техногенез і економіка

§ 13. Техногенез, етапи розвитку техногенезу

§ 14. Техногенез — технічний прогрес, економічне зростання

§ 15. Техносфера, її склад. Роль техносфери на сучасному етапі розвитку суспільства і природи

§ 16. Ресурси техносфери — масштаби і межі споживання

Тема IV. Природокористування як наука про ставлення людини до природних компонентів

§ 17. Природокористування: об'єкт, предмет, завдання

§ 18. Загальні принципи використання і відновлення природних ресурсів, природних умов середовища життєдіяльності

§ 19. Підтримання і відтворення, раціональні зміни екологічної рівноваги природних систем

§ 20. Економіка природокористування як одна із складових частин екології

Тема V. Промислове природокористування

§ 21. Ресурси промислового виробництва й особливості їх використання

§ 22. Зміни структури промислового виробництва України та їх прояв на стані довкілля

§ 23. Видобувна і обробна промисловість: вплив на довкілля. Підприємства, що найбільше забруднюють довкілля

§ 24. Відходи промислового виробництва та проблема їх утилізації. Міжнародна торгівля відходами

Тема VI. Сільськогосподарське природокористування

§ 25. Ресурси сільськогосподарського виробництва й особливості їх використання

§ 26. Причини і наслідки виснаження та деградації ґрунтового покриву

§ 27. Рослинництво, тваринництво та їх негативний вплив на довкілля

§ 28. Відходи сільськогосподарського виробництва, проблеми їх утилізації і переробки

§ 29. Альтернативне сільське господарство та його види

Тема VII. Рекреаційне природокористування

§ 30. Рекреація і туризм. Ресурси рекреації і туризму

§ 31. Особливості впливу рекреаційної діяльності на довкілля

§ 32. Нормування антропогенних навантажень, пов’язаних з рекреаційною діяльністю

§ 33. Гірські та приморські території України як основні регіони розвитку рекреації і туризму

§ 34. Біосферні заповідники, природні національні та регіональні ландшафтні парки як об’єктирегульованої рекреації і туризму

Тема VIII. Транспорт і природокористування

§ 35. Види транспорту та його вплив на навколишнє середовище

§ 36. Транспорт — джерело забруднення навколишнього середовища

§ 37. Структура транспортних забруднень. Найнебезпечніш і забруднювачі навколишнього середовища

§ 38. Проблема концентрації транспортних засобів на урбанізованих територіях

§ 39. Автотранспорт і проблема загибелі тварин. Проблема електромагнітного забруднення вздовж ліній електропередач

Тема IX. Військова справа і природокористування

§ 40. Військові дії — криза для довкілля. Мілітаризація і ресурси

§ 41. Військові бази як джерело небезпеки для довкілля. Конверсія військово-промислового комплексу

§ 42. Полігони для військових навчань і випробувань різних видів озброєнь

Тема X. Наука і природокористування

§ 43. Наукова діяльність як чинник впливу на навколишнє середовище

§ 44. Науково-дослідні лабораторії і центри як об’єкти підвищеної небезпеки для довкілля

§ 45. Вплив досліджень і використання космосу і Світового океану, комп'ютерних технологій і стільникового зв’язку на біосферу

Тема XI. Заповідна справа і природокористування

§ 46. Природозаповідання як одна з найефективніших форм природокористування

§ 47. Категорії природозаповідання і режими охорони заповідних територій

§ 48. Екомережі як новітній напрямок ефективного природокористування

Додатки

Короткий термінологічний словникПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.