Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 7. Плани міст, схеми руху транспорту

 • Пригадайте, що таке план. У яких сферах діяльності його використовують?
 • Які є способи складання плану?

ПЛАНИ МІСТ І ЇХ ОСОБЛИВОСТІ В РІЗНІ ЧАСИ. Перші плани міст у Європі креслили в окомірний спосіб. Проте інтереси військової справи, урізноманітнення видів господарської діяльності визначили потребу в більш точному зображені географічних об’єктів населених пунктів. Прикладом таких зображень в Україні є план м. Чигирина, укладений полковником Патриком Гордоном у 1678 р. (мал. 27).

Мал. 27. План Чигирина, 1678 р.

Розгляньте план міста (мал. 27) й укажіть, як на ньому відображено особливості розбудови цього населеного пункту, стан його укріплень, будівель і споруд.

Протягом XVII — ХІХ ст. змінилося основне призначення планів міст: від оборонного (фортифікаційного) до містопланувального, яке визначало перспективи забудови й розвитку населеного пункту. Сьогодні створення таких планів є окремим напрямом картографування. Вони належать до топографічних планів — зображення на площині проекції зазвичай у великому масштабі обмеженої ділянки місцевості.

Плани місцевості використовують в усіх сучасних сферах людської діяльності. Вони відіграють першорядну роль в оцінюванні природних умов і проведенні геологічних розвідок для проектування населених пунктів, розробленні маршрутів руху транспорту, у військовій діяльності тощо. На топографічних планах указують назви населених пунктів, вулиць, залізничних станцій, річок, вершин, перевалів, долин, боліт, лісів, степів, солончаків та інших географічних об’єктів (мал. 28).

Мал. 28. Топографічні плани різних за площею населених пунктів

Генеральні плани великих і середніх міст складають масштабом 1 : 5000. Такий самий масштаб обирають і для топографічних планів, за допомогою яких проектують зрошування й осушення земель та природоохоронні заходи. На їх основі створюють топографічні й спеціалізовані плани та карти дрібнішого масштабу.

Масштабом 1 : 2000 створюють генеральні плани малих міст, селищ міського типу й сільських населених пунктів. Ці плани є також важливими для ведення лісового господарства, проектування автошляхів, залізниць, трубопроводів. Топографічні плани масштабом 1: 1000 призначені для проектування одноповерхової забудови й озеленення територій.

ВИДИ ТОПОГРАФІЧНИХ ПЛАНІВ ЗА МАСШТАБОМ. Топографічні плани складають масштабом 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 і 1 : 500 залежно від того, для вирішення яких питань вони призначені. Зокрема, для проектування міської забудови потрібно чітко уявляти, де розташувати підприємства (промислові зони), житлові масиви, зони відпочинку, де прокласти маршрути руху громадського транспорту, визначити особливості території приміської (санітарної) зони тощо.

СХЕМИ РУХУ ТРАНСПОРТУ. Сучасний світ дуже мобільний. Уже нікого не здивуєш різноманітністю засобів спілкування, що можливе між людьми в найвіддаленіших куточках планети. Головне при цьому — використовувати хоча б одну зрозумілу для всіх мову й технологію. Схожий підхід ми використовуємо для «читання» різноманітних схем руху транспорту, створених на основі планів. Як і будь-який картографічний твір, вони містять легенду й мають свій масштаб.

Географія на щодень

Топографічні плани містять відомості про об’‎єкти й контури місцевості, її рельєф. На них залежно від масштабу умовними знаками достовірно та з необхідною мірою точності зображають:

 • населені пункти, розміщені на території України;
 • будівлі, житлові й нежитлові приміщення;
 • промислові об’‎єкти;
 • транспортні комунікації (залізниці, шосейні та ґрунтові дороги всіх видів і споруди на них: мости, тунелі тощо);
 • річки, озера, водосховища та інші гідрографічні об’‎єкти;
 • рельєф місцевості з використанням горизонталей, позначок висот, бергштрихів та умовних знаків ярів, скель, осипів, балок тощо;
 • рослинність із зазначенням домінуючих видів;
 • ґрунти та мікроформи земної поверхні;
 • межі політико-адміністративні та землекористувачів.

• Яку корисну інформацію можна дізнатися з представленої схеми руху транспорту (мал. 29)?

Мал. 29. Схема руху транспорту

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Топографічний план — це зображення на площині проекції обмеженої ділянки місцевості.

2. Топографічні плани міст створюють масштабом: 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 та 1 : 500.

3. Схема руху транспорту — це картографічний продукт, створений на основі планів, який містить відомості про мережу транспортних засобів або напрямки руху одного з них.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Як змінювалося призначення планів міст у різні історичні періоди?

2. Яку інформацію можна дізнатися з топографічних планів?

3. Для чого використовуються схеми руху транспорту та які їхні основні особливості?

Проведіть ДОСЛІДЖЕННЯ

Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування

1. За топографічною картою (див. мал. 23 на с. 27) спроектуйте маршрути:

варіант І — від мосту через річку Укша до гори Вовчої;

варіант ІІ — від джерела Голубого до Бабиної Гори.

2. Накресліть у зошиті прокладений маршрут у масштабі 1 : 10 000 з використанням топографічних знаків.

3. Напишіть висновки-обґрунтування маршруту.

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень

1. Визначте, якою буде відстань на місцевості, якщо відстань на карті між пунктами — 4 см і відомо, що її числовий масштаб становить 1 : 100 000.

 • А 4 км
 • Б 400 м
 • В 400 км
 • Г 40 км

2. Зазначте масштаб карти, якщо відомо, що 1500 км на місцевості відповідають 15 см на карті.

 • А 1 : 10 000
 • Б 1 : 10 000 000
 • В 1 : 100
 • Г 1 : 1 000 000

3. Визначте числовий масштаб карти, якщо відстані на місцевості 6 км відповідає 2 см на карті.

 • А 1 : 300 000
 • Б 1 : 2 000 000
 • В 1 : 6000
 • Г 1 : 600 000

4. Назвіть лінії на топографічній карті, що з’єднують точки з однаковою абсолютною висотою над рівнем моря.

 • А паралелі
 • Б меридіани
 • В бергштрихи
 • Г горизонталі

5. Укажіть географічний об’єкт, якому відповідає таке умовне позначення:

 • А вирубаний ліс
 • Б фруктовий сад
 • В чагарники
 • Г рідколісся

6. Визначте, якому напрямку обрію відповідатиме азимут 2250.

 • А південно-західному
 • Б південно-східному
 • В північно-східному
 • Г північно-західному

7. Установіть, яка із проекцій зображена на малюнку.

 • А азимутальна
 • Б циліндрична
 • В конічна
 • Г поліконічна

8. Визначте різницю географічних широт міст, розташованих на одному меридіані, якщо відстань між містами на карті масштабом 1 : 5 000 000 становить 5,56 см.

9. Назвіть три різновиди ізоліній.

10. Які найдавніші зображення України в картографічних творах вам відомі?

11. Розкажіть про основні особливості Національного атласу України.