Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Маршрут 3. Населення регіону. Кількість та структура населення. Етнічний склад. Особливості зайнятості населення

§ 58. Краєзнавчі дослідження населення

  • Яка інформація про населення України і світу вас найбільш зацікавила під час вивчення відповідного розділу?
  • Що ви вже дізналися про населення вашого краю, а що хотіли б проаналізувати глибше?

ЯК ДОСЛІДЖУВАТИ НАСЕЛЕННЯ. Для вивчення населення свого краю здійсніть дослідницький проект — «Мій населений пункт. Населення та його звичаї». Для цього використайте матеріали краєзнавчого та шкільного музеїв, опрацюйте додаткові джерела географічної інформації.

Ліпше працювати у групах і збирати інформацію по пунктах:

1. Чисельність населення та його природний рух.

2. Густота населення.

3. Національний та релігійний склад (мал. 195).

Мал. 195. Гуцули Закарпаття

4. Трудові ресурси та зайнятість населення.

5. Народні звичаї, обряди та культура (мал. 196).

Мал. 196. Відзначення свята Покрови на острові Хортиця в Запорізькій області

Виконання пунктів 1-4 потребує використання здобутих на уроках географії у 8 класі знань і вмінь. Пункт 5 виконується методом збору інформації: записування з розповідей старожилів або членів сім'ї народних пісень, казок, легенд, звичаїв. Зібрані матеріали можна використовувати для шкільного музею або під час написання робіт МАН.

ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ РІДНОГО КРАЮ. Краєзнавче дослідження населення доцільно проводити в такій послідовності:

1. Для накопичення географічної інформації створіть картку населеного пункту.

Картка населеного пункту ...

Назва

Походження назви

Рік заснування

Площа

Кількість мешканців

Опис населеного пункту*

* В описі населеного пункту треба вказати його тип (село/селище; смт; місто). Коротко описати географічне положення та природні особливості. Указати види господарської діяльності та найбільші підприємства.

2. Скориставшись місцевими джерелами географічної інформації, встановіть реальну кількість жителів свого населеного пункту.

3. За допомогою географічної енциклопедії, Інтернету, інформації місцевих газет і журналів зберіть дані про культуру та побут населення рідного краю.

4. Вивчіть інформацію про національні меншини свого населеного пункту, опишіть їхні культурні традиції.

5. Установіть зв'язок місцевого населення з українською діаспорою за кордоном.

6. Укладіть перелік об’єктів культурної спадщини рідного краю та опишіть їх.

7. Відвідайте краєзнавчий музей (мал. 197, а, б) і дізнайтеся, яка інформація про ваш населений пункт у ньому представлена.

8. Зробіть висновки.

Мал. 197. Експозиції Бердянського (а) та Уманського (б) краєзнавчих музеїв

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕДИЦІЙ

Шановні восьмикласники! Зовсім недавно ви повернулися з останньої мандрівки. Під час експедицій ви мали змогу дізнатися чимало нового, закріпити свої знання на практиці, провести власні дослідження. Настав час підбити фінальні підсумки. Вони такі:

• Сучасний глобалізований світ насичений великою кількістю інформації географічного характеру, і для того, щоб іти в ногу з часом, необхідно вміло користуватися нею.

• Основним об’єктом дослідження фізичної географії є географічна оболонка.

• Суспільна географія — це наука, яка дозволяє оперувати географічною інформацією через вивчення особливостей населення, господарства та соціальної сфери.

• Серед українських учених-географів значний внесок у вивчення території України зробили П. Чубинський, В. Вернадський, С. Рудницький, Г. Висоцький, К. Воблий, П. Тутковський та ін.

• Україна займає в цілому сприятливе фізико-географічне та економіко-географічне положення. Особливо відзначається її сприятливе транспортне положення.

• Геополітичне положення України ускладнене сусідством з Росією.

Україна пройшла тривалий період формування державності. З 1945 р. наша держава є повноправним членом ООН. Територія України повністю сформувалась у 1954 р. З 1991 р. Україна вийшла на міжнародну арену як незалежна держава.

• Історичними областями України є Галичина, Слобожанщина, Запоріжжя, Волинь, Поділля, Буковина, Таврія, Донщина та ін.

• Адміністративно-територіальний устрій країни час від часу змінюється. Україна включає в себе Автономну Республіку Крим, 24 області та два міста, що мають особливий статус.

• Україна розташована в другому годинному поясі. На її території сезонно вводиться літній час для ефективного використання світлового дня та економії природних ресурсів.

• Населення світу невпинно зростає й уже перевищує 7,2 млрд осіб. Основний приріст населення відбувається за рахунок країн, що розвиваються. Найвищий приріст спостерігається в бідних країнах, що розвиваються.

• У розвинених країнах Європи населення скорочується в результаті від'ємного природного приросту, а в країнах Східної Європи — ще й негативного сальдо міграцій. Поступово зменшується кількість населення Білорусі, Італії, Грузії, Росії, Угорщини, України, Чехії та деяких інших країн.

• З часом, згідно з правилами демографічного переходу, приріст в Україні та країнах Європи стабілізується на рівні невисоких додатних показників.

• Для країн Європи та Північної Америки характерним є «старіння нації». Доволі «молодим» є населення Африки та багатьох азійських країн.

• Рівень урбанізації в нашій країні вищий за загальносвітовий і становить 68,7 %.

• Україна є однонаціональною країною. У національному складі українці помітно переважають, їх частка становить близько 80 %.

• За останні 20 років різко змінилася структура трудових ресурсів в Україні.

Вітаємо вас із успішним проходженням експедицій!

До зустрічі в наступному році!