Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 52. Українська нація та національні меншини

  • Які національні меншини проживають на території України?
  • Що таке українська діаспора? У яких куточках світу вона найчисельніша?

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. Процес становлення української нації був тривалим у часі, він збігається з етапами формування державної території України (див, § 12). Наш народ пройшов усі етапи націотворення (-генезу), для кожного з яких характерний свій рівень свідомості: спочатку племінний, потім етнічний, а пізніше — національний.

Український народ хоч і має давню історію, яка пов'язана з відносно сталою зоною розселення, тривалий час був не повністю консолідованим. Проте на початку XVII ст. спостерігалися виразні ознаки нації, які виявлялися у спільності мови, культури, злагодженості господарської діяльності, адміністративно-територіальному розподілі, системі оборони населення й території. Формування української нації відбувалося за складних історичних умов, на території, яка була ареною багатьох воєн та конфліктів. Кризовими періодами націогенезу були монголо-татарська навала, часи «Руїни» й розквіту абсолютизму в Росії та Австро-Угорщині — імперіях, до складу яких уходили українські землі. Криза часів Російської імперії була однією з найскладніших, під офіційною забороною була навіть українська мова.

Мал.179. Українки в національному вбранні

НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Українці є автохтонним (корінним) населенням своєї країни, тобто завжди жили на її території. Нині українці становлять 3/4 (близько 80 %) усього населення України та є переважаючою національною групою в усіх регіонах країни (за винятком Автономної Республіки Крим, де майже 2/3 населення становлять росіяни, а частка українців дещо перевищує 25 %). Центральна та Західна Україна є найбільшими регіонами компактного проживання українців — понад 90 % усього населення. На Донбасі, у Придніпров'ї, а також у Харківській, Одеській та Чернівецькій областях українцями є 50-70 % населення (мал. 180).

• Доведіть, що Україна є однонаціональною державою.

Мал. 180. Відсоток українців за регіонами

На території нашої держави живуть представники понад 100 національностей. Так, росіяни (близько 15,5 % населення України), здебільшого мешкають у АР Крим, промислових містах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Одеської й Харківської областей. Поляки проживають компактними «острівцями» в Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях (1-4 % населення). Білоруси становлять понад 2 % населення Криму, близько 1 % — Рівненської та Луганської областей. Кримські татари, які в тому числі є корінним народом України, мешкають у Криму, Херсонській області та м. Києві. Найвища частка євреїв — у Харківській, Вінницькій та Дніпропетровській областях та в м. Києві. Молдовани проживають переважно в Кіровоградській, Миколаївській та Чернівецькій областях. Угорці (мал. 181, б) зосереджені в Закарпатській, румуни — у Чернівецькій, а греки — у Донецькій областях. Крім представників цих національностей, в Україні живуть вірмени, роми, німці, гагаузи (мал. 181, а), болгари, грузини, азербайджанці.

Мал. 181. Народи, що проживають на території України

Скориставшись енциклопедичними довідниками або мережею Інтернет, визначте зону проживання гагаузів, угорців.

Географія на щодень

Національний склад населення України (2015 р.)*

Українці — 80 %

Росіяни — 15, 5 %

Білоруси — 0,6 %

Кримські татари — 0,55 %

Румуни — 0,5 %

Болгари — 0,4 %

Молдовани — 0,3 %

Угорці — 0,3 %

Поляки — 0,3 %

Євреї — 0, 25 %

Вірмени — 0,2 %

Греки — 0,2 %

Інші національності — 0,9 %

* За даними Інституту стратегічних досліджень України

Національний склад не є стабільною категорією. Він постійно змінюється завдяки міграції населення та у процесі асиміляції. За останні роки з України виїхало більше населення, ніж прибуло на її територію. Серед національностей, що виїжджають з нашої країни, найбільшу чисельність становлять росіяни, євреї, молдовани. Водночас населення України зростало за рахунок приїзду азербайджанців, білорусів, грузинів, вірменів.

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА. Значна кількість українців та осіб українського походження живуть за межами України. Це представники української діаспори — національної спільноти поза межами українських земель (етнічної української території), яка відчуває духовний зв'язок з батьківщиною. Станом на 2014 р. за межами України проживає від 10 до 15 млн українців — близько чверті нації (!). Українці є не лише в сусідніх, а й у далеких від нас країнах світу. Найбільше наших співвітчизників живе в Росії — близько 4,5 млн осіб. Це друга за чисельністю нація в Російській Федерації. Значна частина українців живе в Польщі, Білорусі, Словаччині, Молдові, США, Канаді, Аргентині, Австралії, Німеччині та багатьох інших країнах світу.

Після здобуття нашою державою незалежності українці почали переселятися в нові в еміграційному сенсі країни — Португалію, Іспанію, Чехію, Італію. Причини цього — нестабільний економічний стан в Україні.

Україна і світ

Українська нація є третьою за чисельністю в Канаді. Тому не дивно, що серед її представників були і є відомі бізнесмени, спортсмени, державні діячі. Зокрема, Роман Гнатишин обіймав важливі державні посади та був 24-м генерал-губернатором Канади. Вільям Гаврилюк тричі обирався мером м. Едмонтон. А Едвард Стельмах є чинним прем'єр-міністром провінції Альберта. Серед найкращих спортсменів Канади був Михайло Босий — хокеїст, рекорд якого з кількості забитих шайб (по 50 щосезону) впродовж дев'яти років у НХЛ ніким не подолано. Тарас Савчук досі є неперевершеним воротарем НХЛ — 103 «сухі гри». Кілька разів українки обиралися красунями Канади. Це було в 1972 р. (Донна Савицька), 1983 р. (Джоуді Ратледж з родини Вавринюків), 1986 р. (Кей Лені Рей-Рафко).

• Підготуйте інформацію для географічного кабінету про культурно-освітнє життя української діаспори.

Українська діаспора поділяється на Східну (в межах колишнього СРСР) та Західну (країни Європи, Америки, Австралія, Нова Зеландія). У межах розселення українців формуються цілісні ареали їх проживання. Так, у Канаді, де українці становлять 4 % населення, це степові провінції Манітоба, Альберта, Саскачеван. У США — район Великих озер. У Росії — Кубань і частково Північний Кавказ (Малиновий Клин), Південно-Західний Сибір (Сірий Клин), далекосхідні області (Зелений Клин), а також українські етнічні землі в нижньому та середньому Надволжі та Поураллі (Жовтий Клин).

Україна і світ

У світі є понад 1200 пам'ятників Тарасу Шевченку. Більше меморіалів встановлено лише Будді. Один із пам'ятників Кобзарю височіє на вершині, яка має висоту 4200 м, — це пік Шевченка, розташований на Північному Кавказі. Пам'ятники великому українцю встановлені в багатьох містах Європи й Америки. Оригінальним є меморіал у Римі, де поет «одягнений» у тогу й зображений із жестом патриція (мал. 182).

Мал. 182. Пам'ятник Тарасу Шевченку — одна з ознак культурного життя української діаспори в Римі

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Українці становлять 80 % національного складу України.

2. Найчисельнішими національними меншинами України є росіяни, білоруси, молдовани, кримські татари.

3. Українці є найчисельнішою національною меншиною Росії.

4. Діаспора — це сукупність людей, які живуть за межами території корінної країни. За кордоном мешкає 15 млн українців.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Схарактеризуйте особливості формування української нації.

2. Яка структура національного складу України?

3. Підготуйте розповідь про життя українців у Західній та Східній діаспорах (на вибір).

4. Користуючись таблицею 19, побудуйте стовпчасту діаграму складу національних та етнічних меншин України в 1989 р. та 2004 р. (ширина стовпчика — 1 см). Зіставте дані, зробіть висновки.

Таблиця 19

Національні та етнічні меншини в Україні

Національність

Кількість, тис. осіб

1989 р.

2004 р.

Росіяни

11 355,6

8334,1

Євреї

486,3

103,6

Білоруси

440,0

275,8

Молдовани

324,5

258,6

Угорці

163,1

156,6

Румуни

134,8

151,6

Греки

98,6

91,5

Німці

37,8

33,3

Гагаузи

32,0

31,9