Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 5. Створення географічних карт

  • Пригадайте, де зображення географічного об’єкта буде точнішим — на глобусі чи на карті?
  • Які є способи створення географічних карт?

КАРТОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ. Щоб створити географічну карту, треба зобразити сферу або її ділянку на площині. При цьому зображення сфери буде певною мірою деформованим, тобто матиме похибку. Зіставляти за допомогою карти площі держав, територій, материків зі щонайменшою похибкою дає змогу картографічна проекція — математично визначений спосіб зображення земної поверхні на площині (карті).

Вам уже відомо з курсу географії 6 класу, що поверхня Землі не відповідає жодній геометричній фігурі. Форма нашої планети називається геоїд. Щоб відтворити поверхню Землі на карті, її спочатку відображають на математично правильній фігурі — кулі, а потім переносять це зображення на площину, ніби проектуючи його.

Є чимало різновидів картографічних проекцій. Наприклад, за видом допоміжної поверхні, яку використовують для перенесення зображення з кулі на площину карти, розрізняють такі проекції: циліндричні (спершу проектують на циліндр), конічні (на конус) та азимутальні (проектування здійснюється безпосередньо на площину) (мал. 20).

Мал. 20. Картографічні проекції за видом допоміжної поверхні

Поміркуйте, чому не можна повністю уникнути спотворень при створенні географічної карти.

У виборі проекцій передусім зважають на подальше застосування географічної карти, яка повинна мати невелику кількість спотворень і виконувати своє основне призначення — передавати географічну інформацію.

ВИДИ СПОТВОРЕНЬ НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ. Як ви вже знаєте з курсу географії 6 класу, сферичну поверхню глобуса неможливо розгорнути у вигляді площини без розривів і складок. Отже, будь-яка карта має ті чи інші спотворення. Спотворюються довжини ліній, кути, площі та форми географічних об’єктів. Показник похибки залежить від площі поверхні, яку зображають на карті: що більша територія, то більше спотворення. На великомасштабних картах, на яких зображують невеликі ділянки місцевості, спотворень майже немає, але на дрібномасштабних вони бувають дуже значні. А звідси й неоднаковий масштаб довжин і площ у різних місцях карти.

Характер і розміри спотворень на карті можна визначити, зіставивши картографічну сітку з градусною сіткою глобуса. На глобусі всі меридіани рівні між собою, паралелі проходять на однаковій відстані одна від одної. Усі меридіани перетинаються з паралелями під прямим кутом, тому на глобусі всі клітинки градусної сітки між двома сусідніми паралелями мають однакову форму та розміри, а клітинки між двома сусідніми меридіанами звужуються і зменшуються в напрямку від екватора до полюсів. Для карти ж характерні: неоднакова форма й величина клітинок між двома сусідніми паралелями (спотворення форм і площ), різні за довжиною відрізки меридіанів між паралелями (спотворення довжини ліній і масштабу в різних частинах карти), відхилення величини кутів між меридіанами та паралелями від 90° (спотворення кутів).

Зображуючи земну поверхню на карті, доводиться враховувати кривизну Землі й обирати таку картографічну проекцію, яка дасть змогу уникнути одного зі спотворень чи послабити інше.

Залежно від характеру та розмірів спотворень проекції поділяють на рівнокутні, рівновеликі й довільні (мал. 21). Рівнокутні проекції зберігають без спотворень кути й форми малих об’єктів, однак у них сильно деформуються довжини ліній і площі об’єктів. За картами, створеними в рівнокутній проекції, зручно прокладати маршрути суден і літаків, оскільки виміряні на таких картах кути точно відповідають кутам на місцевості, які можуть фіксуватися приладами. Рівнокутні проекції зберігають справжню величину кутів між різними напрямками. Карти, виготовлені в такій проекції, використовуються в навігаційних цілях.

Мал. 21. Картографічні проекції за характером і розміром спотворень

Рівновеликі проекції дають змогу правильно відтворювати площі, однак форми об’єктів і кути в них сильно спотворені. Довільні (рівнопроміжні) проекції мають усі види спотворень, але вони розподіляються на карті найбільш вигідним чином. Наприклад, існують проекції з мінімальними спотвореннями в центральній частині, проте вони різко зростають на краях карти.

Чи знаєте ви, що...

Для створення географічних карт території України здебільшого застосовують конічну довільну проекцію. На картах із такою проекцією порівняно мало спотворюються кути і площі, масштаб можна вважати постійним на невеликих відстанях навколо будь-якої точки. Тому на цих картах можна приблизно вимірювати кути, невеликі відстані та площі.

ГЕОгалактика

Основою емблеми Організації Об'єднаних Націй (мал. 22) є рівнопроміжна азимутальна картографічна проекція. Скориставшись географічними довідниками та додатковою літературою, дізнайтеся більше про особливості цієї проекції.

Мал. 22. Емблема ООН

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Картографічна проекція — це математично визначений спосіб зображення земної поверхні на площині або карті.

2. Картографічні проекції розрізняються за видом допоміжної поверхні, яку використовують для проектування зображення, або за характером і розміром спотворень, які виникають під час створення карт.

3. Для створення географічних карт території України здебільшого застосовують конічну довільну проекцію.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Що таке картографічна проекція?

2. Які розрізняють види проекції за видом допоміжної поверхні?

3. Чому на картах є спотворення?

4. Поміркуйте, який вид проекції за характером і розміром спотворень треба обрати для: політичної карти світу, навігаційної карти, карти природних зон України. Відповідь обґрунтуйте.