Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Експедиція ІV. Населення України та світу

Маршрути:

І — Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України

ІІ — Розселення

ІІІ — Етнічний склад населення

ІV — Релігійний склад населення

V — Зайнятість населення у світі й Україні

Український нарід належить до західньо-европейського, чи, коротше сказати, — просто-таки европейського кругу не силою тільки історичних зв'язків, які протягом століть зв'язали українське життя із західним, а й самим складом народнього характеру.

Михайло Грушевський, історик та державний діяч

Маршрут 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України

Мої орієнтири:

 • називати кількість населення світу та України;
 • розуміти поняття «природний рух населення», «демографічний вибух», «демографічна криза», «демографічна політика», «еміграція», «імміграція»;
 • визначати показники народжуваності, смертності, природного й механічного руху, частки жінок і чоловіків, окремих вікових груп у структурі населення країни (регіону);
 • показувати на карті й називати регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою та найменшою кількістю населення, природним приростом, країни з найбільш чисельною українською діаспорою;
 • знаходити в різних джерелах інформацію, що характеризує населення світу й окремих країн, України та її областей;
 • пояснювати демографічну ситуацію, що склалася в різних регіонах України;
 • аналізувати статево-вікові піраміди України та країн світу;
 • характеризувати демографічні показники населення країни за сукупністю картографічних і статистичних матеріалів, механічний рух населення в Україні;
 • оцінювати важливість знань про демографічні процеси в Україні та країнах світу

§ 44. Кількість населення та чинники, що на неї впливають

 • Пригадайте з уроків історії та географії, які природні чинники впливають на вибір людиною місця свого поселення.
 • Як змінювалася кількість населення Землі протягом усієї історії розвитку людства?

ДИНАМІКА НАСЕЛЕННЯ СВІТУ. Упродовж історії розвитку людства кількість населення Землі та місця розселення постійно змінювалися. У 300-х роках на території Західної та Східної Римських імперій жило близько 25 млн осіб — майже половина тодішнього людства планети. В епоху Середньовіччя найбільш населеною була Азія. Проте загальна чисельність населення в ті часи була ще низькою. Стрімке збільшення кількості людей розпочалося наприкінці ХІХ ст., коли було перетнуто мільярдний рубіж. Цей процес швидкими темпами триває досі. У 1900 р. на планеті вже налічувалося більш як 1,7 млрд людей. У 1985 р. було зафіксовано народження 5-мільярдного жителя Землі. Ним умовно була визнана дитина, яка з'явилася на світ у Югославії. На порозі ХХІ ст. світ перетнув 6-мільярдну межу.

Згідно з даними ООН, на 1 листопада 2014 р. на нашій планеті налічувалося більш як 7 млрд осіб. Нині кількість населення становить 7,2 млрд осіб. За довгостроковими прогнозами очікується, що позначки 9 млрд людство досягне у 2042 р. Учені вважають, що стабілізація кількості землян можлива після досягнення 10 млрд.

Чи знаєте ви, що...

Починаючи із середніх віків і донині найбільш населеним регіоном світу є Азія. Нині тут живе 60 % людей планети. Друге місце за кількістю населення посідає Африка (12 %), третє — Європа (11 %), четверте — Північна Америка (8 %), п'яте — Південна Америка (5,3 %), шосте — Австралія з Океанією (0,5 %).

• Доведіть, користуючись знаннями, здобутими під час вивчення попередніх тем, що природні умови й ресурси України сприятливі для життя й господарської діяльності людей.

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Більша частина території України має сприятливі умови для проживання. Утім, статистика населення нашої держави невтішна. На початок 2014 р. в Україні налічувалося близько 45,5 млн осіб, а в 2015 р. цей показник становив 44,4 млн. Тобто — на мільйон людей менше (!). Причин такого зменшення є чимало. Найістотніша — нестабільна економічна ситуація. Нині є всі підстави вважати, що умови життя в нашій країні, а отже — й народжуваність, зміняться на краще. Цьому сприятиме взятий Україною курс, згідно з угодою про асоціацію з Європейським Союзом, на реформування економіки й соціальних стандартів.

Україна і світ

З-поміж 230 країн світу Україна посідає 32-ге місце за показником кількості населення — 44,4 млн осіб. До трійки найбільш населених держав належать: Китай (понад 1,3 млрд осіб), Індія (понад 1,2 млрд осіб) та США (понад 320 млн осіб). За ними йдуть: Індонезія, Бразилія, Пакистан, Нігерія, Бангладеш, Росія, Японія.

ПРИРОДНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ. Показник кількості населення постійно змінюється. Адже відповідно до біологічних процесів люди народжуються й помирають, тобто відбувається природний рух населення. Характерним його показником є природний приріст — перевищення народжуваності над смертністю. Він може бути додатним і від'ємним.

Природний приріст вимірюється з розрахунку на 1000 жителів за певний період (наприклад, за один рік). У 1985 р. в середньому на всій земній кулі на 1000 людей народжувалося 27, а помирало — 11 осіб, тобто природний приріст становив 16 осіб. Найвищим показник природного приросту населення у світі був у 1963 р: 22 особи на 1000 мешканців планети.

Залежно від показників приросту розрізняють:

 • країни з першим типом відтворення. Для них характерні низькі народжуваність та смертність і відносно невеликий приріст населення. До цієї групи належать більшість країн Європи, у тому числі й Україна; США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія, Південна Африка та ін.;
 • країни з другим типом відтворення. Вони характеризуються дуже високими показниками народжуваності та природного приросту, а рівень смертності вищий, ніж у країнах із першим типом відтворення. У Кенії, Руанді та ДР Конго природний приріст перевищує 30 осіб на 1000 жителів. Крім африканських країн, до цієї групи належать Афганістан, Бангладеш, Болівія, Фіджі, Папуа Нова Гвінея та ін.

Протягом останніх років у деяких країнах Європи спостерігається від'ємний приріст населення. Це явище має назву депопуляція. Проте шляхом здійснення ефективної демографічної політики цьому можна запобігти. Так, Німеччина, заохочуючи народжуваність і створюючи умови для приїзду людей з інших країн, має населення понад 80 млн осіб.

Картографічний навігатор

Мал. 149. Густота населення країн світу

Мал. 150. Густота населення України

 • 1. Зіставте густоту населення в різних регіонах світу (мал. 149). Укажіть, де вона найвища, а де — найнижча.
 • 2. Визначте за малюнком 150, які області України густозаселені (понад 100 осіб/ км2).
 • 3. Як відрізняється показник густоти населення на заході та півдні нашої країни?
 • 4. У яких обласних центрах густота населення найвища? Обґрунтуйте чому.

У межах України показники природного приросту різняться. Найкращі — у Волинській, Рівненській, Чернівецькій і Київській областях. Проте кількість населення в Україні могла би бути значно вищою. Історичні події (голодомори, репресії, війни) значною мірою призвели до зниження динаміки природного приросту. На початку 90-х років ХХ ст. населення нашої держави перевищувало 52 млн осіб. Маємо надію, що, завдяки політиці держави щодо заохочення народжуваності, ці показники відновляться.

РОЗМІЩЕННЯ ТА ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ. Населення країн світу розміщене досить нерівномірно: 7 % суходолу Землі заселено 70 % населення, а 15 % суходолу зовсім не заселено. Більшість людей живе на рівнинах, у місцях зі сприятливими умовами для розвитку сільського господарства, у великих промислових містах.

• Пригадайте, що таке густота населення. Які чинники впливають на її показник?

Чи знаєте ви, що...

Половина людства заселяє 200-кілометрову зону вздовж узбережжя морів та океанів.

Середні показники густоти населення в регіонах світу різні: у Європі — близько 100 осіб/ км2, в Азії — 15 осіб/км2, у Північній і Південній Америці — 21 особа/ км2, а в Австралії та Океанії — 3 особи/ км2. В Україні цей показник у середньому становить 75,5 особи/км2.

Населення України розміщене нерівномірно. Відповідно, густота населення має різні показники. Найвищі — у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Львівській областях. Найнижчі — у Херсонській та Чернігівській областях, у гірських районах Карпат (мал. 150). У міських населених пунктах проживає 68 % українців, у селах — відповідно 32 %. Густота сільського населення є найвищою в західних областях: Львівській, Закарпатській, Чернівецькій. Значний вплив на кількість і густоту населення мають історичні події, освоєння території, розвиток господарства.

Географія на щодень

Як визначити коефіцієнти природного руху (обчислюється у проміле — ‰)

Коефіцієнт народжуваності:

Коефіцієнт смертності:

Коефіцієнт природного приросту:

де N — кількість народжених у регіоні (країні);

М — кількість померлих;

S — чисельність мешканців регіону.

Формула обчислення густоти населення:

Г = Н : П,

де Г — густота населення;

Н — кількість населення;

П — площа території.

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. У світі проживає більш як 7 млрд осіб.

2. Природний приріст — це перевищення народжуваності над смертністю.

3. Європейські країни здебільшого відзначаються низьким, нульовим або від'ємним приростом.

4. В Україні смертність перевищує народжуваність, що зумовило депопуляцію населення нашої держави.

5. Середній показник густоти населення в Європі становить близько 100 осіб/км2, в Україні — 75,5 особи/км2.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Схарактеризуйте основні тенденції зміни кількості населення в країнах світу за останні 100 років.

2. Дайте визначення понять «природний приріст» і «густота населення».

3. Скориставшись додатковими джерелами інформації, з'ясуйте, у яких регіонах України найвищі, а в яких — найнижчі показники природного приросту населення. Поміркуйте чому.

Проведіть ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення регіонів України з найбільшою й найменшою густотою населення

Для виконання цього дослідження вам знадобляться карти населення й територіально-адміністративного поділу України.

1. Обчисліть густоту населення:

група 1 — у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Вінницькій областях;

група 2 — у Львівській, Харківській, Одеській областях.

2. Зазначте області з найбільшою та найменшою густотою населення.

3. З'ясуйте, які з перелічених чинників впливають на густоту населення в цих областях: клімат, площа території, економічний розвиток країни, рівень освоєння території, екологічні катаклізми, міграція населення, політичні події, густота транспортних магістралей, природні ресурси, концентрація виробництва, час та історія розселення території.

4. Результати оформіть у вигляді таблиці 16, напишіть висновки.

Таблиця 16

Назва області

Густота населення

Чинники, що впливають на густоту населення