Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 38. Ландшафти Кримських гір та їх охорона

  • Яке географічне положення мають Кримські гори на карті України?
  • Які заповідники Криму вам відомі?

ЛАНДШАФТИ ГІРСЬКОЇ СМУГИ КРИМУ. Кримські гори розташовані на крайньому півдні України, у південній частині Кримського півострова. Вони простяглися від мису Херсонес до мису Ілля на 150 км. Кримські гори поділяються на три пасма: Внутрішнє, Головне, Зовнішнє. Середні висоти Внутрішнього пасма перевищують 500 м, у Зовнішньому вони становлять 250 м. Найвищим є Головне пасмо — з вершинами понад 1500 м. Кримські вершини асиметричні, їхні північні схили довгі й пологі, а південні — круті. Для Кримських гір характерні карстові явища.

Географія на щодень

Найвищі вершини Кримських гір

1. Роман-Кош — 1545 м

2. Демир-Капу — 1540 м

3. Зейтин-Кош — 1534 м

4. Кемаль-Егерек— 1529 м

5. Еклізі-Бурун — 1525 м

Формування рельєфу Кримських гір (мал. 130) відбувалося під дією тектонічних і денудаційних процесів. Поблизу м. Бахчисарай можна спостерігати наслідки цих природних явищ — долини та гори-останці: Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Теле-Кермен. Гори Південного берега Криму — Карадаг та Аюдаг — складені вулканічними породами.

Пригадайте, що таке карстові явища, гори-останці, яйли.

Мал. 130. Ландшафти Криму

Клімат у Кримських горах помірний. Липневі температури тут найвищі в Україні (+16 °С), а січневі не перевищують -4 °С. Проте кількість опадів недостатня. Ґрунти бурі гірсько-лісові, але трапляються й чорноземноподібні.

Для тваринного світу Кримських гір характерний високий ступінь ендемізму. Зокрема, більше ніде не зустрічається гекон кримський (мал. 131). Типовими тваринами є: лісові птахи, кримські олені, козулі та акліматизований тут муфлон.

Мал. 131. Гекон Кримський

Південний берег Криму — це найбільш відвідувана рекреаційна зона, а Кримські гори є об’єктом масового туризму. Тому екологічна ситуація півострова ускладнюється впливом антропогенних чинників, надмірною забудовою прибережної зони, сільськогосподарською діяльністю.

Видове різноманіття ландшафтів Кримських гір, пов'язане з неоднорідністю геологічної будови території та відмінностями в морфології рельєфу, зумовлене висотою над рівнем моря.

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ КРИМСЬКИХ ГІР. За характером ландшафтів Кримські гори поділяють на три фізико-географічні області: Передгірська лісостепова, Головне гірсько-лісове пасмо, Кримська Південнобережна субсередземноморська.

У Передгірській лісостеповій фізико-географічній області чергуються ділянки степових і лісових рослинних угруповань у межах Зовнішнього та Внутрішнього пасм. На цих територіях поширені дуб, граб, горобина, а також трав’янисті рослини: типчак, ковила, різнотрав'я. У цій фізико-географічній області домінують передгірські лісостепові ландшафти.

Фізико-географічна область Головного гірсько-лісового пасма відзначається дещо прохолоднішим, ніж в інших частинах Криму, кліматом, є акумулятором підземних вод, характеризується різноманітністю ландшафтів та має доволі широкий видовий склад рослин і тварин. Для Головного гірсько-лісового пасма характерні ліси з бука, граба, клена, ясена. У цій місцевості трапляються ендемічні рослини тису ягідного (мал. 133). Найвищі вершини — безлісі, вони називаються яйлами (мал. 132).

Мал. 132. Кримська яйла

На північному схилі Головного гірсько-лісового пасма утворилися глибокі ущелини — каньйони. Великий каньйон Криму є дивовижною пам'яткою природи, проте туристські подорожі цією місцевістю потребують спеціальної підготовки, бо є доволі небезпечними. Зокрема, під час дощів каньйон може швидко наповнюватися водою через свою незначну ширину.

Кримська південнобережна субсередземноморська фізико-географічна область простягається від м. Айя до смт Планерського (Коктебель). В основі ландшафтів цієї місцевості переважають такі гірські породи, як сланці юрського періоду та вапняки, які формувалися пізніше. Південний берег Криму має типову субтропічну рослинність. Тут поширені зарості шиблеку та фригани, трапляються дубові ліси. У цій місцевості типовими рослинами є лавр, кипарис, магнолія, платан, ліванський кедр. Рідкісні рослини зібрані в пам’ятках садово-паркового мистецтва: Гурзуфському, Лівадійському, Масандрівському, Місхорському, Фороському парках і в Нікітському ботанічному саду. Унікальні природні ландшафти гірської та субтропічної смуг Криму зберігаються в природних заповідниках: Ялтинському, «Мис Мартьян», Карадазькому. Крім цього, у Криму є ціла низка ландшафтних, ботанічних, гідрологічних заказників і різноманітних пам'яток природи.

Мал. 133. Тис ягідний — ендемічна рослина Криму. У районі Великого каньйону Криму збереглося близько 1500 цих рідкісних дерев

У районі Великого каньйону Криму розташовується грот Туар-Коба, що в перекладі з кримськотатарської мови означає «Коров'яча печера». За легендою, пастухи заганяли сюди худобу, щоб уберегти її від негоди. Дізнайтеся більше про цей природний об’єкт Криму, скориставшись ресурсами Інтернету. Прокладіть до нього географічний маршрут від своєї домівки.

• Підготуйте короткий виступ про ендемічні рослини Криму.

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. У природі Кримських гір представлені гірсько-лісові, лісостепові та середземноморські ландшафти.

2. За характером ландшафтів Кримські гори поділяють на три фізико-географічні області: Передгірська лісостепова, Головне гірсько-лісове пасмо, Кримська Південнобережна субсередземноморська.

3. Яйли — безлісі вершини Кримських гір, які характеризуються плосковершинним характером рельєфу та використовуються як літні пасовиська.

4. Унікальні природні ландшафти Гірського Криму зберігаються в природних заповідниках.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. У чому полягає основна відмінність кримських ландшафтів від карпатських?

2. З чим пов'язана різноманітність ландшафтів Кримських гір?

3. Дайте визначення терміна «яйла».

4. Назвіть і покажіть на карті фізико-географічні області Кримських гір.