Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 36. Рівнинні ландшафти Степу

  • Які головні особливості рослинності та тваринного світу Степу?

ПЛОЩА СТЕПОВОЇ ЗОНИ. Степ охоплює південну частину України, простягаючись із південного заходу на північний схід від дельти Дунаю до південних відрогів Середньоруської височини більш як на 1000 км. Простягання степу з півночі на південь у межах України становить 500 км! Площа степової зони України — 240 тис. км2 (40 % території країни). У її межах розташовані Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпровська, Луганська області, південні частини Кіровоградської та Харківської областей і рівнинна частина Криму (мал. 119, с. 140). Площа українського степу така значна, що перевищує загальну площу Білорусі або Румунії та зіставна з розмірами Великої Британії чи Греції та Болгарії разом узятих.

РЕЛЬЄФ, КЛІМАТ, ҐРУНТИ СТЕПУ. Степ має рівнинний рельєф. Значні його простори займають Причорноморська та Приазовська низовини, але є й підняття у формі Придніпровської, Приазовської височин та Донецького кряжу. У деяких районах на поверхню виступають кристалічні породи у вигляді горбів, які називаються могилами. Зливовий характер опадів зумовлює яружно-балочний характер рельєфу в цій зоні. Основні типи ґрунтів степу — чорноземи, у сухих степах поширені каштанові.

Клімат степової зони помірно-континентальний. Континентальність зростає із заходу на схід. Пересічна багаторічна температура січня: -2...-9 °С, а липня: +20...+24 °С. Безморозний період триває 220 днів на рік. Усе це сприяє розвитку сільськогосподарського виробництва. А негативно впливає на його розвиток недостатнє зволоження території (особливо в південних сухих степах) і високий рівень випаровуваності. Річна сума опадів становить від 300 до 450 мм на рік, рівень випаровуваності — 700-1000 мм на рік. Стік річок формується в основному за рахунок талих снігових вод. Значна частина невеликих річок улітку пересихає.

Для природної степової зони характерний високий відсоток антропогенних ландшафтів, адже близько 75 % земельного фонду в межах Степу — це орні землі. Тож попри посушливість клімату, суховії, пилові бурі, ерозію й засоленість ґрунтів, земельні ресурси степової зони активно використовуються через високу родючість ґрунтів і тривалий вегетаційний період. Це сприяє економічному розвитку території, натомість призводить до екологічних проблем, у тому числі руйнування зв'язків між компонентами ландшафтів, а часом — повної зміни їх «природного обличчя».

ОРГАНІЧНИЙ СВІТ СТЕПУ. У зв'язку з високим ступенем розораності території, природна рослинність збереглася тільки в Українському степовому (Хомутівський степ та Кам'яні могили), Луганському, Асканії-Новій та Чорноморському заповідниках. У рослинному покриві переважають трави, у першу чергу — різноманітні злаки, але є чимало представників двосім'ядольних. Є ефемерна рослинність: гусяча цибулька, адоніс, тюльпан. У долинах річок поширені невеликі байрачні ліси, є невеликі ліси (дубово-березові) між пагорбами Олешківських пісків. Зважаючи на це, пересічна залісненість зони становить 3 %.

Тваринний світ Степу (мал. 124) представлений різноманітними гризунами (ховрахи, хом'яки, бабаки), комахоїдними (їжаки), зайцеподібними (заєць-русак) та хижаками (вовк, лисиця, борсук, степовий тхір). Зустрічаються козулі, дикі кабани. Чимало птахів: орел-могильник, орел-балобан, шуліка, сова, куріпка, перепілка, дрохва.

Мал. 124. Органічний світ степу

Дізнайтеся про особливості життя степових мешканців (мал. 124).

ЛАНДШАФТИ СТЕПУ. У фізико-географічному сенсі Український Степ поділяється на три підзони: Північностепова, Середньостепова, Сухостепова.

Північностепова підзона лежить у межах семи областей: Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Луганської. Підзона охоплює різнотравно-ковилові та лучні степи на чорноземах звичайних. Вона відзначається високим ступенем розораності земель. Зокрема, степи Кіровоградщини тривалий час посідали перше місце за рівнем розораності в Україні, що безумовно не є позитивним з точки зору збереження ландшафтів. Проте в цій підзоні збереглися й природні цілинні степи. Вони наявні у філіях Українського степового заповідника — Кам’яні могили, Хомутівський степ (Донецька область) та Єланецький степ (Миколаївська область).

Середньостепова підзона охоплює південні простори Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та значну частину Херсонської областей. Вона відзначається долинно-схиловими, рівнинно-межирічними, яружно-балковими, ерозійно-схиловими та надзаплавно-терасовими ландшафтами. У природному вигляді окремі ландшафти цієї підзони можна спостерігати в заповіднику Дунайські плавні та заказниках «Інгулець» і Старобердянському.

Сухостепова, або Південностепова, підзона охоплює незначні приморські ділянки Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей та степового Криму, що лежать у межах Причорноморської низовини, Північнокримської рівнини та Присивашшя. У її межах поширені типчаково-ковилові та солонцюваті степи. У ній переважають каштанові ґрунти. Ландшафтна структура підзони дуже різноманітна, це пояснюється багатьма чинниками, у тому числі й близькістю моря. У ній представлені рівнинно-подові, межирічних рівнин, приморсько-терасових рівнин, ерозійно-балкові, узбережно-морські та заплавні ландшафти.

ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ. Природні структури місцевих ландшафтів добре збереглися в заповідних територіях. Цілинні типчаково-ковилові степи (мал. 125, г) охороняються в біосферному заповіднику «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна. Це — найдавніший природоохоронний об’єкт в Україні, який діє з 1889 р. Він охоплює площу більш як 33 тис. га. До його складу входить великий ботанічний сад площею 170 га; орнітопарк, де зібрані рідкісні види птахів (мал. 125, а) та асканійський зоопарк, що включає 800 видів хребетних тварин із різних куточків Землі (мал. 125, б, в). На його території розташований Великий Чапельський під (нижче на 9 м від навколишньої місцевості). У заповіднику мешкають 270 видів птахів та 18 видів ссавців, характерних для місцевих ландшафтів. Степові ландшафти охороняються в біосферному заповіднику Чорноморський (Херсонська та Миколаївська область) і природному заповіднику Казантипський (АР Крим).

Мал. 125. У біосферному заповіднику «Асканія-Нова»

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Степ займає південну частину України й охоплює 40 % території країни.

2. Зливовий характер опадів зумовлює яружно-балочний характер рельєфу в степовій зоні.

3. У фізико-географічному відношенні степ поділяється на три підзони: Північностепова, Середньостепова, Сухостепова.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Схарактеризуйте основні фізико-географічні особливості степової зони.

2. За допомогою карт атласу встановіть межі Степу. Спробуйте пояснити, чому ця природна зона охоплює найбільшу площу в межах нашої країни.

3. Визначте основні причини ландшафтної різноманітності степу.

4. Укажіть, які природоохоронні об’‎єкти розташовані на території степової зони.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 9

Складання порівняльної характеристики природних зон України (на вибір)

Для виконання цієї практичної роботи вам знадобляться: учнівський атлас, карта природних зон України, контурна карта.

1. Складіть порівняльну характеристику трьох природних зон України. Результат оформіть у вигляді накресленої в зошиті таблиці 15.

Таблиця 15

Природна зона

Положення порівняно з іншими природними зонами

Кліматичні особливості та гідрологічні об’‎єкти

Особливості рослинності

Особливості тваринного світу

Відмінне/спільне порівняно з іншими природними зонами

2. Позначте на контурній карті схарактеризовані природні зони України.