Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 35. Рівнинні ландшафти. Природні зони мішаних і широколистяних лісів, лісостепова

  • Назвіть основні особливості природи рівнинних ландшафтів.

Рівнинні ландшафти України відрізняються від гірських тим, що досить часто мають зональне простягання. Розглянемо їх на прикладі поширення в межах природних зон.

ЗОНА МІШАНИХ І ШИРОКОЛИСТЯНИХ ЛІСІВ. Зона мішаних лісів охоплює близько 20 % території на півночі нашої країни. Її називають Українським Поліссям. Південна межа Українського полісся проходить через такі населені пункти: Рава-Руська — Володимир-Волинський — Луцьк — Житомир — Київ — Ніжин — Кролівець — Глухів (мал. 119, с. 140).

Зона широколистяних лісів займає західну частину України на схід від лінії Шепетівка — Хмельницький — Новодністровськ. До активного освоєння цієї території тут росли листяні ліси, тому це зона поширення буково-дубових лісів, яка нині має ландшафти подібні до лісостепових. У межах зони широколистяних лісів є рівнинно-хвилясті, останцево-горбисті, опільські рівнинно-горбисті та горбисті пасмові ландшафти яружно-балкових лісостепових комплексів.

Полісся має яскраво виражений рівнинний рельєф. Правобережна частина трохи піднята, особливо на Волині. У різних куточках Полісся можна побачити зандрові рівнини та надзаплавні тераси, трапляються дюни, моренні рівнини та інші льодовикові форми.

Клімат зони мішаних і широколистяних лісів — помірно континентальний, відрізняється нежарким літом (+16... +19 °С) і м'якою зимою (-5... -8 °С) з частими відлигами. Континентальність зростає у східному напрямку. Середньорічний показник кількості опадів становить 550-750 мм, але на Волині їх випадає більше.

Рослинність здебільшого представлена такими лісоутворювальними породами, як сосна, дуб, граб, ясен. Поширені дубово-соснові, дубово-грабові й навіть дубово-липові ліси, трапляються соснові бори. Для мішаних лісів характерна ярусність. Перший ярус становлять високі дерева (сосна, дуб, ясен), другий — низькі (граб), третій — кущі, четвертий — трава, а п'ятий — здебільшого гриби та мохи. Із тварин водяться лось, вовк, лисиця, заєць, дикий кабан і навіть рись. Чимало лісових птахів: тетеруків, дятлів, дроздів.

Між природними особливостями фізико-географічних областей Полісся є ряд відмінностей. Зокрема, Волинське Полісся є більш залісненим. Під лісами тут перебуває 45 % території, близько 10 % — представлено лучно-болотними ландшафтами. Житомирське Полісся (мал. 121, а) має найнижчий ступінь заболоченості та особливий характер річкових долин, які є дуже вузькими, оскільки сформувалися в межах Українського щита. Київське Полісся характеризується переважанням ландшафтів, сформованих на піщаних рівнинах і в річкових долинах. Ця фізико-географічна область є найбільш зміненою людиною. Чернігівське Полісся відзначається високим рівнем заболоченості території, який більш як удвічі перевищує середній по Україні. Ландшафти цієї місцевості сформувалися на моренних і піщаних рівнинах і представлені боровими лісами. Новгород-Сіверське Полісся (мал. 121, б) відрізняється особливими формами рельєфу, який представлений яружно-балковою та карстовою формами.

Мал. 121. Українське Полісся

• Визначте основні особливості поліських ландшафтів (мал. 121, а, б).

На території зони мішаних і широколистяних лісів є чимало природоохоронних об’єктів: Шацький природний національний парк, Поліський заповідник; заказники: Почаївський, Дідове Озеро, Іллінецький, Святе Озеро, Великий Бір та ін.

Чорний ліс розташований на крайньому півдні Лісостепу, між річками Інгул та Інгулець. Свого часу він був осередком гайдамаччини. Побутував навіть вислів «втекти до Чорного лісу», що означало — стати гайдамакою. Ліс зображений на карті Г. Л. де Боплана 1650 р. Користуючись інтернет-ресурсами й іншою довідковою літературою, дізнайтеся більше про природні та історичні особливості Чорного лісу (мал. 122).

Мал. 122. Дорога через Чорний ліс

ЛІСОСТЕПОВА ЗОНА. Протягається широтною смугою в центральній частині України між зоною мішаних лісів і степу. Охоплює 34 % території країни. Її південна межа проходить поблизу населених пунктів: Велика Михайлівка — Ширяєве — Первомайськ — Новоукраїнка — Кропивницький — Олександрія — Кобеляки — Красноград — Балаклея — уздовж річки Оскіл (мал. 119, с. 140). У межах Лісостепу перемежовуються ландшафти двох типів: лісові на опідзолених ґрунтах із лучно-степовими на чорноземних ґрунтах.

Клімат у цій зоні помірний, м'який, з достатньою кількістю вологи (550 мм на рік). Середні температури січня коливаються в межах -5... -8 °С, а липня +16... +19 °С. Основні типи ґрунтів: чорноземи та сірі лісові.

Своєрідним є розташування ґрунтів. Чорноземи сформувалися на вододільних поверхнях центральної й південної частин Придніпровської височини та на лівобережній терасовій низовинній рівнині. Це типові малогумусні чорноземи, потужність яких сягає 130 см, а вміст гумусу не перевищує 5 %. Опідзолені чорноземи та темно-сірі ґрунти сформувалися на краях типових чорноземів на правобережжі Дніпра й мають вміст гумусу 3-6 %. Крім цього, на Волинській і Подільській рівнинах є вкраплення лучних, болотних та дернових ґрунтів, уміст гумусу в яких не перевищує 1,6 %.

Рослинність Лісостепу характеризується чергуванням лісових і степових ділянок. Природна рослинність представлена залишками остепнених луків і степів, дубових і дубово-грабових масивів, а на Лівобережжі — дубово-кленових лісів. Природні степи та ліси на цій території майже не збереглися. Адже ще з часів скіфів-орачів і давніх слов'ян Лісостеп був ареною підсічного землеробства, піддавався значному розоренню. Лісові масиви інтенсивно вирубувалися для будівництва, тому сьогодні маємо третє й навіть четверте покоління лісів, що вирубувалися та насаджувалися людиною. Таким чином, ландшафти Лісостепу зазнали значних змін у процесі господарської діяльності людини.

Залісеність зони становить 12,5 %. Дуже широко поширені діброви, у яких росте дуб, граб, клен, ясен, в'яз, берест, липа, лісова груша, яблуня. Трапляються також липово-дубові й дубово-ясеневі ліси. Найбільший дібровний масив — Чорний ліс (Кіровоградська область).

На бічних терасах Дніпра трапляються широколистяно-соснові та соснові ліси. У таких мішаних лісах, крім сосни, ростуть дуби, берези, липи. На заході України поширений бук. Один з найбільших соснових лісових масивів — Черкаський бір.

Характерні для лісостепової зони й лучні степи. Вони в природному вигляді існують у заповідному об’єкті «Михайлівська цілина» (Сумська область), а також цей вид рослинності поширений у долинах річок. Тут ростуть такі трави, як вівсюг, пирій, деревій, мишачий горошок (мал. 123, а, б) та інші з домінуванням злаків. У даний момент ділянки з трав’янистою рослинністю розорані й зайняті пшеницею, кукурудзою, соняшником та цукровим буряком.

Мал. 123. Природна рослинність лучних степів

Тваринний світ Лісостепу різноманітний. Тут присутні й типові лісові види — лось, білка і навіть зубр (реакліматизація в Київській та Чернігівській областях), і степові — тхір, орел-балобан, куріпка, дрохва. Є тварини, що характерні для різних зон, — вовк, лисиця, заєць, дикий кабан, козуля, їжак.

За особливостями поширення ландшафтів Лісостеп поділяється на три провінції: Дністровсько-Дніпровську, Лівобережно-Дніпровську, Середньоросійську.

Дністровсько-Дніпровська лісостепова провінція займає центральну частину природної зони. Вона розташована на структурах Українського щита, які тією чи іншою мірою впливають на формування ландшафтів провінції. У цій частині України поширені ландшафти лесових рівнин з типовими й опідзоленими чорноземами та південно-лісостепові ландшафти з типовими чорноземами.

Лівобережно-Дніпровська лісостепова провінція розташовується переважно в межах терасової рівнини. У межах провінції поширені опільські, борові, яружно-балкові та заплавні різновиди ландшафтів.

Середньоросійська провінція розташована у східній частині зони. Характерними ландшафтами цієї частини України є полого-хвилясті розчленовані лісостепові межиріччя з типовими чорноземами.

На території Лісостепу є різноманітні природоохоронні об’‎єкти, зокрема заповідники: Канівський, «Медобори», «Михайлівська цілина»; природні національні парки: «Подільські товтри», «Яворівський»; заказники: Пановецька дача, Товтра Вербецька, Чорноліський, Масальський острів тощо.

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Рівнинні ландшафти відрізняються від гірських тим, що мають зональне простягання.

2. Зона мішаних лісів — Українське Полісся — охоплює близько 20 % території нашої країни.

3. Лісостеп простягнувся широтною смугою в центральній частині України, він розташований між зоною мішаних лісів та степовою зоною й охоплює 34 % території країни.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Які ландшафти є характерними для Полісся?

2. На які фізико-географічні області поділяється Полісся? Чим вони відрізняються?

3. Схарактеризуйте природні особливості й основні ландшафти Лісостепу.

4. Визначте південну межу Лісостепу. Покажіть її на карті.

5. Назвіть провінції лісостепової зони. У чому полягають основні ландшафтні відмінності між ними?