Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 26. Річкові басейни та системи України

  • Пригадайте з курсу географії, який ви вивчали в 6 класі, що називають «річковою системою» та «річковим басейном».

ОСНОВНІ РІЧКОВІ БАСЕЙНИ ТА СИСТЕМИ. Як ви вже знаєте, річкову систему утворюють головна річка з усіма її притоками. Річковий басейн — це площа суходолу, зайнята річковою системою, тобто місцевість, з якої річка разом з її притоками збирає воду. На території України виділяють дев'ять основних річкових систем, або басейнів. Найбільші з них: Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець.

Географія на щодень

Річкові басейни (І—ІХ) та суббасейни (1-9) України

I. Вісли (Західного Бугу та Сяну);

II. Дунаю та суббасейни: 1) Тиси; 2) Пруту і Серету; 3) Нижнього Дунаю;

III. Дністра;

IV. Південного Бугу;

V. Дніпра та суббасейни: 4) Прип'яті; 5) Десни; 6) Середнього Дніпра; 7) Нижнього Дніпра;

VI. Річок Причорномор'я;

VII. Дону та суббасейни: 8) Сіверського Дінця; 9) Нижнього Дону;

VIII. Річок Приазов'я;

IX. Річок Криму.

БАСЕЙН ДНІПРА. Басейн Дніпра має найбільшу серед річок України площу — 504 тис. км2, що охоплює 48,5 % території України. Витік Дніпра розташований у Росії на схилах Валдайської височини, далі річка тече по території Білорусі та України й впадає в північно-західну частину Чорного моря, де разом із Південним Бугом утворює Дніпровсько-Бузький лиман. На початку минулого століття Дніпро був дещо інший, ніж сьогодні. У нижній його течії, у результаті виходу структур Українського щита, спостерігалися стрімкі пороги.

За сучасними картографічними даними, на території Середнього та Нижнього Придніпров'я протікає 20,5 тис. різних за протяжністю річок загальною довжиною понад 105 тис. км. З них понад 14 тис. належать до басейну Середнього та Нижнього Дніпра і близько 6 тис. — до правобережжя Прип'яті. Довжина більш як 65 % усіх річок не перевищує 25 км.

Дніпро — типова рівнинна річка (мал. 88). Від витоку до м. Дорогобужа ширина долини становить до 2 км, річище звивисте, завширшки до 30 м. Нижче ширина долини збільшується до 3-10 км, а річища — до 40-125 м. На території України річище Дніпра утворює рукави, багато перекатів, островів й обмілин. Ширина долини збільшується до 18 км, заплави — до 12 км. Нижче від Києва долина асиметрична: праві схили круті й високі, ліві — низькі та пологі. Уздовж Придніпровської височини долина відхиляється на південний схід. Між містами Дніпро й Запоріжжя річка перетинає Український кристалічний щит.

Мал. 88. Річка Дніпро в районі м. Києва

Дніпро — це типова рівнинна річка, що має снігове живлення, для цієї річки характерний весняний паводок. Ця річка разом зі створеними на ній водосховищами забезпечує 75 % населення України прісною водою.

ГЕОгалактика

Дізнайтеся, які річки є притоками Дніпра. Визначте, користуючись додатковими джерелами, у тому числі й Інтернетом, найбільші з них.

БАСЕЙН ДУНАЮ. Він охоплює південні та південно-східні схили Східних Карпат, Закарпаття та південно-західну окраїну Причорноморської низовини. Річкову систему Дунаю становлять річки басейнів Тиси, Серету, Прута, а також кілька річок, що впадають у Дунай або Придунайські озера нижче від гирла Прута. Басейн, що охоплює 5,3 % території України, налічує 17 612 малих річок загальною довжиною 35,2 тис. км.

Дунай за довжиною (2960 км) і площею басейну (817 тис. км2) є другою (після Волги) річкою Європи. У межах України він представлений лише невеликою частиною нижньої течії завдовжки 174 км (від м. Рені до гирла) (мал. 89).

Мал. 89. Знак «Нульовий кілометр» у м. Вилкове на Одещині. Звідси починається відлік довжини Дунаю

Водні ресурси Дунаю формуються здебільшого в гірських районах Альп, Балкан та Карпат. В Українських Карпатах розташовані верхні ділянки трьох великих лівобережних приток Дунаю — Тиси, Пруту, Серету. Ці ділянки становлять лише близько чверті довжини кожної з цих річок, але саме на них припадає понад 90 % їх спаду. За рахунок рясних дощів на верховинах тут формується і найбільша частка стоку: близько 15 км3 води на рік, або 7,3 % загального стоку Дунаю.

Територія Українських Карпат у межах басейну Дунаю є найбільш водозабезпеченою в Україні: у середньому на 1 км2 площі тут припадає понад 600 м3 річного стоку. У Карпатах найгустіша річкова мережа: на 1 км2 у горах припадає від 1 до 1,8 км, а в передгір'ях — 0,5-0,6 км водотоків. Тільки в басейні Тиси налічується понад 9 тис. маленьких річок, річечок, струмків і потічків, у басейнах Пруту, Черемошу — понад 6 тис., Ужу — більше тисячі. Тут розташовані найменші водозбірні басейни держави.

БАСЕЙН ДНІСТРА. Він становить 8,7 % від площі України й охоплює малі річки східних схилів Українських Карпат і річки південно-західної частини Подільської височини. У басейні налічується 14 886 малих річок загальною довжиною 32,3 тис. км.

Народжується Дністер (мал. 90) стрімким гірським потоком біля гори Розлуч на висоті 833 м, за 25 км від основного карпатського вододілу, протікаючи в каньйоні завглибшки 80-100 м. І вже тут Дністер виявляє свій невгамовний гонор. Ріка завдовжки понад 1300 км, урізаючись у скелі, долаючи пороги, перетинає територію трьох областей України (Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької), Молдову та на рівнинах Одещини розливається величним Дністровським лиманом, що сполучається з морем.

Мал. 90. Дністер омиває м. Заліщики на Тернопіллі

Площа водозбірного басейну річки перевищує 72 тис. км2. Сам басейн має форму видовженого, зігнутого в середині овалу з розширеними кінцевими ділянками. Найбільшу ширину має верхня частина — 150 км, що становить близько 20 % площі річкового басейну. Тут він межує на півдні з басейнами Пруту й Тиси, на заході й півночі — з басейном Сану, притокою Вісли; на півночі — з басейнами Західного Бугу й річок Стиру та Горині, приток Прип'яті. Значних приток Дністер не має, що пояснюється «затиснутим», пограничним розташуванням його басейну щодо інших річок.

Річкова мережа басейну навдивовижу проста. Основна його артерія — Дністер — яскраво вирізняється серед своїх численних незначних завдовжки приток. Найбільші з них сягають 200-250 км, а довжина майже 550 річок — близько 10 км. Річки стрімкі, багатоводні.

БАСЕЙН ПІВДЕННОГО БУГУ. Цей басейн розташований на Волино-Подільській і Придніпровській височині та Причорноморській низовині. Охоплює 10,6 % території України. Форма басейну — грушоподібна, у верхів'ї — різко звужена, у середній і нижній частинах — асиметрична. Середня висота водозбору у верхів'ях — 300-320 м, у нижній частині — 5-20 м. Річкова мережа має деревоподібний рисунок. До басейну належить 6638 малих річок загальною довжиною 20,1 тис. км.

Свій початок Південний Буг (мал. 91) бере поблизу с. Холодець Вінницької області. Тече переважно з північного заходу на південний схід і впадає в Дніпровсько-Бузький лиман Чорного моря. До с. Новокостянтинів долина річки асиметрична, завширшки до 1,5 км, з низьким пологим лівим і більш високим та крутим правим схилом і широкою (0,6-1,2 км) заболоченою заплавою. Там, де річка перерізає Український кристалічний щит, долина звужується й нижче Вінниці має вигляд каньйону завширшки 200-300 м із крутими скелястими схилами. Ще нижче — до с. Олександрівка — долина широка з низькими пологими берегами та заплавою до 3,5 км.

Мал. 91. Південний Буг — суто українська річка

Річище у верхів'ї до с. Новокостянтинів має ширину 10-15 м, іноді — близько 50 м, глибину — 0,2-0,5 м, швидкість течії незначна. Нижче ширина річки коливається від 20 до 200 м, глибина — від 0,5 до 1,5 м, на перекатах до 2,5-5 м, іноді до 15 м на плесах, а швидкість течії — відповідно від 1,5 до 0,3 м/с. Від с. Олександрівка до гирла річище звивисте, завширшки від 80 до 1300 м. Нижче від смт Нова Одеса річка набуває ознак лиману завширшки до 30 км і завглибшки 4-7 м з піщаним, частково замуленим, дном.

БАСЕЙН СІВЕРСЬКОГО ДОНЦЯ. Східна й південно-східна частини України — це басейни Сіверського Донця та річок Приазов'я. Басейн Сіверського Донця охоплює пересічно 9,1 % території України й налічує 1489 малих річок загальною довжиною 8,8 тис. км.

Басейн Сіверського Донця поділяють на дві частини: лівобережну, де на південно-західних та південних схилах Середньоруської височини беруть свій початок найкрупніші річки басейну, і правобережну, де річки стікають із західних, східних та північних схилів Донецького кряжа. Гідрографічна мережа басейну розвинена нерівномірно: в одних місцях ріденька, в інших — густа, потужна, малі річки та ручаї тут досить звичні.

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Річкову систему утворюють головна річка з усіма її притоками.

2. Річковий басейн — це площа суходолу, зайнята річковою системою, тобто місцевість, з якої річка разом з її притоками збирає воду.

3. На території України виділяють дев'ять основних річкових систем, або басейнів.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Назвіть основні системи та річкові басейни України.

2. Схарактеризуйте два-три річкові басейни (на вибір).

3. Доведіть, що Південний Буг є на 100 % українською річкою з огляду на розташування та назву.

4. Зіставте загальні площі басейнів найбільших річок України (дані див. додаток 3) з площами басейнів найбільших річок світу (тис. км2):

Амазонка (з Мараньоном) — 7180, Ніл — 2870, Міссісіпі (з Міссурі) — 3268, Янцзи — 1808, Об (з Іртишем) — 2990, Хуанхе — 770, Меконг — 810, Амур — 1855, Лена — 2490.