Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Експедиція ІІІ. Природні умови і ресурси України

Маршрути:

І — Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

II — Клімат і кліматичні ресурси

III — Води суходолу та водні ресурси

IV — Ґрунти та ґрунтові ресурси

V—VI — Рослинність. Тваринний світ України

VII — Ландшафти України

VIII — Природокористування

...Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,

оці степи, це небо, ці ліси.

Ліна Костенко, українська письменниця

Маршрут 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

Мої орієнтири:

 • називати форми земної поверхні;
 • показувати на карті: низовини, височини, гори, тектонічні структури, басейни та родовища корисних копалин;
 • наводити приклади корисних копалин щодо їх використання;
 • формулювати визначення понять: «платформа», «щит», «плита», «область складчастості»;
 • визначати вік гірських порід за геологічною картою;
 • порівнювати особливості природних умов території в різні геологічні ери;
 • пояснювати вплив дніпровського зледеніння, накопичення лесу, неотектонічних рухів на формування рельєфу;
 • встановлювати зв'язки рельєфу з тектонічними структурами, корисними копалинами, геологічною будовою території;
 • оцінювати вплив людини на рельєф, наслідки видобування корисних копалин та необхідність охорони надр

§ 14. Форми земної поверхні

 • Пригадайте, що таке рельєф. Які чинники впливають на його формування?
 • Які форми земної поверхні вам відомі з курсів природознавства та географії, що ви вивчали в попередніх класах?

ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ТА ЧИННИКИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ. Як ви вже знаєте, рельєф — це сукупність нерівностей на земній поверхні, різних за розміром, походженням і віком. Рельєф земної поверхні постійно змінюється. На формування основних форм рельєфу — рівнин і гір — впливають внутрішні (ендогенні) сили. Від них певною мірою залежить, який буде вид рівнини (низовина, височина чи плоскогір'я) та які за висотою будуть гори (низькі, середні або високі). Поверхня великих форм рельєфу ускладнюється меншими формами, утвореними здебільшого під впливом зовнішніх (екзогенних) процесів. Робота вітру, текучих вод, морського прибою, льодовиків, діяльність людини призводить до видозмінення основних форм рельєфу: руйнування, згладжування, створення нерівностей тощо. Так виникають горби, пасма, кряжі, гори-останці, відроги хребтів, річкові долини, яри, балки, карстові печери, зсуви, кар’єри і терикони в місцях видобування корисних копалин. Форми рельєфу земної поверхні, які постійно змінюються в результаті взаємодії зовнішніх та внутрішніх сил і процесів, вивчає наука геоморфологія.

• Які розрізняють основні форми рельєфу та їхні різновиди?

Чи знаєте ви, що...

Значний внесок у розвиток геоморфології зробили відомі українські вчені другої половини XIX — початку XX ст. Степан Рудницький і Юрій Полянський досліджували річкові долини та лесовий покрив давніх терас. Павло Тутковський вивчав вплив еолових процесів на перетворення рельєфу. Володимир Різниченко розробив класифікацію форм рельєфу, утворених під дією льодовика.

ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ПРОЦЕСІВ НА РЕЛЬЄФ УКРАЇНИ. Внутрішні сили, як ви вже знаєте, пов'язані з процесами, що відбуваються всередині самої Землі. До них належить рух магми в надрах нашої планети, що призводить до виверження вулканів, та рух літосферних плит, під час зіткнення яких утворюються гори та гірські хребти. Ці чинники зумовили утворення гір Карпат. На тому місці, де вони тільки починали формуватися, були вулкани. Фундамент Карпат утворений унаслідок значного нагромадження магми, яка вийшла на поверхню, а їх підняття підсилили тектонічні рухи Землі, котрі дотепер тривають. Ці гори досі формуються і зрушуються на північний схід зі швидкістю кілька сантиметрів на рік. Зокрема, процеси горотворення спричинили у 2015 р. землетрус у Карпатах на території Румунії, який відчувався в Одесі та інших містах України.

• Пригадайте, що таке вивітрювання та які є його різновиди. Що називають ерозією?

Найпоширенішим з усіх зовнішніх процесів, що змінюють земну кору, є вивітрювання. Гори важко змінити чи зруйнувати, адже породи, що їх утворюють, досить тверді. І все ж біля підніжжя гір можна бачити уламки у вигляді великих брил, дрібних камінчиків, піску. Це наслідок руйнування гірських порід. Невидимі сили, працюючи день у день, руйнують скелі. Навіть міцний і довговічний граніт під впливом різних чинників урешті-решт перетворюється на глину та пісок.

Нагрівання сонцем твердих порід удень і різке охолодження вночі, що триває довгі роки, призводять до утворення тріщин і розломів, які заповнює дощова вода. Замерзаючи, вона розширюється сама та розширює щілини в гірській породі. Вода поступово розчиняє мінерали, що є у складі гірських порід, та вимиває речовини в одних місцях і переносить їх в інші.

Води морів, океанів, річок, хвилі теж змінюють рельєф. Значні опади в гірській місцевості призводять до утворення стрімких потоків з води, грязі, уламків гірських порід. Ґрунти руйнуються через розмивання водою під час сильних злив і різкого танення снігу. На схилах вони взагалі можуть змиватися водою, при цьому утворюються яри. Унаслідок розмивання гірських порід підземними водами виникають пустоти різних розмірів. Так утворюються печери. Їхня довжина може сягати кількох метрів. Велика кількість печер є на території Криму, у Закарпатті, Хмельницькій та Тернопільській областях. Печери є привабливими для туристів. Найвідоміші печери на території України — це Оптимістична, Озерна, Кришталева та інші. Таким чином, вода, вітер і сонце — головні природні архітектори, що змінюють рельєф, створюють різноманітні краєвиди.

Мал. 50. Приклади тектонічних (а), водно-ерозійних (б) та льодовикових (в) форм рельєфу

Гляціальні, або льодовикові, форми рельєфу утворюються під дією криги , це кари, баранячі лоби та кучеряві скелі. Утворення таких форм рельєфу на території України стало можливим завдяки дніпровському зледенінню, яке тривало в межах від 230 до 100 тисяч років тому. Велетенські крижані язики сповзали до широти м. Дніпро, таким чином вкриваючи більшу частину території сучасної України. Танення товщ льодовика привело до утворення моренних відкладів.

Чи знаєте ви, що...

Перший навчальний посібник з геології українською мовою написав Володимир Бондарчук.

На зміну рельєфу значний вплив має діяльність людини. До виникнення різноманітних форм рельєфу призводить прокладання каналів, автошляхів, тунелів, створення водосховищ, вирубування лісів (мал. 51), осушування боліт, видобування корисних копалин тощо. Прикладів рельєфу, видозміненого людиною, на території України є чимало: це шахти, кар’єри, водосховища та ін.

Мал. 51. Ділянки вирубаного лісу в Карпатах

Порушення форм земної поверхні, що змінює природні процеси переміщення водних потоків і повітряних мас, а також шляхи міграції біологічних об’єктів називають трансформацією рельєфу. Процеси антропогенної (у зв'язку з діяльністю людини) трансформації рельєфу є прямого (первинні) й непрямого (вторинні) впливу. Процеси прямого впливу призводять до утворення вироблених поглиблень: кар’єрів, шахт, котлованів, тунелів, каналів, ставків, водоймищ, а також насипних форм: відвалів, валів, териконів, дамб, гребель, засипаних ярів. Прикладами їх в Україні є Баницький кар’єр кварцитів (мал. 52), шахти «Іловайська» та «Вуглегірська», Нестеренківський та Джерелянський ставки, канал Дніпро—Донбас, дамба Каховської ГЕС, гребля Дніпрогесу, Змієві вали, терикони Донбасу.

Мал. 52. Баницький кар’єр кварцитів

Із процесами непрямого впливу на рельєф пов'язане утворення так званих «оживлених» ярів, зсувів, осідання ґрунту в місцях підземного видобування корисних копалин, ерозія морського берега внаслідок використання прибережних ґрунтів (скель, піску). Ареали поширення цих процесів: Азово-Чорноморське узбережжя України, Донбас. Для запобігання вторинним процесам трансформації рельєфу здійснюють: терасування й обваловування схилів (для попередження ерозії ґрунтів та утворення ярів); формування дренажної мережі та шляхів відводу води (для уникнення підтоплення земель); спеціальні землезахисні конструкції (проти зрушень і відвалів); берегоукріплювальні спорудження (для запобігання ерозії берега моря чи річки).

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Геоморфологія — наука, що вивчає формування, трансформацію та сучасний стан поверхні планети. У розвиток геоморфології значний внесок зробили українські вчені.

2. Рельєф України є результатом взаємодії внутрішніх (ендогенних) та зовнішніх (екзогенних) чинників.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Наведіть приклади різних форм рельєфу України, утворених під впливом внутрішніх та зовнішніх процесів.

2. Що таке антропогенна трансформація рельєфу? Як можна її уникнути?